Смекни!
smekni.com

ЗНО экономика 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з економіки 2008 року

Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність завдань підручникам, посібникам, затвердженим (рекомендованим) МОН України
1 Укажіть характеристику людських потреб Безмежність Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.5.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.27.
2 Визначте, що не є засобами праці Сировина, матеріали Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.37.
3 Укажіть, у чому полягає сутність роздержавлення Ліквідація монополії держави на власність Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.63.
4 На рисунку зображено криву байдужості
споживача N. Визначте, споживанню
якого продукту він віддає перевагу.
Чай Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.99.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006.- С.35.
5 Укажіть найбільш поширений спосіб конкурентної боротьби на ринку монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев'юк) - К.: Навчальна книга, 2005. – С.55-56.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.153.
6 Визначте, як змінилася процентна ставка в поточному році порівняно з попереднім, коли відомо, що в поточному році на акцію номіналом 100 грошових одиниць було виплачено дивіденди на 20% вищі, ніж у попередньому році. Курс акції за цей період збільшився на 100% . Зменшилася на 40%. Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.242.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.86.
7 Укажіть, що є елементом організаційно-технічної інфраструктури ринку. Товарні біржі та аукціони Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.174.
8 Визначте, за яких обставин гроші виконують функцію міри вартості Покупець і продавець торгуються на ринку Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев'юк) - К.: Навчальна книга, 2005. – С.67.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.77.
9 Визначте, що не буде враховано в процесі обчислення валового внутрішньогопродукту (ВВП). Виграш 1000 грн у лотерею Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.261-262.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.96-98.
10 Визначте рівень циклічного безробіття в умовній країні, потенційний ВВП якої становить 100 млрд грошових одиниць, фактичний ВВП дорівнює 95 млрд грошових одиниць, коефіцієнт Оукена становить 2,5. 2% Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.286.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.106.
11 Укажіть, що характеризує стагфляцію. Одночасне
зростання інфляції
та безробіття.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.279.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006.- С.104.
12 Укажіть, яким було оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в 2007 р. Пропорційне Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.207.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.277.
13 Укажіть, які дійові особи ринкової економіки представлено в моделі кругообігу економічної діяльності. Домогосподарства, підприємства Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев'юк) - К.: Навчальна книга, 2005. – С.91.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. - С.66.
14 Визначте нетарифний торговельний бар'єр. Ліцензування Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.317
15 Визначте, на якому з графіків часткової ринкової рівноваги правильно відображено зміни, що відбулися на ринку яблук у короткотерміновому періоді за умови підвищення ціни груш.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.132-135.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.94-95.
16 Визначте, за якої умови може збільшитися виручка фірми, яка зменшить пропозицію товару. Попит нееластичний
за ціною
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.112-113.
17 Визначте організаційно-економічну форму підприємства, коли відомо, що кілька його учасників несуть повну відповідальність за зобов'язаннями цього підприємства всім своїм майном. Для решти учасників ризик збитків обмежується лише внеском у майно товариства. Командитне товариство Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.147.
18 Укажіть, що відбудеться, коли
чисельність споживачів суспільного
блага збільшиться на одного.
Це суспільне благо буде так само доступним для інших споживачів Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.186.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.228.
19 Яку кількість продукції буде продано на ринку після введення державної дотації виробникам у розмірі 100 грн на одиницю продукції, якщо криву попиту на цю продукцію задано функцією QD = 2220 - 3Р, а криву пропозиції – функцією
QS = 3Р -300.
1110 Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006.- С.66.
20 Укажіть, що відбувається в період циклічного спаду. Зменшення фактичного ВВП. Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.267.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.213-214.
21 Визначте, які заходи фіскальної політики найбільше сприяють зменшенню бюджетного дефіциту. Збільшення податкових надходжень і зменшення трансфертів Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев'юк) - К.: Навчальна книга, 2005.- С.222.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.280.
22 На якому етапі розвитку міжнародної валютної системи купівлю-продаж золота здійснювали лише центральні банки за фіксованою ціною 35 доларів за унцію. Система золотовалютного стандарту Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.328.
23 Укажіть, чому сприятиме запровадження в країні протекціоністського мита. Виграшу національних виробників і програшу національних споживачів Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.316.
24 Визначте умову збільшення альтернативної вартості залізничного квитка. Зниження ціни авіаквитків Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.53.
25 Визначте, до складу яких ресурсів входять капітальні ресурси: Виробничих Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.19.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.42-43.
26 Визначте країну, яка має порівняльну перевагу у виробництві товару А, коли відомо, що в країні Сандії кожний робітник за годину може виробити 13 одиниць товару А або 19 одиниць товару Б, а в країні Ландії кожний робітник за годину може виробити 5 одиниць товару А або 4 одиниці товару Б. Ландія Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С. 295.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.125.
27 Як зміниться рівень безробіття, коли лікар, який працює в районній лікарні, вийде на пенсію. Інші умови залишилися незмінними. Збільшиться Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.285.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006.- С. 101.
28 Визначте суму грошей, яку Центральний банк умовної країни вилучив з обігу протягом року, якщо сумарна вартість проданих за рік товарів і послуг становила 600 млрд грошових одиниць, середня швидкість обігу грошей дорівнювала 8. Грошова маса на початок року становила 80 млрд грошових одиниць. 5 млрд грошових одиниць Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев'юк) - К.: Навчальна книга, 2005. – С.247.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.85
29 На скільки збільшиться кількість безробітних, якщо держава встановить мінімальну ставку заробітної плату в розмірі 30 грошових одиниць. Криву ринкового попиту на працю задано функцією LD = 50 - W, ринкової пропозиції праці: LS = 2W - 25, де L - чисельність робочої сили (тис. осіб), W - денна ставка заробітної плати (грошові одиниці). 15 тис. осіб Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.228.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.59
30 Яке рішення повинна прийняти конкурентна фірма, що виробляє обсяг продукції, за якого ціна дорівнює 12 грошових одиниць, а граничні витрати становлять 8 грошових одиниць. Збільшити обсяг виробництва Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.169.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.74.
31 Визначте, до чого призведе підвищення ціни енергоносіїв у економіці, яка наближа-ється до повної зайнятості. Інші умови залишилися незмінними. Загальний рівень цін і рівень безробіття підвищаться Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.209-211.
32 Визначте зміну пропозиції грошей, якщо Центральний банк продасть облігації внутрішньої державної позики на суму
20 000 грошових одиниць.
Зменшиться на 20 000 грошових одиниць Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.297-299.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006- С.115.
33 Визначте стан державного бюджету умовної країни, в якій витрати на оборону становлять 280 млн доларів, утримання державного апарату — 75 млн доларів, освіту та науку — 100 млн доларів, виплату соціальної допомоги — 50 млн доларів, виплату процентів на державні облігації – 20 млн доларів. При цьому прибуток державних підприємств дорівнює 20 млн доларів, податок на прибуток фірм —185 млн доларів, податки з продажу становлять 170 млн доларів, акцизи —15 млн доларів, внески на соціальне забезпечення — 200 млн доларів. Профіцит = 65 млн доларів Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.280-282.
34 Визначте правильне твердження. Ефект Гіффена виникає, коли підвищення ціни товару призводить
до збільшення обсягу попиту на нього
Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев'юк) - К.: Навчальна книга, 2005. – С.47.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.107.
35 Установіть відповідність між формалізацією економічних законів
та їхніми назвами
МUx / Рx = МUy / Ру - закон максимізації корисності споживача;
?Y = ?(U'F - U'P) – закон Оукена;
MR = MC - закон максимізації прибутку фірми;
MPL / W = MPK / i - закон оптимальної комбінації ресурсів.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.97, 286,169,227.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С. 34, 59, 258.
36 Установіть відповідність між економічними показниками та їхніми значеннями, якщо початкові криві попиту та пропозиції товару задано функціями: QD = 8 - Р; QS = Р - 1. Через деякий час попит на цей товар зменшився на 25%, а пропозиція залишилася незмінною. Рівноважна ціна до зменшення попиту – 4,5;
Рівноважний обсяг до зменшення попиту – 3,5;
Рівноважна ціна після зменшення попиту – 4;
Рівноважний обсяг після зменшення попиту – 3.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.-С.132-135.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.62-63.
37 На рисунку подано графіки витрат фірми, що діє на ринку досконалої конкуренції. Установіть відповідність між економіч-ними показниками та їхніми числовими значеннями.
Ціна, за якої фірма буде отримувати нульовий економічний прибуток: Р = 90;
Ціна, за якої фірма прийме рішення про зупинення виробництва: Р < 60;
Ціна, за якої фірма матиме економічний прибуток: Р > 90;
Ціна, за якої фірма мінімізуватиме збитки: 60 ? Р < 90.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.167-168.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.50-51.
38 Установіть відповідність між інструментами монетарної і фіскальної політики та прикладами їхнього застосування. Операції на відкритому ринку цінних паперів – продаж Центральним банком облігацій внутрішньої державної позики на суму 100 тис. грошових одиниць;
Зміна норми обов'язко-вих банківських резервів – зменшення частки коштів, які не можуть бути надані в кредит комерційними банками, з 10 до 8%;
Зміна облікової процент-ної ставки - підвищення процентної ставки, за якою Центральний банк надає кредити комерцій-ним банкам, з 7 до 8%;
Зміна трансфертів –збільшення на 10% допомоги в зв’язку з безробіттям.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.273-302.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006.- С.114-115.
39
На рисунку подано графік взаємодії попиту та пропозиції на ринку автомобілів за умов закритої та відкритої малої економіки. Установіть відповідність між економічними показниками та їхніми числовими значеннями.
Кількість автомобілів, реалізованих на внутрішньому ринку в закритій економіці – 110;
Обсяг імпорту автомобілів у відкритій економіці - 90;
Кількість автомобілів, реалізованих на внутрішньому ринку у відкритій економіці – 160;
Обсяг пропозиції національних виробників за ціною світового ринку – 70.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. –С.316.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – C.131.
40 Використовуючи подані в таблиці дані обчисліть максимальну кількість робіт-ників, яких може найняти фірма. Зважте на те, що кількість робітників - це єдиний змінний фактор виробництва. Ціна одиниці продукції фірми — 20 грошових одиниць. Держава встановила мінімаль-ну заробітну плату в розмірі 520 гро-шових одиниць. 3 робітників Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.227.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – C.54.
41 Обчисліть максимальну кількість сарафанів, яку можуть пошити працівники швейної фабрики, які виготовляють 100 блузок, коли відомо, що на пошив цих виробів використано 900 м ситцю. При цьому на пошив одного сарафана витра-чається 3 м ситцю, а його альтернативна вартість дорівнює 2 блузкам. 250 сарафанів Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.32-33.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – C.12.
42 На скільки відсотків зросте продуктивність праці на фірмі, яка виробляє 1300 одиниць продукції за чисельності робітників 100 осіб, якщо встановлення сучасного автоматизова-ного устаткування дозволить збільшити виробництво цієї продукції на 1200 одиниць, а чисельність робітників збільшиться на 25%. Відповідь округліть до цілих. 54% Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.67-68.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – C. 11.
43 Обчисліть у гривнях величину граничних витрат (МС) фірми, яка виробляє 10 одиниць продукції, коли відомо, що криву середніх витрат цієї фірми задано функцією ATC = 5 + 2Q. 45 гривень Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.165.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – C.50 -51.
44 Обчисліть у гривнях суму, сплачену покупцем за телевізор, придбаний у кредит. Ціна телевізора становить 950 грошових одиниць. Термін погашення кредиту - 1 рік. Перший внесок дорівнював 150 грошових одиниць, решту суми кредиту необхідно погашати рівними частинами в кінці кожного кварталу. Кредитна ставка дорівнює 12% річних, проценти за кредит нараховуються і сплачуються щоквартально. 1010 гривень Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.250 -253.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – C.87.
45 Обчисліть у грошових одиницях зміну реального ВВП умовної країни, коли відомо, що протягом двох років обсяг номінального ВВП збільшився з 250 млрд грошових одиниць до 280 млрд грошових одиниць. Дефлятор ВВП за цей період підвищився зі 125 до 140% . 0 грошових одиниць. Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.260.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – C. 239.
46 Розрахуйте фактичний рівень безробіття, коли відомо, що загальна чисельність населення умовної країни становить 200 млн осіб; чисельність зайнятих — 112 млн осіб; чисельність населення працездатного віку — 160 млн осіб, фрикційне безробіття - 6 млн осіб; структурне безробіття - 2 млн осіб; циклічне безробіття - 5 млн осіб. 10,4 % Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.282-285.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – C. 106.
47 Скільки одиниць продукції виробила та продала конкурентна фірма, залежність загальних витрат (ТС) якої від величини випуску (Q) задано функцією ТС= 15Q2+10Q + 4335. Фірма прагнула отримати максимальний прибуток, однак не отримала прибутку взагалі, хоч і не мала збитків. Середні загальні витрати фірми (АТС) становлять 520 гривень. 17 гривень Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.165.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – C. 50-52.
48 На скільки відсотків збільшився за три роки реальний дохід на акцію, якщо відомо, що дивіденди за цей період збільшились у 6,72 рази. Загальний рівень цін за перший рік підвищився на 40%, за другий рік - знизився на 20% , за третій рік - знизився на 40% . 900 % Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.230.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.128.
49 Обчисліть коефіцієнт Оукена для країни з чисельністю населення 275 млн осіб. Відомо, що чисельність працездатного населення у цій країні становить 250 млн осіб, зайнятих — 175 млн осіб, фрикційних безробітних — 9 млн осіб, структурних безробітних — 6 млн осіб, циклічних безробітних — 10 млн осіб. Фактичний ВВП цієї країни становить 1770 млрд грошових одиниць, а потенційний ВВП 2000 млрд грошових одиниць. 2,3 Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004. – С.286.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006.- С.106.
50 Обчисліть курс американського долара щодо фунта стерлінгів на кінець 1998 р., зважаючи на те, що зміна валютного курсу визначається виключно темпами інфляції. Курс американського долара щодо англійського фунта стерлінгів у кінці 1997р. становив 1,6 доларів за 1 фунт стерлінгів, в 1998 р. темп інфляції у США дорівнював 10,25% , у Великій Британії - 5% 1,68 долара за 1 фунт стерлінгів. Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. І.Ф.Радіонова) — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.335.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.130.