Смекни!
smekni.com

ЗНО математика 2006 (стр. 1 из 3)

Зошит номер Міністерство освіти і науки України

Український центр оцінювання якості освіти

Екзаменаційний тест складається з трьох частин, у яких представлено 38 завдань різної форми. Відповіді на завдання Частини 1 та Частини 2 Ви повинні перенести в бланк А. Розв’язання завдань Частини 3 необхідно записати у бланку Б. Правила виконання завдань вказано на початку кожної форми завдань.

Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті

1. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання й правила його виконання.

2. Використовуйте як чернетку місця, відведені у тестовому зошиті.

3. Намагайтеся відповісти на всі тестові завдання.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б

1. До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2. Відповіді вписуйте чітко, відповідно до інструкцій щодо кожної форми завдань.

3. Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені відповіді у бланку А – це ПОМИЛКА!

4. Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете її виправити у відведеному місці на бланку А.

5. Виконавши завдання Частини 3, запишіть їх на бланку Б.

6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А, та розв’язання завдань Частини 3.

7. Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка А.

Ознайомившись з інструкцією, перевірте якість друку зошита й кількість сторінок. Їх має бути 24.

Зичимо Вам успіху!

Частина 1

Завдання 1 20 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у бланку А.

1.

Обчисліть 1255 32 −5
.

А 11 5

Б 10 2 − 5

В 9

Г 9 5

Д 10 4000 −

5

2.

Якщо 1 = 11 , то c = a b c

ab

А

ab

ab

Б

ba

В ab

1 1

Гa b

ab

Д

ab

3. Знайдіть вираз, тотожно рівний даному виразу x4 + x

3

x −1.

А

Б

В

Г

Д

(x+1)2(x2 + x+1)

(x2 x +1)(x −1)2

(x −1)3(x +1)

(x−1)(x+1)3

(x2 −1)(x2 + x +1)

4. Розв’яжіть нерівність a2 > a.

А (1;+∞)

Б (0; 1)

В (−∞; 0)

Г (−∞; 0)Υ(1;+∞)

Д (−∞; 1)

5. З-поміж наведених графіків укажіть графік функції y=−

x+ 3
.

А

Б

В

Г

Д

y 3

x

–3

3 x

3

x

–3

y

x

–3

–3

y

3

6. Товар подешевшав на 20%. На скільки відсотків більше можна купити товару за ту ж саму суму грошей?

1

А

%

5

1

Б

%

4

В 10%

Г 20%

Д 25%

7. Обчисліть значення виразу log5 49 + 2log5

5 .

7

А 0

Б 1

В 2

Г 4

Д 25

8. Розв’яжіть рівняння sin (3x) =

1 .

2

А

Б

В

Г

Д

Z

Z
(−1)k

Z

Z

Z

9. Знайдіть множину значень функції f (x) = (sin x + cos x)2.

А [1; 2]

Б [0; 2]

В [−

2 ]

Г [0; 1]

Д інша відповідь

10. Задано рівняння:

log2 x− log2(x− 2)=1, (1) cos x =1− 3, (2) x+ 2 =−3, (3)

sin(x +

) = −π. (4)

Укажіть рівняння, яке НЕ МАЄ коренів на множині дійсних чисел.

А (1) і (4)

Б (2) і (3)

В (1) і (2)

Г (3) і (4)

Д інша відповідь

11.

На рисунку зображено графік функції y = f ( )x і дотичну до нього в точці з абсцисою x0 .

Знайдіть значення f ′(x0).

А −2

Б −1

В 0

Г 1

Д 2

12. Обчисліть значення виразу sinα+sinβ, якщо α−β=180ο.