Смекни!
smekni.com

ЗНО математика 2007 (стр. 1 из 4)

МАТЕМАТИКА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє:

відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

рівень навчальних досягнень учнів;

ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для класів, шкіл, ліцеїв і гімназій математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням математики.

Частина 1

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1.

Розташуйте у порядку спадання числа 5 ; 2log2 5 ;
.

А

Б

В

Г

Д

2log2 5 ;
; 5
; 5 ; 2log2 5
;2log2 5 ;
5
5 ;
; 2log2 5
2log2 5 ; 5 ;

Правильна відповідь: А.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Дійсні числа. Порівняння чисел. Основна логарифмічна тотожність.

2. Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних. Визначте, скільки грошей треба покласти на рахунок, щоб через рік отримати 60 грн. прибутку.

А

Б

В

Г

Д

1150

1050

950

850

750

Правильна відповідь: Д.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Задачі на відсотки.

3. З натуральних чисел від 1 до 30 учень навмання називає одне. Яка ймовірність того, що це число є дільником числа 30?

А

Б

В

Г

Д

Правильна відповідь: В.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Поняття ймовірності випадкової події.

4.

Розв’яжіть нерівність х+ 1 > 1 − 2. х−3 х−3

А

Б

В

Г

Д

(−2;3)

(−2;+∞)

(−∞;−2)U(−2;+∞) (−∞;3)U(3;+∞)

(−2;3)U(3;+∞)

Правильна відповідь : Д.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Дробово-раціональні нерівності.

5.

Знайдіть область визначення функції у= х+9 .

А

Б

В

Г

Д

[3;+∞)

[9;+∞)

[−3;+∞)

[−9;+∞)

[−9;9]

Правильна відповідь : Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Властивості елементарних функцій: область визначення.

6. Будівельна компанія закупила для нового будинку металопластикові вікна та двері у відношенні 4:1. Укажіть число, яким може виражатися загальна кількість вікон та дверей в цьому будинку.

А

Б

В

Г

Д

41

45

54

68

81

Правильна відповідь : Б.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Застосування ознак подільності чисел до розв’язування задач.

Правильна відповідь : Д.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Тотожні перетворення і знаходження значень виразів, що містять тригонометричні функції.

8.

Розв’яжіть рівняння tg х = 3 2

А

Б

В

Г

Д

Z

Z

Z

інша відповідь

Правильна відповідь : Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь.

9. За видом графіка функції у = кх + b визначте знаки коефіцієнтів к і b. Оберіть правильне твердження.

А

Б

В

Г

Д

k > 0, ⎨

b < 0

k < 0, ⎨

b > 0

k < 0, ⎨

b < 0

k > 0, ⎨

b > 0

k = 0, ⎨

b > 0

Правильна відповідь : Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Лінійна функція та її властивості.

10. Укажіть парну функцію.

А

Б

В

Г

Д

y = x

y = 2x

y =tgx

y = log2 x

y = x2

Правильна відповідь : Д.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Властивості елементарних функцій: парність.

11.

Обчисліть log5

А

Б

В

Г

Д

− 2

Правильна відповідь : А. Компоненти програмових вимог, що перевіряються за 12. Розв’яжіть нерівність log0,110 < log0,1 x . вданням: Властив ості логарифма.

А

Б

В

Г

Д

(10;+∞)

(0; 10)

(0,1; 10)

(−10; 0)

(−∞;10)

Правильна відповідь : Б.