Смекни!
smekni.com

Особливості банківського кредитування інноваційних проектів (стр. 2 из 2)

- створення системи пільгового рефінансування гарантування комерційних банків, які надають пільгові кредити для реалізації інвестиційних проектів щодо розробки та впровадження новаційних продуктів;

- запровадження механізму державного страхування кредитів, наданих підприємцям, що працюють у сфері розробки та впровадження високотехнологічної продукції;

- заохочення комерційних банків до купівлі акцій підприємств, що виробляють іноваційний продукт, шляхом звільнення від оподаткування тієї частини прибутку банку, яка інвестується в акції даних підприємств;

- зниження норми резервування для банків, які здійснюють кредитування інноваційних проектів;


Висновки

Сучасний стан економіки України свідчить про недостатній розвиток підприємств та їхню інноваційну активність з огляду на потреби суспільства. Однією з необхідних умов здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств є наявність фінансових ресурсів, основна частина яких отримується через банківське кредитування. Кредитування банками інноваційного розвитку загалом позитивно впливає на розвиток національної економіки. Підприємства можуть збільшувати інвестиції, реалізовувати інноваційні проекти, банки, відповідно, – нарощувати кредитування, отримувати більші прибутки. В Україні виникла необхідність пошуку шляхів активізації (стимулювання) банківського кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу, що допоможе подолати кризові явища в економіці й сприятиме її подальшому розвитку.