Мир Знаний

Особливості страхових послуг, які пропонують компанії "Аліко-Україна", "ТАС", "Оранта-Життя" (стр. 1 из 2)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський Національний Економічний Університет

Ім. Вадима Гетьмана

Індивідуальна робота №2 зі страхування

Аналітичний звіт

по вітчизняним страховим компаніям: «Аліко-Україна», «ТАС», «Оранта-Життя»

Виконала Студентка 3 курсу

Ф-ту МЕіМ, 18 групи

Коваленко О.І.

Перевірила: Ст. викладач

Лібіх К.О.

Київ 2010


Для аналітичного звіту було обрано 3 компанії, що є активними учасниками українського страхового ринку і спеціалізуються на страхуванні життя (Life Assurance) : «Аліко Україна», «ТАС», «Оранта-Життя».

1. Загальна характеристика компаній

«Аліко Україна»

Приватне Акціонерне Товариство «Аліко Україна» - українська компанія із 100% іноземним капіталом, яка належить компанії American Life Insurance Company (ALICO) - світовому лідеру зі страхування життя. Компанію було зареєстровано в Україні 16 липня 2002 року.

Із самого початку діяльності «Аліко Україна» виборола бездоганну репутацію серед клієнтів та партнерів завдяки своїм високоякісним страховим програмам, зразковому обслуговуванню та надійним фінансовим гарантіям.

Ретельно продумана стратегія розвитку бізнесу, професійна робота кваліфікованих спеціалістів та використання найкращих світових практик дозволили компанії вже до середини 2006 року стати лідером українського ринку страхування життя за обсягом зібраних премій. З тих пір «Аліко Україна» незмінно продовжує очолювати рейтинг, займаючи наразі долю ринку в 26,5% (відповідно до звіту Держфінпослуг України за перше півріччя 2010 р). Власниками полісів компанії на сьогоднішній день є більше 83 тисяч громадян України.

«ТАС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Страхова компанія «ТАС» працює з 2001 року як правонаступник ЗАТ «Страхова компанія «ПриватПоліс», заснованої у 2000 році. СК «ТАС» стала першою вітчизняною компанією зі страхування життя. Сьогодні компанія є однією з провідних та найбільш авторитетних страхових компаній в Україні, яка пропонує своїм клієнтам широкий спектр сучасних програм індивідуального та корпоративного убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням. Страхова компанія «ТАС» входить до складу фінансово – інвестиційної групи, основним кінцевим акціонером якої є Сергій Тігіпко.

«Оранта-Життя»

Приватне АТ «Страхова компанія «Оранта-Життя»- одна з найбільших та найдинамічніших у своєму розвитку на українському ринку у сфері страхування життя.

Компанія була заснована 26 травня 1998 року і діє на підставі безстрокової Ліцензії Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (АВ № 469896 від 30.07.2009).

Компанія вже більше 10 років надає послуги страхування життя фізичним особам і обслуговує провідні підприємства та організації України.

страховий портфель накопичувальна

2. Структура страхових портфелів та їх порівняльна характеристика

Поняття "страховий портфель" вживається для встановлення фактичної кількості застрахованих об'єктів або діючих договорив страхування на певній території. Для зручності порівняння структури страхових портфелів обраних компаній, скористаємось таблицею:

Назва компанії Кількістьгромадян, застрахованих на 30.06.2010 р. в т.ч. за 1 півріччя 2010 р.
12 Оранта-Життя 11 758 3 358
2 АЛІКО УКРАИНА 80 064 6 211
3 ТАС 64 893 11 147
Назва СК К-ть договорів страхування, укладенихза 1 півріччя 2010 р., тис. грн.
Всього в т.ч. від громадян підприємств
5 Аліко-Україна 6 101 99,53 0,47
3 ТАС 9 104 87,93 12,06
8 Оранта-Життя 2 847 90,91 8,89

Як бачимо з таблиць, найбільший страховий портфель у своєму розпорядженні має СК «Аліко-Україна» ( частка на ринку страхування лайф станом на 2010 рік становить 26%), далі слідує «ТАС», і найменшою за своїми масштабами є страхова компанія «Оранта-Життя».

Хоча всі три обрані компанії спеціалізуються на страхуванні життя, проте структура страхових портфелів у всіх різна.

«Аліко-Україна»

Накопичувальне страхування життя Пенсійне страхування Страхування життя виключно на випадок смерті Інші види
К-ть застрахованих на 30.06.2010 54 514 - 1793 23757
Частка у страховому портфелі 0,68 - 0,022 0,297

ТАС

Накопичувальне страхування життя Пенсійне страхування Страхування життя виключно на випадок смерті Інші види
К-ть застрахованих, на 30.06.2010 52 563 14 835 11481
Частка у страховому портфелі 0,809 0,0002 0,013 0,177

Оранта-Життя

Накопичувальне страхування життя Пенсійне страхування Страхування життя виключно на випадок смерті Інші види
К-ть застрахованих, на 30.06.2010 4 578 10 - 7170
Частка у страховому пртфелі 0,389 0,0009 - 0,61

Наочне представлення структури страхових портфелів дає змогу проаналізувати на яких саме послугах по Life Assurance спеціалізується дана компанія. Як бачимо для «Оранта-Життя» 61% страхового портфелю становлять інші види страхування. Для «ТАСу» левову долю договорів складає накопичувальне страхування - майже 81%. Для «Аліко-Україна» теж накопичувальне страхування є переважаючим над іншими( 60%), а от пенсійне страхування у портфель не входить, на відміну від інших двох СК.

3. Характеристика накопичувальних програм для дітей, на яких спеціалізуються обрані компанії

«Аліко Україна»

Юніор Капітал - це пакет програм страхування, розроблений для того, щоб дати змогу подбати про майбутнє своєї дитини вже в перші дні її життя.

«Юніор Капітал» допоможе накопичити кошти, які дитина зможе витратити за власним бажанням: на навчання, придбання житла, подорожі та ін. До того ж, пакет програм надає страховий захист на випадок втрати або непрацездатності Страхувальника.

Переваги

Надійне накопичення коштів для дитини шляхом безпечного інвестування;

• Страховий захист для дитини - покриття ризику постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку;

• Страховий захист для Страхувальника (одного з батьків або іншого родича, який є платником за Договором Страхування життя) - покриття ризиків смерті та постійної та повної непрацездатності;

• Покриття ризику смерті внаслідок нещасного випадку для Страхувальника.

• Можливість придбання додаткового страхового захисту – покриття ризиків госпіталізації, хірургічного втручання та непрацездатності під час одужання);

• Захист коштів від негативних наслідків інфляції (індексація);

• У разі смерті дитини протягом дії Договору Страхування – повернення Страхових Премій, сплачених за накопичувальною програмою страхування, збільшених на суму Додаткового Інвестиційного Доходу та суму фонду Індексації (за умови сплати індексованих премій), розрахованих на момент смерті;

• Надання автоматичного кредиту для сплати чергових Страхових Премій.

Характеристики пакету програм

Період страхування

на строк: 10, 15, 20, 25 років

до досягнення дитиною віку: 18, 21, 24, 25 років

Вступний вік

для дитини: від 0 до 17 років

для Страхувальника: від 18 до 55 років

Страхова премія

мінімальна: 2000 грн

максимальна: не обмежена

Страхова сума

мінімальна: 20 000 грн

максимальна: не обмежена

Участь у Негарантованому інвестиційному Доході

Валюта страхування

гривня України

«ТАС»

програма "ТАС-ЮНІОР" дозволяє:

· поступово накопичити на користь дитини значний капітал, який можна витратити на навчання у престижному ВУЗі, купівлю квартири/будинку чи автомобіля, або навіть закласти фундамент власного бізнесу

· забезпечити дитині гідну фінансову підтримку, яка не дозволить непередбачуваним подіям перекреслити Ваше уявлення про її майбутнє

Застрахувати дитину можна від дня її народження.

Страхові виплати відбуваються у випадках:

· дожиття Застрахованої особи (дитини)

· смерті Застрахованої особи

· інвалідності Застрахованої особи І групи

· смерті Страхувальника від нещасного випадку

· смерті Страхувальника від захворювання

· інвалідності Страхувальника І групи

· повного сирітства дитини внаслідок нещасного випадку

«Оранта-Життя»

«Оранта-Юність». Після закінчення терміну дії договору Застрахованій особі (дитині) виплачується очікувана страхова сума, яка складається зі страхової суми, гарантованого доходу в розмірі 4% та додаткового інвестиційного доходу.

У випадку смерті або в разі настання інвалідності Страхувальника (батька) І, II групи внаслідок хвороби чи нещасного випадку компанія «Оранта-Життя» зобов'язується самостійно вносити страхові платежі до закінчення дії Договору.

Особливості програми:

Програма забезпечує страховий захист батьків і надає гарантовану матеріальну підтримку дитині в майбутньому.

Застрахованою особою може бути дитина у віці від 1 до 15 років.

Вік Страхувальника може бути від 18 до 60 років.

Термін дії договору від 3 до 17 років.

За підсумками інвестиційної діяльності Клієнти компанії отримують бонус.

Сума мінімального внеску 700 грн.

Періодичність сплати внесків:

щомісячно, щоквартально, раз на півроку, щорічно, одноразово.

Територія та час дії страхового захисту:

Поліс діє по всьому світу, 24 години на добу.