Смекни!
smekni.com

Гармигунчоишхо (стр. 2 из 2)


(Ро + h1) V = PoV2(8)

аз ин чо

(V1 / V2) Po / (Po + h2) (9)

Баъди махкам кардани кран температураи гази хангоми васешавии сардгардида андаруни баллон тавассути мубодилаи гарми (барои ин якчанд дакика сабр намудан мебояд) то температураи мухити беруни Т1 меафзояду фишораш ба кадри:

Р2 = Ро + h2 (10)

баланд мебарояд, ки дар ин чо h2 - фарки дуйумини савияхои моеъ дар манометр аст. Холати сейуми хавои андаруни баллон бо параметрхои Р1, V1 , Т1 ё нуктаи 3 дар расми 2 муайян карда мешавад.

Ба туфайли он, ки дар холатхои 1 ва 3 температураи хавои дохили баллон якандоза аст, онхоро чун чузъхои хамон як процесси изстерми дониста, конуни Бойлу Мариотт V = const)-ро татбик кардан равост:

(Po + h1) V1 = (Po + h2) V2(11)

аз ин чо

= V2(12)

Хар ду тарафи таносуби (12) – ро ба дарачаи мебардорем:

( ) ( )

ва бо назардошти (9) дорои ифодаи:

Ро

Р2 + Р2


=( ) (13)
lg - lgPo

lg - lg (Po + ho) (14)

Фишорхои Po , Po + h1 , Po + ho аз якдигар бакадри кам фарк мекунанд аз ин ру ифодаи (14) – ро ба намуди:(15)

овардан равост.

Тачрибаи кор

1. Санчед, ки крани С бояд махкам бошад. Бо ёрии насос ба баллони А то даме хаво фишоред, ки факи савияхои манометр 20 – 25 см шавад (дар тачрибахои такрори фаркиятхои гуногуни сутунхоро гирифтан тавсия карда мешавад).

2. Замоне, ки фишор дар баллон баркарор мешавад (савияхои моеъ дар манометр бетагйир момонад), фарки савияхои моеъ h1 ро бо ёрии шкалаи манометр ба кайд гиред.

3. Крани С-ро ба тези воз карда дар лахзае, ки савияхои моеъ дар сутунхои манометр баробар мешаванд, кранро махкам созед. Баъди он, ки фишор дар баллон аз нав баркарор мегардад (савияхои моеъ дар сутунхои манометр ба бетагйир мемонанд), фарки дуйумини савияхо h1- ро ба кайд гирад.

4. Тачрибахоро камаш 5 маротиба такроран ба чо оваред.

5.

Киматхои h1 ва h2 ро барои хар як силсилаи тачрибахо ба формулаи (15) гузошта 1 , 2 , 3 ва гайрахоро ба хисоб гиред.

6. Натичахои андозагирию ба тарзи хисобу китоб ба даст даромадаро дар чадвал гирд оваред.


тачриба

h1, см

h1, см

( )

<∆ >

< >+<∆ >

<∆ >. 100%

< >

1.

2.

3.

...