Смекни!
smekni.com

Альдегіди

Опорний конспект

з хімії

на тему:

“Альдегіди”

Виконав:

   Учень 11- А класу

Середньої школи № 96

   Коркуна Дмитро


Львів 2000

Альдегіди – клас органічних сполук, у яких  карбонільна групаСО зв'язна з атомом та органічним радикалом  R 

Загальна формула – СnH2n+1CHO, або R – CHO

Назва першого члена гомологічного ряду – метаналь,або формальдегід, або  мурашиний альдегід:

                                                          ..

Н – С = О                             Н: С :: О

        |                                          H

       H                                  

 Структурнаформула          Електронна формула

Наступний у гомологічному ряду –  етаналь,або ацетальдигід, або оцтовий альдегід

                                                Н                                              

                                                 |                                                H

СН3 – С = О                   H –  C – C = O                             H : C :C : : O

|                                   |      |                                           H   H

           H                                  Н    Н


Пропаналь

                         О

                        //

СН3 – СН2– С

                        \

                         Н

Фізичні властивості ацетальдигіду. Це летка безбарвна речовина , добре розчинна у воді,має різкий запах.


Хімічні властивостіацетальдигіду. Альдегіди легковступають в реакцію окиснення.

             О

            //

СН3  – С + 5 О2  →  4 СО2 + 4 Н2О    – повнеокиснення

             \

              H

Часткове окиснення можна провести за допомогою гідрооксидукупруму (ІІ)

             О                                            О           

            //                                           //

СН3  – С + 2Cu(OH)2 →    СН3  – С      + 2CuOH +H2O

             \                                            \

             H                                            H

                                           Оцтова кислота


Альдегід може вступати в реакцію приєднання:

             О    

            //         

СН3  – С  + Н2   →  СН3 – СН2 – ОН

             \     

             H   

Добування оцтовогоальдегіду

                                                             О

                                                            //

СН3 – СН2– ОН + CuO  → СН3  – С

             \

             H

Застосування

Реакції окиснення зумовлюютьзастосування для добування оцтової кислоти.

У невеликих кількостях оцтовийальдегід утворюється під час обміну речовин в організмі людини, зокрема врезультаті метаболізму алкоголю. Надлишок ацетальдегіду шкідливий і викликаєнеприємні відчуття, що використовується з метою лікування метаболізму