Смекни!
smekni.com

Автоматизація в банківській сфері (стр. 2 из 2)

Сама система складається з двох діалогових вікон. Перше – це так звана «репліка», вона служить базою даної, де можна інформацію тільки переглядати. За функціональністю вона не представляє ніяких труднощів. Тут операціоніст знаходить потрібного клієнта і переглядає всю необхідну інформацію: відомості про клієнта, його персональні дані, номери, види рахунків, вкладів, кредитів, терміни і т.д.

Основна ж програма, це так званий «бойовий Бісквіт», в ньому відбуваються всі основні операції, відкриваються і закриваються операційні дні.

Робочий «Бісквіт» складається у свою чергу з двох модулів: базовий і модуль роздрібних послуг. Такі основні операції, як відкриття рахунків, закриття, видача кредитів та ін. проводяться в модулі роздрібних послуг. У базовому модулі здійснюються перекази, оформляються виписки, проводиться збір інформації про послуги, якими користується клієнт.

Кожному об'єкту системи – особовому рахунку, клієнту, банківської проводці, фінансовим інструментом – відповідає форма екранна, дозволяє конкретному співробітнику, якщо адміністратор наділив його такими правами, проводити передбачені даною реалізацією АБС операції. А за рахунок рекурсивної навігації пов'язаних в базі даних об'єктів співробітник може, не виходячи з режиму обробки документа, переглянути реквізити клієнта, дані про відкриті клієнтом рахунках і залишки на них, раніше виконаних за ним операціях, реквізити банків-кореспондентів та пр. При цьому будь-яка зміна даних, пов'язане з виконанням операції, стає доступним всім користувачам системи одразу по завершенні транзакції – внесення змін в усі взаємопов'язані частини бази даних.

Незалежно від того, в якій архітектурі – клієнт – сервер або центр – термінал – реалізована система, користувач завжди буде бачити перед собою єдині екранні форми і виконувати єдиний набір дій. Разом з тим АБС «Бісквіт» передбачає розробку і власних прикладних рішень користувачів рішення. Можна, зокрема, вносити зміни в меню системи, довідники та класифікатори, що поставляються у складі системи «зовнішні», що не торкаються роботи ядра процедури, а також розробляти індивідуальні процедури, які можуть включатися до складу існуючих технологій банку.

Фахівці «Авто банка», які аналізували можливості «бісквіта», відзначили той факт, що до середини 1997 р. ця АБС була впроваджена в 49 банках. Причому в одному з них, «Твер Універсал банку», система була встановлена, налаштована і експлуатувалася в 19 регіональних філіях, т.е. умови для інсталяції системи виявилися близькими до тих, які склалися в філіальної мережі «Авто банка». Це стало ще одним з факторів, що визначив вибір АБС фірми «БІС».

У складі «бісквіта» окрім базового ядра реалізовані такі модулі (набори функціональних процедур і форм), як «Фінансова звітність і аналіз», «Кредити та депозити», «Обмін електронними документами», «Розрахунок заробітної плати», «Облік цінних паперів», «Облік матеріальних цінностей» та «Зведена звітність банку». Для філіальної мережі «Авто банка» на момент впровадження АБС цього набору виявилося більш ніж достатньо. Але все більшого розвитку ринкових операцій з цінними паперами (дилінг) змушує керівництво банку шукати шляхи впровадження сучасних технологій і в цю сферу діяльності, оскільки від швидкості і чіткості виконання операцій залежить приплив нових клієнтів і їх задоволеність послугами банку.

Традиційно російські АБС зосереджувалися на виконанні всіх операцій, передбачених основною діяльністю будь-якого банку і що об'єднуються в «операційні дні». У результаті будь-який аналіз діяльності зводився до аналізу фактично проведених операцій і представляв по суті обробку звітів. В умовах розвитку дилінгу банкам потрібні кошти для аналізу планованих на майбутнє операцій – позиційного обліку. У «Бісквіт» розробники створили підсистема «Аналіз XL», що забезпечує інтерфейс модуля «Фінансова звітність і аналіз» до Microsoft Excel і можливість виконання аналізу засобами електронних таблиць з відображенням результатів у графічній формі.

Зауважимо, що для цього не потрібно змінювати структуру бази даних або розробляти будь-які спеціальні функціональні модулі і процедури в рамках АБС – в єдиній базі даних виділена аналітична частина, до якої користувач отримує доступ через інтерфейс «Аналіз XL» у межах визначених для нього адміністратором прав. І результати аналізу даних у відповідному розрізі стають для нього доступними одразу після завантаження інтерфейсної підсистеми, виклику відповідних таблиць і запуску макрокоманд.

Запропоноване «БІС» рішення виявилося достатньо гнучким, не знижує функціональні можливості системи і не перевантажують сервери БД. Більше того, оскільки в АБС «Бісквіт» використана єдина база даних, яка забезпечує повну інтеграцію функціональних модулів, розробники пішли далі. Ними створюється окремий пакет, названий «Асамблея», який дозволить забезпечити багатовимірне представлення та аналіз фінансової інформації також з відображенням результатів аналізу в графічному вигляді. Його поява мала залучити до системи пильну увагу інших банків, які прагнуть переходити від систем фактичного обліку до систем, які забезпечують можливості широкого аналізу і прогнозування своєї діяльності.

2.2 Переваги і недоліки системи

Основними переваги системи:

· висока продуктивність, що дозволяє системі в головному офісі підтримувати одночасну роботу кількох сотень користувачів із заданими тимчасовими характеристиками;

· максимальна надійність;

· можливість побудови схеми, що дозволяє додатковим офісах працювати на центральному комп'ютері в режимі он-лайн;

· наявність відпрацьованого рішення для філій;

· «відкритість» системи в плані її адаптації до технології банку і розширення функціональних можливостей.

· легке меню управління

· зручний інтерфейс

· зручна пошукова система

· дозволяє побачити і систематизувати великий обсяг інформації

· висока система безпеки

· існує можливість автоматичної перевірки даних

· можливість роботи відразу в декількох операційних днями

· є повний набір готових звітним форм

· Недоліки системи:

· відсутність редактора форм для друкованих документів.

· погано реалізована пошта.

· якщо відбувається збій в «репліки», то в «Бойовому Бісквіт» працювати складно.

· перевантаженість системи.

· збої в системі.

· вимагається модернізація.

Висновок

З усього сказаного можна зробити висновок, що використання найсучасніших комп'ютерних технологій приносить банкам великі прибутки і допомагає їм перемогти в конкурентній боротьбі. Будь-яка автоматизована банківська система являє собою складний апаратно-програмний комплекс, що складається з безлічі взаємозалежних модулів. Цілком очевидна роль мережних технологій у таких системах. По суті БС представляє з себе комплекс, що складається з безлічі локальних і глобальних обчислювальних мереж. У БС сьогодні застосовується найсучасніше мережне і телекомунікаційне устаткування. Від правильної побудови мережевої структури БС залежить ефективність і надійність її функціонування.

Оскільки попит на БС досить високий, а ціна висока, багато великі компанії-виробники комп'ютерної техніки, ПЗ пропонують на ринку свої розробки в даній області. Перед відділом автоматизації банку постає важке питання вибору оптимального рішення. Банківська сфера визначає дві основні вимоги до БС – забезпечення надійності та безпеки передачі комерційної інформації. Останнім часом для взаємодії з клієнтами та здійснення розрахунків все частіше використовуються відкриті глобальні мережі (наприклад Інтернет). Остання обставина ще більш посилює значимість захисту переданих даних від несанкціонованого доступу.

Судячи з усього, найближчим часом темпи розвитку БС (особливо в нашій країні) будуть стрімко рости. Практично всі з'являються мережеві технології будуть швидко братися банками на озброєння. Неминучі процеси інтеграції банків у рамках національних і світових банківських співтовариств. Це забезпечить постійний ріст якості банківських послуг, від якого виграють, у кінцевому рахунку усе – і банки і їхні клієнти.

Література

1. Автоматизація банківської діяльності. / / «Московське Фінансове Об'єднання». -1994, 288 с.

2. Єрмошкін М.М. Інформаційні технології в роздрібному банку / М.М. Єрмошкін / / Розрахунки і операційна робота в КБ, №5, 2005

3. www.bankir.ru

4. www.intechbank.ru

5. www.moscombank.ru

6. www.vkabank.ru