Мир Знаний

Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні (стр. 3 из 3)

Аналізуючи схему 1, слід зазначити, що на відміну від 1998 року, коли на ринку цінних паперів обсяг виконаних угод по державних облігаціях складав більше 80 % загального обсягу виконаних угод по всіх видах паперів то у подальшому найбільший обсяг фіксується по угодах з векселями. Так, у звітному періоді цей показник становить 5 184,04 млн. грн., що складає 55,7 % загального обсягу угод, але їхня вага в обсязі виконаних угод поступово зменшується, за рахунок збільшення обсягів угод з акціями .

Друге місце на фондовому ринку займають акції. Обсяг виконаних угод по акціях за ІІІ квартал 2000 року 2 780,4 млн. грн. що складає 29,7% від загальної кількості виконаних угод. По кількості виконаних угод перше місце займають операції з акціями 105,5 тис. шт. що складає 69% від загальної кількості виконаних угод. Кількість угод з векселями становить лише 8,7% або 13,2 тис. шт.

Слід зазначити, що у ІІ кварталі 2000 року спостерігалось збільшення обсягів операцій з ОВДП, але вже у ІІІ кварталі обсяг угод з ОВДП зменшився на 156,6 млн. грн. Особливу увагу привертають до себе операції з ощадними сертифікатами. Обсяг угод з цими цінними паперами зростає. У І кварталі 2000 року обсяги операцій з ощадними сертифікатами склали 3,4% від загального обсягу виконаних угод, у ІІ кварталі –2,7% , а у ІІІ кварталі –6,3%.

Аналіз звітності торговців цінними паперами у звітному кварталі показує, що на біржах було здійснено угод на загальну суму 277,36 млн. грн. або 3% від загального обсягу виконаних угод. У порівнянні з попереднім кварталом обсяг угод на біржах зменшився на 86,94 млн. грн.

На ПФТС за даними звітів ТЦП здійснено та зареєстровано угод на суму 201,13 млн. грн. що складає 2,1% від загального обсягу виконаних угод. Обсяг виконаних та зареєстрованих угод на ПФТС збільшився на 9,33 млн. грн.

Слід зазначити, що обсяг виконаних угод майже на 95% здійснений на не організованому ринку.

У ІІІ кварталі обсяг операцій на цьому ринку збільшився у порівнянні з ІІ кварталом на 1 247,95 млн. грн. Аналогічна ситуація у відношенні кількості виконаних угод на не організованому ринку - 96% від загальної кількості виконаних угод. На схемі 2 відображено кількість угод за місцем здійснення.

Операції з ОВДП здійснювались лише на УМВБ. Обсяг виконаних угод з ОВДП склав 245,29 млн. грн. Операції з акціями на організованому ринку займають друге місце, їх обсяг складає 226,2 млн. грн., 5,05 млн. грн. операції з деривативами і лише 3,9 млн. грн. становлять операції з векселями.

Найбільші обсяги виконаних угод на організаційно оформленому ринку з акціями здійснено та зареєстровано на ПФТС, що становить 200,99 млн. грн. або 99,9% від загального обсягу здійснених та зареєстрованих усіх угод на ПФТС.

Проведення аналізу даних, представлених торговцями цінними паперами за ІІІ квартал 2000 року дозволяє зробити окремі висновки

- обсяг угод, які торговці цінними паперами виконують на всіх видах ринку України продовжує збільшуватись і становить вже за 9 місяців 2000 року понад 27 млрд.грн.. що можна порівняти з бюджетом країни;

- особливої уваги заслуговує діяльність “чистих торговців “ цінними паперами, обсяги виконаних угод ними за ІІІ квартал складає 3 246,49 млн. грн. що становить 35% від загального обсягу виконаних угод усіма торговцями цінними паперами;

- постійно зростає дисциплінованість торговців цінними паперами щодо надання звітності до Комісії про свою діяльність;

- у діяльності торговців цінними паперами позитивним є той факт, що зменшується група торговців цінними паперами, яка надає звіти, але не здійснює діяльності цінними паперами;

- у ІІІ кварталі 2000 року відбулися дуже незначні зменшення обсягів виконаних угод з векселями (ІІ квартал-56%, ІІІ квартал-55,6%) , крім цього угоди з векселями здійснюються переважно на неорганізованому ринку;

- у ІІІ кварталі 2000 року на фондовому ринку України вперше здійснювались угоди по опціонах (деривативах «Укртелекома») випуск яких зареєстрований 27 березня 2000 року №ОК-1/2000 ДКЦПФР, обсяг угод по опціонах за ІІІ квартал поточного року склав 5,06 млн. грн.;

- до негативних тенденцій, слід віднести те, що переважне становище на ринку цінних паперів продовжує займати вексель, обсяг виконаних угод з яким склав – 55,6% від загального обсягу виконаних угод;

не дивлячись на велику кількість організаторів торгівлі в Україні, ТЦП не зацікавленні в здійсненні угод на організованому ринку, що можна пояснити об’єктивними та суб’єктивними причинами, а саме – навіщо здійснювати додаткові витрати на провадження операцій на організаційно-оформленому ринку, якщо ніяких переваг з цього, а ні в часі проведення угод, а ні в їх гарантії.

Рейтинг найкращих торговців цінними паперами за ІІІ квартал 2000 року
Скорочена назва Вид ТЦП ІІІ квартал 2000 року IІ квартал 2000 року
Індекс 1 Індекс 2 Індекс 3 Індекс 4 Загаль-ний індекс Місце у рей-тингу Загаль-ний індекс Місце у рей-тингу
КБ "Приватбанк" КБ 995 996 999 988 3978 1 3984 1
АППБ "Аваль" КБ 997 992 996 993 3978 2 3914 5
ІК "Бізнес-Інвест" ІК 1000 984 1000 983 3967 3 3953 2
ЗАТ ІК "ТЕКТ" ІК 979 999 987 999 3964 4 3702 25
АКБ "Форум" КБ 984 968 982 966 3900 5 3793 13
ТОВ "Олександрія" ТЦП 977 967 979 967 3890 6 3424 84
ТОВ "ФК "Донбас" ТЦП 985 950 983 954 3872 7 3673 31
ЗАТ "Альфа Капітал" ТЦП 964 946 964 991 3865 8 3684 29
ЗАТ "Ліберті Маркет" ТЦП 976 953 974 955 3858 9 3892 6
ВАТ ІК "Славутич-капітал" ІК 983 962 932 968 3845 10 3680 30
ТОВ ІК"Кредит-Дніпро-Інвест" ІК 980 936 980 942 3838 11 3837 9
ТОВ "АРГО" ТЦП 967 951 963 953 3834 12 3027 227
ТОВ "Альтера Фінанс" ТЦП 969 940 965 938 3812 13 3887 7
ЗАТ "ФК Сократ" ТЦП 949 954 946 947 3796 14 3812 11
ЗАТ"Київщина-цінні папери" ТЦП 948 957 931 956 3792 15 3766 15
Ощадбанк України КБ 938 960 930 961 3789 16 3924 4
ТОВ "Столиця - цінні папери" ТЦП 910 988 904 980 3782 17 3799 12
ТОВ "Датек" ТЦП 981 908 981 906 3776 18 3466 69
ТОВ "ОК-2" ТЦП 954 931 956 932 3773 19 3526 61
АБ "Зевс" КБ 996 891 995 889 3771 20 3742 19
ЗАТ "ЕКВІВЕС - ФІНАНС" ТЦП 986 897 984 893 3760 21 3535 59
АКБ "Мрія" КБ 974 912 971 902 3759 22 3724 22
Нині значні зусилля необхідно спрямувати на поліпшення інвестиційного клімату. Ефективна інтеграція України до світового економічного простору є загальним завданням побудови її державності, прискорення радикального оновлення національної економіки та побудови її ринкової соціально зорієнтованої моделі. В Україні є досить великі можливості для розвитку іноземного бізнесу та інвестицій, а саме : наявність відносно розвиненої інфраструктури; низька вартість ресурсів; сприятливе географічне положення; висока якість і дешевизна робочої сили; ненасичений вітчизняний ринок.Однак залучення іноземних кредитів ставить перед урядом завдання подвійного характеру. З одного боку, залучення кредитів є необхідним (за підрахунками економістів, на душу населення припадає 23 дол. прямих іноземних інвестицій), а з другого - іноземні кредити формують зовнішній борг країни і нераціональне їх використання призведе до поглиблення боргової кризи в країні. Отже, особливої актуальності набуває підвищення ефективності використання іноземних кредитів, а також залучення на фінансовий ринок нереалізованого інвестиційного потенціалу домашніх господарств. Банківською системою мобілізовано в депозити близько 2 млрд. грн населення, у той час як майже 70 % працюючих громадян США регулярно спрямовують свої пенсійні заощадження не на банківські рахунки, а в інвестиційні фонди, які розміщують ці кошти в акції та інші ЦП. За різними розрахунками в Україні у населення знаходиться 10-15 млрд. грн. Обсяг заощаджень свідчить, що навіть за умов довготривалої економічної кризи інвестиційний потенціал домашніх господарств як постачальників інвестицій є вельми суттєвими. За цих умов основними пріоритетними напрямами розвитку українського фінансового ринку повинні бути:- стабілізація законодавчої бази, запровадження системи врегульованих оптимальних норм і методів через найвпливовіші, а головне, ефективні та стимулюючі важелі;- проведення адміністративної реформи і , зокрема, реформи Міністерства фінансів у напрямі вдосконалення його організаційної структури, уточнення функції, підвищення ролі і статусу;- централізація та організаційна оформленість обігу ЦП в Україні через створення єдиної біржової системи;- здійснення заходів щодо стимулювання внутрішнього ринку капіталів, обмеження доступу до нього нерезидентів, що сприятиме зростанню обсягів капіталу;- запровадження та розвиток таких інститутів, як ринок застави, іпотечні кредити, споживчі кредити, на умовах доступності для вітчизняного інвестора;- обмеження зовнішніх запозичень й розширення випуску державних і місцевих позик;- залучення на фінансовий ринок нереалізованого інвестиційного потенціалу домашніх господарств;- розвиток різноманітної довірчої діяльності, операційного страхування;- створення системи захисту прав інвесторів на фінансовому ринку;- формування учасника фінансового ринку як суспільного інституту, тобто такого учасника, для якого соціально зумовлені й історично обмежені закони, норми, звички і стереотипи, що склалися у суспільстві, є настільки очевидними, що не потребують офіційних угод між контрагентами, які діють в економіці.