Мир Знаний

Операції над папками текстовими документами та ярликами в середовищі Windows Основні прийоми р (стр. 1 из 2)

Лабораторна робота №6

Тема: Операції над папками, текстовими документами та ярликами в середовищі Windows

Мета: Уміти створювати, вилучати, копіювати, переміщати, перейменовувати папки і текстові файли, а також створювати і використовувати ярлики.

План

1. Створення папок.

2. Створення текстових документів.

3. Створення ярликів.

4. Дії з папками, файлами і ярликами.

5. Буфер обміну.

6. Вивчення об'єкта Кошик.

Теоретичні відомості

Папки призначені для зберігання файлів та інших папок. Папка відповідає поняттю каталога в MS-DOS.

Папку створюють за допомогою команд Створити/Папка з Пункту меню Файл або з контекстного меню робочого поля вікна.

Над папками визначені такі дії: створення, вилучення, відкривання, закривання, переміщення, пересилання (зокрема на дискету чи в пошту), копіювання, вирізання, вклеювання (у сенсі вставляння). перейменування, створення для папки ярлика, перегляд властивостей папки.

Дії над об'єктами можна виконувати різними способами: за допомогою основного меню вікна, контекстного меню об'єкта, кнопок панелі інструментів, комбінацій клавіш, методом перетягування Піктограм.

На прикладі папок розглянемо різницю між діями переміщення та копіювання і виконання цих дій методом перетягування піктограм.

Якщо переміщають файл чи папку у межах диска, то це відбувається швидко — змінюються лише шляхи та назви (адреси) об'єктів у FAT, а самі об'єкти залишаються на місці. Цю дію виконують методом перетягування піктограми об'єкта у потрібне заздалегідь відкрите вікно.

Переміщення на інший диск — це переписування об'єктів на нове місце і вилучення їх зі старого. Щоб виконати цю дію методом перетягування, треба натиснути ще на клавішу Shift(під час Перетягування). Пам'ятайте, якщо натиснути на клавішу Shift перед натисканням на клавішу миші, то виберемо у вікні (об'єднаємо в групу) всі об'єкти до деякого заданого. Щоб відмінити вибір, треба натиснути на Escабо клацнути у робочому полі вікна.

Копіювати об'єкт (створювати копію) можна в будь-яку іншу папку, диск, дискету чи на робочий стіл. Об'єкт копіюють методом перетягування піктограми у потрібне вікно, у цьому випадку треба натиснути на клавішу Ctrl.

Розглянемо універсальний спосіб для виконання копіювання чи переміщення — спосіб перетягування об'єктів з натиснутою не лівою, а правою клавішею миші. Відпустивши клавішу, отримують меню, в якому Потрібно вибрати команду Копіювати або Переміщувати або іншу.

Текстовий документ створюють за допомогою команд СТВОРИТИ/ТЕКСТОВИЙ документ з меню Файл чи контекстного меню робочого поля папки — отримують піктограму документа, які потрібно дати конкретну назву. Двічі клацнувши на піктограмі, запускають програму-редактор БЛОКНОТ і вводять текст.

Над файлами визначені такі ж дії, що й над папками, а для файлів документів також дії редагування, друкування тощо.

Кожному об'єкту — папці, файлові, програмі тощо — можна поставити у відповідність ярлик. Ярлик — це спеціальна піктограма зі стрілкою і асоційований з нею коротенький файл, який містить адресу об'єкта. Ярлики створює користувач. Назви ярликам система дає автоматично, але їх можна редагувати. Користувач копіює ярлики у різні папки, де вони репрезентують об'єкт. Призначення ярлика — швидке відкривання об'єкта. Тепер щоб активізувати об'єкт, його не треба розшукувати у файловій системі, достатньо відшукати ярлик і двічі клацнути на ньому.

Якщо клацнути двічі на ярлику програми Word, то завантажиться текстовий редактор Wordз заготовкою чистої сторінки документа з назвою Безімені.doc. Якщо клацнути двічі на піктограмі з назвою Документ MicrosoftWord, то завантажиться програма Word і відкриється вікно даного документа. Інший cпociбзавантаження документа: перетягніть піктограму або ярлик документа на ярлик програми Word.

Над ярликами визначені дії створення, вилучення, переміщення, копіювання, перейменування.

Вилучення об'єкта є окремим видом переміщення — в кошик. Після вилучення об'єкт зникає з вікна і з'являється в кошику. Особливість вилучення така: реально об'єкт є у файловій системі на диску доти, доки користувач не виконає команду Очистити КОШИК.

Вибрані файли можна повернути з кошика на попереднє місце командою Файл/Відновити. Кошик очищається автоматично, Якщо операційній системі не вистачатиме дискового простору (див. Вікно програми Кошик на рис. 12).

Дії над об'єктами: дисками, папками, файлами, ярликами — зручно виконувати за допомогою контекстного меню. Об'єкт вибирають, натискають на праву клавішу миші і виконують потрібну команду з меню: відкрити, вилучити (в кошик), створити ярлик, копіювати в буфер обміну, вирізати в буфер, відправити тощо.

Не варто боятися виконати деяку дію неправильно. Неправильну дію можна відмінити. Для цього є команда Відмінити (Отемнить, Undo) в меню Редагувати або кнопка на панелі.

Буфер обміну — це частина оперативної пам'яті, куди копіюють чи переміщають об'єкти або їхні фрагменти з метою їх вставляння і інші об'єкти. Для роботи з буфером обміну використовують команди Копіювати (Ctrl+C) в буфер, Вирізати (Ctrl+X), Вставляти Ctrl+V) з буфера. Ці команди є в меню Редагувати чи в контекстних меню об'єктів, а також про дубльовані кнопками на панелі інструментів.

Завдання

створити на робочому диску навчальну палку, а в ній особисту. В особистій папці створити два текстові документи і ярлики для них. Виконати копіювання і переміщення об'єктів згідно вказівок виду роботи.

Словник

Блокнот Блокнот Notepad

Буфер обміну Буфер обмена Clipboard

Створити Создать New

Папка Папка Folder

Перейменувати Переименовать Rename

Зберегти Сохранить Save

Створити ярлик Создать ярлык CreateShortcut

Редагувати Правка Edit

Копіювати Копировать Copy

Вставити Вставить Paste

Вилучити Удалить Delete

Вирізати Вырезать Cut

Відмінити Отменить Undo, Cancel

Відновити Восстановить Restore

Переміщати Переместить Move

Хід роботи

1. На робочому диску створіть папку з назвою вашого міста.

У контекстному меню робочого поля диска виберіть пункт Створити

і підпункт Папка. Перемкніть алфавіти, введіть назву папки, натисніть на клавішу вводу або клацніть мишею. Англійський, український та інші алфавіти можна перемикати натисканням на певну групу клавіш (Ctrl+Shift або LeftAlt+Shift) або клацанням над індикатором клавіатури на панелі задач з наступним вибором алфавіту з меню.

2. Перейменуйте створену папку на Навчальна.

У контекстному меню папки виберіть (виконайте) команду Перейменувати. Введіть нову назву: Навчальна. Якщо виявиться, що папка з такою назвою уже є, то відмініть свої дії (пункт ВІДМІНИТИ) і перейдіть до п. 3.

3. Відкрийте папку Навчальна.

4. Створіть у папці Навчальна папку з назвою групи: ME-15 тощо. Якщо така папка уже є, то перейдіть до наступного пункту. Назва цієї папки може складатися з латинських символів (це рекомендується) або з символів кирилиці (це дозволяється, але варто пам'ятати, що можуть виникнути проблеми з опрацюванням такої назви деякими DOS-програмами, наприклад, VC).

5. Відкрийте папку групи або класу.

6. Створіть у папці групи або класу особисту папку і дайте їй назву — своє прізвище (бажано латинськими символами).

7. Відкрийте особисту папку.

8. Увімкніть у вікні папки панель інструментів і рядок статусу. Скористайтеся пунктом ВИГЛЯД з меню вікна.

9. Створіть перший текстовий документ.

Щоб створити текстовий документ, виконайте команди з меню вікна: Файл/Створити/Текстовий документ. Отримаєте піктограму майбутнього текстового документа. Дайте документу назву — своє ім'я. Щоб ввести текст, викличте текстовий редактор, двічі клацнувши над створеною піктограмою. Яка назва викликаного текстового редактора?

10. У текстовий документ введіть текст: своє прізвище, ім'я, по батькові.

11. Збережіть текстовий документ і закрийте його вікно. Щоб зберегти на диску документ, виконайте пункт Файл і підпункт Зберегти, або, закриваючи вікно документа, на запит системи дайте відповідь Зберегти.

Під час збереження документа скористайтеся засобом навігації Папка і впевніться, що файл збережеться у вашій особистій папці.

12. Створіть і збережіть другий текстовий документ з назвою Адреса і текстом — вашою адресою.

13. Дослідіть властивості двох текстових файлів.

Щоб властивості постійно були на екрані, треба на панелі

інструментів (вмикніть панель, якщо її немає) натиснути на останню кнопку Таблиця — значки розташуються у вигляді таблиці з відображенням властивостей. Перепишіть у звіт властивості двох текстових файлів.

14. Створіть ярлики для особистої папки і текстових документів. Ярлик особистої папки має бути створений у вікні з назвою групи, а ярлики документів — у вікні особистої папки. Щоб створити ярлик папки чи документа, треба виконати команду Створити ярлик (за допомогою контекстного меню папки чи документа або користуючись пунктом Файл з меню вікна). Перепишіть властивості ярликів у звіт.

15. Перемістіть два ярлики з особистої папки у папку Навчальна.

Для переміщення об'єкта його піктограму треба захопити мишею і перетягнути у потрібне місце. Не забудьте спочатку відкрити вікно папки Навчальна і розташувати його поруч з вікном особистої папки. Переміщення можна виконати за допомогою меню і буфера обміну.

16. Скопіюйте один текстовий файл з особистої папки у папку Навчальна способом перетягування піктограми файлу.

Для копіювання об'єкта його піктограму треба перетягнути у потрібне місце, натиснувши на клавішу Ctrl під час перетягування або перетягування слід виконати за допомогою правої клавіші миші.

17. Скопіюйте другий текстовий файл з особистої папки у папку Навчальна, використовуючи буфер обміну. Виберіть текстовий файл в особистій папці і скопіюйте його в буфер обміну засобами меню вікна: Редагувати/Копіювати. Відкрийте папку Навчальна і вставте вміст буфера: Редагувати/Вставити.