Смекни!
smekni.com

Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей (стр. 6 из 6)

Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, з розрахунку на кожного непрацездатного члена сім’ї не можуть бути нижчими:

· при обчисленні пенсій: для членів сімей солдатів і матросів строкової служби — 150 процентів, членів сімей сержантів і старшин, єфрейторів (старших солдатів) і старших матросів строкової служби — 165 процентів, членів сімей прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони — 180 процентів, а для членів сімей офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони — 195 процентів мінімального розміру пенсії за віком;

· при обчисленні пенсій 75 процентів розмірів, передбачених для членів сімей відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Сім’ям військовослужбовців строкової служби, до складу яких входять діти, що втратили обох батьків (круглі сироти), пенсія в разі втрати годувальника може обчислюватись із загальної суми заробітку обох батьків за нормами, встановленими Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Пенсії у разі втрати годувальника ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, підвищуються в порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом.

Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли: чоловіки — 60 років, жінки — 55 років, — довічно. Зміна розміру пенсії, якщо у складі сім’ї, якій було призначено пенсію у разі втрати годувальника, станеться зміна, внаслідок якої окремі члени сім’ї або сім’я в цілому втратять право на пенсію, перерахунок пенсії або припинення її виплати провадиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, у якому сталася зміна [16, 95]. На вимогу члена сім’ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо. Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, в якому надійшла заява про поділ пенсії. Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному з батьків, дружині (чоловікові) загиблої (померлої) або пропалої безвісти особи офіцерського складу, прапорщика і мічмана, військовослужбовця надстрокової служби і військової служби за контрактом або особи, яка має право на пенсію за цим Законом.

ВИСНОВКИ

Пенсійне забезпечення населення є однією з найважливіших функцій держави, яка забезпечує соціальний захзист населенню похилого віку та осові фінансових ресурсів, сформлованих з відрахувань з заробітної плати даних осіб. Пенсія — щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім’ї.

Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв’язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію, які стали інвалідами набувають право на пенсію по інвалідності. Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Сім’ї померлих пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом мають право на пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах із членами сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. № 49-51. - С. 376.

2. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. - № 29. - С. 399.

3. Закону України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004. - № 36. - С .444.

4. Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993. - № 45. - С. 425.

5. Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994. - № 4. - С. 18.

6. Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004. - № 33-34. - С. 404.

7. Законом України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000. № 35. - С. 289.

8. Законодавство України про пенсійне забеспечення: Наукове видання.- К.: Юрінком Інтер, 1999.- 400 c.

9. Законодавство України про соціальний захист населення: Наукове видання.- 3-є вид..- К.: КНТ, 2004.- 304 c.

10. Белінська О. Рівень пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України (укр.).- 2003.- № 1.- C.237-240.

11. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Юристъ, 2001.- 814 c.

12. Калита Н.В. Формування систем приватного пенсійного забезпечення: світовий досвід і Україна // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2002.- № 6.- C.49-56.

13. Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України (укр.).- 2002.- № 4.- C.32-39.

14. Надточій Б., Демчук Л. Пенсія в Україні. Коментар до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування": Коментар: Наукове видання.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 512 c.

15. Пенсионное обеспечение граждан Украины // Право и практика. Бюллетень (рус.).- 2002.- № 27.

16. Пічкуров Р.В. Від пенсійного забезпечення до пенсійного страхування // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2003.- № 10.- C.94-100.

17. Пенсійне страхування: консультації // Все про бухгалтерський облік (укр.).- 2003.- № 115.