Мир Знаний

Банковский маркетинг (на примере Германии) (стр. 5 из 5)

Überweisung f – переказ (грошей)

Wettbewerbsanalyse f – конкурентний аналіз, аналіз конкурентів

Finanzdienstleistungen (FDL) pl – фінансові послуги, послуги фінансового характеру

empirische Untersuchung f – емпіричне дослідження ринку

Entscheidung zum Bankwechsel – рішення про зміну банку

Anforderungen an das Kreditinstitut – вимоги до кредитного інституту

Stammkundschaft f – постійні клієнти

Akquisition f – залучення нових клієнтів

Laufzeit f – строк дії

Auswertung f – оцінка, аналіз

Gewinnverlauf m – динаміка прибутку

Repräsentativität der Erhebung – репрезентативність опитування (виборки)

Stichprobe f – виборка, виборочна сукупність

Grundgesamtheit f – генеральна сукупність

Kostenrechnung f – кошторис, підрахунок витрат

Konsumentenverhalten n – поведінка споживачів

vertrauensempfindliche Leistungen pl – послуги, що потребують конфіденційності

unter Berücksichtigung – приймаючи до уваги

Risikoumfang m – обсяг ризику

Durchschnittswert m – середнє значення

Liquidität der Bank – ліквідність банку

Geldausgabeautomat (GAA) m – банкомат

Kontoauszugsdrucker (KAD) m – принтер для друку виписок про стан рахунку клієнта

Gehaltskonto n – рахунок, на який зараховується заробітна плата

Kreditwürdigkeitsprüfung f – перевірка платоспроможності клієнта

Gesamtheit der Vorstellungen – сукупність уявлень

bestehende Kontakte pflegen – підтримувати існуючі контакти

Betriebsbesichtigung f – екскурсія на виробництво, знайомство з підприємством

Förderungsprogramm n – програма стимулювання

Führungskräfte pl – керівництво, керуючий персонал

gesättigter Markt m – насичений ринок

Sekundärinformation f – вторинна інформація

Darstellung der Forschungsergebnisse – презентація результатів дослідження

Motivationstheorie f – теорія мотивації

Bedürfnis nach Selbstverwirklichung – потреба в самореалізації

Adreßbuchwerbung f – реклама в телефонних довідниках

Zahlungsbedingungen f – умови платежу