Мир Знаний

Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства (стр. 1 из 5)

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економічного аналізу і фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Банківські операції”

“Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства”

Дніпропетровськ 2007

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ (ВАРІАНТ №4)

1.1 Вхідні дані для підприємства варіант №4

1.2 Методологічні вхідні дані завдання

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКИ ВАРІАНТІВ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Етап 1. Складання графіку обслуговування боргу

2.2 Етап 2. Алгоритм та розрахунок ліміту овердрафту

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ РІЧНОГО ГРАФІКУ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Етап 3. Складання графіку платежів

3.2 Аналіз результатів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами за час вивчення дисципліни, їх застосування для розрахунку платежів по різним видам кредитів, складання звіту про рух коштів на поточних рахунках, визначення необхідних сум овердрафту для фінансування поточних потреб підприємства.

В курсовій роботі були вирішені наступні задачі:

1) на базі вихідних даних застосовані теоретичні та практичні знання, отримані під час вивчення дисципліни;

2) пояснені методичні підходи до віднесення окремих показників, що розраховуються;

3) визначені найбільш сприятливі умови кредитування для підприємства та обґрунтувати їх ефективність;

4) складені звіти про обороти підприємства за поточним рахунком з урахуванням отриманих кредитів, порядку проведення розрахунків в іноземній та національній валюті;

5) пояснені прийняті рішення щодо відстрочки платежу, чи інших операцій по поточному та кредитним рахункам підприємства;

6) пояснені причини та наслідки виникнення від’ємних залишків по поточному рахунку підприємства (поточні овердрафтні кредити).

Розділи курсової роботи відповідають трьом основним етапам її виконання, а саме:

1) Етап 1. Складання графіку обслуговування боргу.

2) Етап 2. Розрахунок ліміту овердрафту.

3) Етап 3. Складання графіку платежів

Курсова робота виконана згідно методичних вказівок на базі комплексу вихідних даних для умовного підприємства варіант №4.

При виконанні курсової роботи застосований комплекс побудованих програмно-пов’язаних “електронних” таблиць Excel2000.


РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ (ВАРІАНТ №4)

1.1 Вхідні дані для підприємства варіант №4

Таблиця 1.1 Вхідні дані для розрахунку графіку обслуговування боргу (Варіант №4)

Вартість обладнання, яке підприємство планує придбати за кредитні кошти, грн. 124 872
Базова процентна ставка 24,0%
Ставка LIBOR 4,5%
Плата за оформлення об’єкту застави 0,1%
Плата за відкриття кредитного рахунку 4,0%
Плата за перевірку документів 0,5%
РКО 1,0%
Активи, що передаються у заставу, грн.. 156 091
Витрати на оформлення страхової гарантії кредиту 5,0%
Вексель 1, грн. 49 949
Строк погашення векселя №1 (надходження коштів) 15.08.2007
Вексель 2, грн. 12 487
Строк погашення векселя №2 (надходження коштів) 30.10.2007
Вексель 3, грн. 24 974
Строк погашення векселя №3 (надходження коштів) 15.12.2007
Курс грн. /дол.. 5,05
Плата за покупку валюти на міжбанківській біржі 1,0%
Збір в Пенсійний Фонд за покупку валюти на біржі 1,0%
Плата за вільний продаж валюти на міжбанківській біржі 0,5%
Плата за обов’язковий продаж валюти на міжбанківській біржі 0%
Ставка оподаткування прибутку 25,0%
Норматив обов’язкового обсягу продажу валюти по експортних контрактах ЗЕД 50,0%
Строк продажу валюти з момента надходження на валютний розр.рахунок (в задачі), днів 1

Таблиця 1.2 Вхідні дані для розрахунку графіку платежів (Варіант №4)

Вид грошових виплат / надходжень Регулярність Сума
Виручка по контракту № 1/23456, грн. 10 січня 26 015
Виручка по контракту № 1/23457, грн. 5 лютого 30 178
Виручка по контракту № 1/23458в, дол. 20 березня 10 198
Виручка по контракту № 1/23459, грн. 13 квітня 19 667
Виручка по контракту № 1/23460, грн. 7 травня 24 870
Виручка по контракту № 1/23461, грн. 17 червня 12 956
Виручка по контракту № 1/23462в, дол. 12 липня 14 090
Виручка по контракту № 1/23463в, дол. 27 серпня 3 642
Виручка по контракту № 1/23464, грн. 14 вересня 14 464
Виручка по контракту № 1/23465, грн. 18 жовтня 25 287
Виручка по контракту № 1/23466, грн. 21 листопада 22 872
Виручка по контракту № 1/23467, грн. 27 грудня 35 901
Виплата заробітної плати, грн. До 30 числа кожного місяця 4 683
Оплата комунальних послуг, грн. До 10 числа кожного місяця 624
Оплата електроенергії, грн. До 15 числа кожного місяця 1 301
Оплата водопостачання, грн. До 20 числа кожного місяця 572
Оплата матеріалів по контракту № 2/312, грн. 15 січня 4 683
Оплата матеріалів по контракту № 2/313, грн. 23 лютого 8 325
Оплата матеріалів по контракту № 2/314, грн. 2 березня 13 528
Оплата матеріалів по контракту № 2/315, грн. 5 квітня 10 271
Оплата матеріалів по контракту № 2/316, грн. 13 травня 17 659
Оплата матеріалів по контракту № 2/317, грн. 7 червня 11 291
Оплата матеріалів по контракту № 2/318, грн. 1 липня 12 029
Оплата матеріалів по контракту № 2/319, грн.. 21 серпня 10 781
Оплата матеріалів по контракту № 2/320в, дол.. 18 вересня 4 433
Оплата матеріалів по контракту № 2/321, грн. 13 жовтня 12 238
Оплата матеріалів по контракту № 2/322, грн. 24 листопада 10 614
Оплата матеріалів по контракту № 2/323, грн. 16 грудня 10 968
Оплата податку на землю, грн. До 25 числа кожного місяця наступного за звітним 754
Оплата податку на прибуток за IV квартал 2006 року, грн. До 20 лютого місяця наступного за звітним кварталом 7 076
Вид грошових виплат / надходжень Регулярність Сума
Оплата податку на прибуток за IІІІ квартали 2007 року, грн. До 20 числа місяця наступного за звітним кварталом Згідно розрахунку
Оплата податку на фонд оплати праці, грн. При виплаті заробітної плати 36,5% від ФОП
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. До 25 числа місяця наступного за звітним 151
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 12 січня 4 745
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 16 лютого 5 909
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 6 березня 3 592
Погашення дебіторської заборгованості, дол. 19 квітня 6 597
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 23 травня 8 221
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 4 червня 9 730
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 12 липня 4 776
Погашення дебіторської заборгованості, дол. 1 серпня 2 393
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 22 вересня 2 914
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 16 жовтня 2 556
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 22 листопада 2 279
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 19 грудня 3 388
Залишок на гривневому рахунку на 01.01.2007 1 516
Залишок на валютному рахунку на 01.01.2007 255

Таблиця 1.3 Вхідні дані для розрахунку ліміту овердрафту (Варіант № 4)

Показник Листопад 2007 р. Грудень 2007 р.
Виручка від реалізації, грн. 37 233 40 286
Дебіторська заборгованість (неторгова), грн. 2 979 3 210
Відстрочка платежу 6,0% 5,0%
Неплатежі по неторговій заборгованості 0,6% 0,7%
Неплатежі по торговій заборгованості 0,8%
Кредитний рейтинг 0,90
Коефіцієнт стабільності грошових потоків 0,85
Коефіцієнт перспективності галузі 0,93

Завдання