Смекни!
smekni.com

Ліквідність банку (стр. 8 из 8)

Коефіцієнти ліквідності

Показник

Формула розрахунку

Допуст. значення

Критич. значення

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності або коефіцієнт поточної ліквідності

ЛА/ОВ×100%

min 70

min 30

2. Коефіцієнт ліквідності по термінових зобов'язаннях

(ЛА-ОВ)/Ср×100%

min 25

min -50

3. Генеральний коефіцієнт ліквідності по термінових зобов'язаннях

(ЛА+КВ-ОВ)/Ср×100%

min 50

min 25

4. Коефіцієнт повної ліквідності або статечної коефіцієнт ліквідності

Ліквідні активи

Залучені кошти

або ЛА/З

5. Показовий коефіцієнт ліквідності

ЛА/ВБ

6. Крос-коефіцієнт ліквідності

З/АР

7. Коефіцієнт короткострокової ліквідності

Активи з терміном менше року

Власного кошти + Зобов'язання по депозитах + Кредити менше року

8. Коефіцієнт середньострокової ліквідності

Активи з терміном більш року

Власні кошти + Зобов'язання по депозитах + Кредити більш року

9. Коефіцієнт ліквідності для ресурсів з обмеженою ліквідністю

Заборгованість за позикою до 6 міс. * * 100%

Залучені депозити до 6 міс.

10. Коефіцієнт ліквідності для ресурсів із середньою ліквідністю

Заборгованість за позикою від 6 міс. до року * 100%

Залучені депозити від 6 міс. до року[1] Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные вложения.