Смекни!
smekni.com

Фауна прісноводних черевоногих молюсків (стр. 4 из 4)

2. У ставках, невеликих озерах, зустрічається ставковик звичайний, який досягає розмірів 68—70 мм. Великі ставковики – гермафродити, вони розмножуються статевим шляхом. Їм власне внутрішнє запліднення. Яйця, об’єднані в драглисті кокони, ставковик прикріплює до підводних рослин. Розвиток у великого ставковика прямий, з яйця розвиваються маленькі ставковики з тонкою черепашкою. У невеликих прісних водоймах поширені котушки, лужанки, бітинії, живородки.

3. Молюски, як гетеротрофні компоненти водних екосистем, беруть участь у кругообігу речовин та трансформації енергії. Черевоногі прісноводні молюски є важливо складовою частиною водяних угрупувань організмів, є базою живлення для багатьох водяних тварин.

Список використаної літератури

1. Зверев И.Д. Книга для чтения по зоологии. — М.: Просвещение, 1971.

2. Жизнь животных: В 6-ти томах. – М., 1985.

3. Книга для читання по зоології.: Посібник для вчителів. – К., 1985.

4. Молюски // Книга для чтения по зоологи. – М., 1986. – С. 36 – 49.

5. Савчук М.П. Зоологія безхребетних. – К., 1965. – 503 с.

6. Согур Л.М. Зоологія. Курс лекцій. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 308 с.

7. Тип Молюски. // Биология./ Под ред. В.А.Глумовой. – Ижевск, 1995. – С. 94 – 98.

8. Фауна України: В 40 томах. Редк. Топачевський В.А. та ін. – К., 1985.

9. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Зоологія. 7 кл. — К.: Генеза, 1997.

10. Щербак Г.Й. Зоологія безхребетних. Кн. 1-3. – К.: Либідь, 1995.