Смекни!
smekni.com

Лікарські рослини урочища Вістова Калуського району (стр. 2 из 6)

Рослинність являє собою сукупність рослинних угрупувань, систему фітоценозів даної ділянки зеленої поверхні і характеризується рясністю кожного виду, певним поєднанням видів.

На рівнині та в передгірних районах ліси займають понад 30% території, а на схилах Карпат 60%.

Лісова рослинність. На рівнинній частині області і в пониженнях передгір’ях є 4 лісові формації:

1) грабово-дубові ліси;

2) дубові ліси;

3) букові ліси;

4) Долинні ліси з домуванням вільхи чорної;

5) Соснові ліси, ялинкові і мішані, хвойно-широколистяні, які займають більшу частину загальної площі.

Грабово-дубові ліси. Трав’яний покрив рясний в мало змінених порубами двоповерхових деревостанах і помітно рідкий під густо зімкнутими чисто грабовими наметами.

Дубові ліси. У трав’яному ярусі переважає осока трясучко видна, анемона дібровна, ялиця звичайна, маренка запашна, розхідник звичайний, медунка темна.

Діброви з дуба скельного. У трав’яному покриві домінують горобейник пурпурово-голубий, осока Мікелі.

Грабово-букові ліси. У трав’яному покриві найчастіше трапляються осока волосиста, моренка запашна, дивина звичайна, фіалка лісова, медунка маленька, чистотіл звичайний, вороняче око.

Дубово-букові ліси. Трав’яний ярус не суцільний і поширюється лише на галявинах та узліссях. Основу його становить осока волосиста, шавлія клейка, яглиця, барвінок малий.

Букові ліси. У трав’яному покриві є такі види рослин як білоцвіт весняний, живокіст серцевидний, ожина лісова, яруси аруш плямистий.

Дубово-буково-ялицеві ліси. Трав’яний ярус складають зеленчук, зубиця залозиста, щитник чоловічий, перелічка багаторічна.

Буково-ялицеві ліси. В трав’яному покриві турляються моринка запашна, осока волосиста, щитник чоловічий, калюжниця, розхідник, квасениця.

Ялецево-букові ліси. Пануючі види трав’яного покриву квасениця, осока лісова, костриця висока, зубниця залозиста.

Соснові ліси. Добре розвинений трав’яно-чагарниковий ярус з домінуванням чорниці, водянки чорної, брусниці, багна.

Ялинові ліси. У трав’яному покриві домінують такі види рослин як чорниця, ожина лісова, щитник чоловічий, сальмонела гірська, звіробій чотиригранний.

Ялинники кедрові. У трав’яно-чагарниковому ярусі переважають чагарники, чорниця, брусниця, водянка чорна.


4. Результати досліджень та їх обговорення

4.1 Конспект флори лікарських рослин урочища

Протягом дослідження ми виявили 60 видів рослин, систематизували їх у таблиці по родинах і вказали рясність кожного виду.

Систематика видів по родинах та їх рясність

Родина Вид Рясність Місце зростання
1. Розові (Rosaceae) Суниця лісова Fracania vesca L. Cop2 На узліссі
Малина звичайна Rubur idaeus L. Cop3 На зрубах
Ожина звичайна Rubur caesius L. Cop3 На зрубах
Горобина звичайна Sorbus aucuparia L. Сор2 Обабіч лісової дороги
Гадючник оленячий Filipendula ulmaria L. Сор2 Лісова галявина
Шипшина собачаRosa canina L. Sp Обабіч лісової дороги
Родовик лікарськийSanquspa officindis Sp У підліссі
Монотролові(Monotropaceae) Підялинник звич.Hypopitus monotkora cranez Sp Ялиновий ліс
Складноцвіті(Astenaceae) Деревій звичайнийAchilea millefolium Сор3 Лісова галявина
Цикорій дикийCschorium intybus Cop2 Обабіч лісової дороги
Пижмо звичайнеTonacetum vulgare Cop1 Обабіч лісової дороги
Оман високийInula helenium Сор1 Обабіч лісової дороги
Оман британськийInula britannica Sp Берег річки
Хамаміла лікарськаChamamilla recutita Сор3 На узліссі
Кульбаба лікарськаTaraxacum ofticinela Сор1 Лісова галявина
Нечуйвітер волохатенькийHieracium pillosila Сор1 Лісова галявина
Жовтозілля звичайнеSenecio Vulgaris Sp Лісова галявина
РудоцвітіLamiaceae М’ята перцеваMenta piperita L Сор1 Берег річки
Материнка звичайнаOriganum nelpare Сор1 Обабіч лісової дороги
Чебрець повзучийThynus serpillum Сор3 Лісова галявина
Звіробійні(Hipericuceae) Звіробій звичайнийHipericum perfonatum Сор2 Лісова галявина
Соснові(Pinaceae) Сосна звичайнаPinus silvestris Сор3 Сосновий ліс
Зонтичні(Apiaceae) Дудник лісовийAngelica silvestris Сор1 Берег річки
Борщівник європейськийHeracleum sphondylium Сор1 Берег річки
Морква дикаDaucus corota Сор1 Берег річки
Підлісник європейськийSonicula curropea Sp У підліссі
РанниковіSchophulariaceae Вероніка дібровнаVeronica chamaedris Sol У діброві
Дивина густоквітковаVerbascum densitlonum bertol Sp На схилі річки
Перестріч гайовийMelampyrum nemorosum Cop3 Лісова галявина
Бобові(Fabaceae) Бурник лікарськийMelilotum officinalis Sp Обабіч лісової дороги
Конюшина лучнаTrifolium repens Cop1 Лісова галявина
Довгун лісовийOronis arvensis Sp Лісова галявина
ЛіщиновіCorilauae Ліщина звичайнаConilus avelana Cop1 У підліссі
Подорожникові(Plantaginaceae) Подорожник великийPlantago major Cop1 Лісова галявина
Щитникові(Aspidiaceae) Щитник чоловічийDryopteris Filix mas Cop3 Сосновий ліс
Голокучник дубовийGymnocarpiumdriopteris Sp В діброві
БезщитниковіAlhyriamceae Безщитник жіночийAlhyrium filix Cop3 У підліссі
ШорстколистіBonaqinaceae Живокіст лікарськійSymphytum officinale Cop1 Берег річки
Медунка м’якаPulmonaria mollis Cop1 Лісова галявина
Букові(Fagaceae) Дуб звичайнийQuercus robur Cop2 Дубовий ліс
Бук лісовийFagus selvatica Cop1 Буковий ліс
Анагрові(Anagraceae) Хаменерій вузьколистий(Іван-Чай)Chamaererion anegustifolum Cop1 На узліссі
Шовковицеві(Ronunculaeceae) Анемона дібровна(Anemone nemorosa) Sp У діброві
Жовтець повзучийRononculus repens sp На узліссі
Брусничні(vanicciaceae) ЧорниціVaccinium myrtilus Cop3 Ялиновий ліс
БрусницяRhodococcum vitisidaca L. Cop1 На зрубах
Кипарисові(Cupressaceae) Ялівець звичайнийIuniperus communis Cop1 Сосновий ліс
Хвощеві(Equisctaceae) Хвощ польовийEquisctum arvense Cop1 На узліссі
Злакові(Poaceae) Пирій звичайнийAgropyrum rupens Cop1 На узліссі
Гвоздичні(Coryophyllaceae) Миkmнянка лікарська(Saponaria officinalis) Cop1 Берег річки
Березові(Betulaceae) Береза бородавчаста(Betula pendula) Cop2 Березовий ліс
Жимолостеві(Coprifojiaceae) Бузина трав’янистаSambucus ebulus Sp На узліссі
Кропивові(Unticaceae) Кропива дводожна(Urtica ouoica) Sp На узліссі
Первоцветі(Primulaceae) Вербозілля звичайнеLysimachia vulgaris Cop1 Лісова галявина
Маренові(Rubiaceae) Маренка запашна(Aspenula odonata) Cop2 На узліссі
Хвилівникові(Aristolochiaceae) Копитник європейськийAsarum europium Cop1 Лісова галявина
Тремелеєві(Thmelaeceae) Вовчі ягоди звичайніDaphne mezerum Cop1 Обабіч лісової дороги
Зозулинцеві(Ouehiolaceae) Зозулені черевички справжніCyripedium calceoles Sp Лісова галявина

4.2 Аналіз флори лікарських рослин

Як видно з таблиці дуже рясно зустрічаються такі види: малина звичайна (Rubur idaeus

), ожина звичайна (Rubur caesius
), деревій звичайни (Achillea millefolium
), хамаміна лікарська (Chamonica reculita
), чебрець повзучий (Thymus serplyllum), сосна звичайна (Pinus silvestris
), ялина звичайна (Piceae abies
), перестріч гайовий (Melampyrum nemorosum
), щитник чоловічий (Dryopteris filix mas
. Sehott), безщитник жіночий (Athyrium filix femina L. Rot), чорниця (Vaccinium myrtillus
.), Вони складають 60–80% від загальної кількості рослин в урочищі.

Рясно зустрічаються такі рослини (40–60%: суниця лісова (Fracania vesca L.), горобина звичайна (Sopbus aucupania L.), гадючник оголений (Filipendula ulmaria L.), цикорій дикий (Сicorium sntubus L.), м’ята перцева (Mentha piperita L.) звіробій звичайний (Hypericum perfonatum L.), дуб звичайний (Quercur robur

.), береза бородавчаста (Betula pendula Roth.), мар’янка запашна (Aepenula odorata).

Досить рясно зустрічаються: питмо звичай (Panacetum Vulpare

.), олан високий (Inula helenium
.), кульбаба лікарська (Poraxacum officanale Web. et Wigg), нечуйвітер волохотенький (Hiepacium pilosella), материнка звичайна (Oricanum vulpare), дудник лісовий (Angelica cilvestris), борщівник європейський (Herocleum sphonolilium), морква дика (Daucus carota
.), конюшина мучна (Trifolium rupens), ліщина звичайна (Corilus overlana
.), подорожник великий (Dlantago major
), подорожник ланцетний (Dlantago lanceolata
.), живокіст (Sympytum officinale
.), медунка м’яка (Pulminaria mollis), бук лісовий (fagus silvatica
), хаменерій вузьколистий (Chomaenerion onqustifolium L.), брусниця (Rhadococcum vitis-tolaea), ялівець звичайний (Iuniperus communis
.), хвощ польовий (Equisetum arvense), пирій звичайний (Agropirum repens
.), мильнянка лікарська (Sponaria officinalis
.), вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris
.), копитняк (Lysimachia vulgaris
.), копитняк європейський (Asarum europium
.), вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum
.).