Мир Знаний

Березові, вересові, фіалкові (стр. 1 из 2)

План

1. Березові

1.1. БЕРЕЗА КЛОКОВА (BetulaklokoviiZaverucha)

1.2. БЕРЕЗА ДНІПРОВСЬКА (BetulaborysthenicaKlok.)

1.3. БЕРЕЗА ТЕМНА (BetulaobscuraA. Kotulaincl. B. Kotulae)

1.4. БЕРЕЗА НИЗЬКА (BetulahumilisSchrank)

1.5. БЕРЕЗА НИЗЬКА (BetulahumilisSchrank)

2. Вересові

2.1 ХАМЕДАФНА ЧАШКОВА

2.2. СУНИЧНИК ДРІБНОПЛОДИЙ ArbutusandrachneL.

2.3 РОДОДЕНДРОН СХІДНОКАРПАТСЬКИЙ, рододендрон Кочі, червона рута RhododendronkotschyiSimonk. (Rh. myrtifoliumSchottetKotschy)

3. Фіалкові

3.1 ФІАЛКА ДЖОЯ (ViolajooiJanka)

3.2. ФІАЛКА БІЛА (ViolaalbaBess.)

3.3 ФІАЛКА КРИМСЬКА, фіалка скельна (ViolaoreadesBieb.)

Використана література

1. Березові

1.1. БЕРЕЗА КЛОКОВА (BetulaklokoviiZaverucha)

Ряд Покритонасінні - Magnoliophyta (angiosperma), Родина Березові – Betulaceae.

Науковезначення. Реліктовий ендемічний вузьколокальний вид.

Статус. I категорія.

Поширення. Кременецькi гори (гори-останцi Страхова, Маслятин).

Місця зростання. Вапняковi скелi, вапняково-пiщанi схили.

Чисельність. Локальні популяції нечисленні (понад 20 дерев), зменшуються.

Причини зміни чисельності. Природне згасання виду, обмеженість ареалу, слабке насіннєве відновлення.

Загальна характеристика. Листопадне дерево заввишки до 12 м, молоді гілки опушені, іноді - зі смолистими бородавочками. Листки цупкі, шкірясті, зубчасті. Квітки зібрані у сережки. Плід - однонасінний горішок з плівчастими крильцями. Цвіте у травні. Плодоносить у липні. Розмножується насінням.

Заходи охорони. Охороняється у Кременецьких Горах - філіалі природного заповідника Медобори. Рекомендується вирощувати у ботанічних садах. Необхідно постійно контролювати стан популяцій виду.

1.2. БЕРЕЗАДНІПРОВСЬКА (Betula borysthenica Klok.)

РядПокритонасінні - Magnoliophyta (angiosperma). Родина Березові - Betulaceae

Наукове значення. Ендемічний нижньодніровський вид.

Статус. III категорія.

Поширення. Пониззя Днiпра i Пд. Бугу.

Місця зростання. Пiщанi арени у рiчкових долинах (у складi невеликих березових гаїв - "колкiв").

Чисельність. Локальні популяції бувають численні, кількість їх скорочується.

Причини зміни чисельності. Затоплення окремих місць зростання, витіснення сосновими насадженнями.

Загальна характеристика. Листопадне дерево заввишки до 10 м, з білою корою на стовбурі, червонувато-бурою, зі смолистими бородавочками - на гілках. Листки цупкі, шкірясті, яйцевидно-ромбічні, іноді - довгастояйцевидноромбічні, на коротко опушених або майже оголених черешках. Квітки різностатеві, зібрані у сережки. Плід (горішок) яйцевидний, опушений біля верхівки, з плівчастими крильцями. Цвіте у квітні - травні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням.

Заходи охорони. Охороняється у Чорноморському біосферному заповіднику. Доцільно встановити контроль за станом популяцій, створити заказники у місцях зростання берези дніпровської, вирощувати її у ботанічних садах.

1.3. БЕРЕЗАТЕМНА(Betula obscura A. Kotula incl. B. kotulae Zaverucha (B. verrucosa Ehrh. subsp. obscura (A. Kotula) A. et D. Love)

РядПокритонасінні - Magnoliophyta (angiosperma)

Родина Березові - Betulaceae

Наукове значення. Центральноєвропейський пограничноареальний вид.

Статус. III категорія.

Поширення. Передкарпаття, зрiдка - Правобережжя (зони мiшаних лiсiв та лiсостепова). Вид поширений також у сх. частинi Центр. Європи.

Місця зростання. Широколистянi лiси, вологi лiсовi узлiсся та галявини, схили пагорбiв, пiдсушенi болота.

Чисельність. Популяції нечисленні. Трапляється поодинці або невеликими групами.

Причини зміни чисельності. Вирубування лісу в місцях зростання берези темної.

Загальна характеристика. Дерево заввишки 9-12 м, з чорно-сірою, сірою або чорно-коричневою гладкою корою. Листки берези яйцевидні, пилчасті або двопилчасті, шкірясті. Квітки зібрані у сережки. Плід - горішок з плівчастими крильцями. Цвіте у квітні -травні. Плодоносить у липні - серпні. Розмножується насінням.

Заходи охорони. Охороняється у Кременецьких Горах - філіалі природного заповідника Медобори (Тернопільська обл.). Вирощують у Центр, ботанічному саду НАН України (Київ). Необхідно контролювати стан популяцій; створити заказники у місцях зростання виду, вирощувати його у ботанічних садах.

1.4. БЕРЕЗАНИЗЬКА (Betula humilis Schrank)

РядПокритонасінні - Magnoliophyta (angiosperma)

Родина Березові - Betulaceae

Наукове значення. Реліктовий гляціальний вид на пд. межі ареалу.

Статус. III категорія.

Поширення. Полiсся, Волинська височина, зрiдка - пн. частина Правобережного Лiсостепу. Вид поширений на Скандинавському п-овi, у пн. частинi Сх. Європи, на Уралi, у Сх. Сибiру.

Місця зростання. Евтрофнi (осоково-гiпновi та осоковi) та мезотрофнi (осоково-сфагновi, березово-осоково-сфагновi, очеретяно-сфагновi) болота.

Чисельність. Трапляються поодинокі куртини або групи. Спостерігається зменшення кількості популяцій.

Причини зміни чисельності. Осушування та освоєння боліт.

Загальна характеристика. Чагарник заввишки 1-2,5 м, з чорно-бурою корою на старих гілках, червонувато-бурою - на молодих, вкритих смолистими бородавочками і рідкими короткими волосками. Листки завдовжки 1- З см, серцевидні або яйцевидно-овальні, з зубчастим краєм. Квітки різностатеві, зібрані у сережки. Жіночі сережки при плодах довгастояйцевидні, з двома листками біля основи. Плід (горішок) завдовжки до 2 мм, з крильцями. Цвіте у травні. Плодоносить у липні. Розмножується вегетативно (розростанням кущів) та насінням.

Заходи охорони. Охороняється в природному заповіднику Розточчя (Львівська обл.), Шацькому національному природному парку (Волинська обл.) та на тер. пам`ятки природи загальнодержавного значення Романівське болото (в межах Києва). Слід надати природоохоронний статус усім територіям, де зростає вид.

1.5. БЕРЕЗАНИЗЬКА (Betula humilis Schrank)

РядПокритонасінні - Magnoliophyta (angiosperma)

Родина Березові - Betulaceae

Наукове значення. Реліктовий гляціальний вид на пд. межі ареалу.

Статус. III категорія.

Поширення. Полiсся, Волинська височина, зрiдка - пн. частина Правобережного Лiсостепу. Вид поширений на Скандинавському п-овi, у пн. частинi Сх. Європи, на Уралi, у Сх. Сибiру.

Місця зростання. Евтрофнi (осоково-гiпновi та осоковi) та мезотрофнi (осоково-сфагновi, березово-осоково-сфагновi, очеретяно-сфагновi) болота.

Чисельність. Трапляються поодинокі куртини або групи. Спостерігається зменшення кількості популяцій.

Причини зміни чисельності. Осушування та освоєння боліт.

Загальна характеристика. Чагарник заввишки 1-2,5 м, з чорно-бурою корою на старих гілках, червонувато-бурою - на молодих, вкритих смолистими бородавочками і рідкими короткими волосками. Листки завдовжки 1- З см, серцевидні або яйцевидно-овальні, з зубчастим краєм. Квітки різностатеві, зібрані у сережки. Жіночі сережки при плодах довгастояйцевидні, з двома листками біля основи. Плід (горішок) завдовжки до 2 мм, з крильцями. Цвіте у травні. Плодоносить у липні. Розмножується вегетативно (розростанням кущів) та насінням.

Заходи охорони. Охороняється в природному заповіднику Розточчя (Львівська обл.), Шацькому національному природному парку (Волинська обл.) та на тер. пам`ятки природи загальнодержавного значення Романівське болото (в межах Києва). Слід надати природоохоронний статус усім територіям, де зростає вид.

2. Вересові

2.1 ХАМЕДАФНА ЧАШКОВА

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench(Lyonia calyculata Reichenb; Cassandra calyculata D. Don)

РядПокритонасінні - Magnoliophyta (angiosperma)

Родина Вересові - Ericaceae

Наукове значення. Вид з диз`юнктивним ареалом на його пд. межі.

Статус. I категорія.

Поширення. Правобережне Полiсся. Вид поширений на Скандинавському пiвостровi, в Центр, та Сх. Європi, Зх. i Сх. Сибiру, Пд.-Сх. Китаї, Пн. Японiї.

Місця зростання. Олiготрофнi та мезотрофнi болота з розрiдженим сосновим ярусом, iнодi в угрупованнях з багнам звичайним.

Чисельність. Популяції нечисленні, деякі місцезнаходження зникли.

Причини зміни чисельності. Осушення та освоєння боліт.

Загальна характеристика. Багаторічна рослина (кущик) заввишки 15-60 см. Стебло прямостояче, розгалужене, молоді пагони вкриті лусочками. Листки ланцетні або видовженоеліптичні, по краях дрібнозубчасті, зимують. Квітки звисаючі, на коротких ніжках, зібрані у однобічну пазушну китицю; віночок білий. Плід - багатонасінна коробочка. Цвіте у травні - червні. Плодоносить у липні - серпні. Розмножується насінням і розростанням куртин.

Заходи охорони. Занесено до Червоної книги Української РСР (1980). Охороняється у Вутвицькому (Камінь-Каширський р-н Волинської обл.) та Сварицевицькому (Зарічненський р-н Рівненської обл.) заказниках загальнодержавного значення. Слід виявити і взяти під охорону нові місцезнаходження виду, контролювати стан популяцій.

2.2. СУНИЧНИК ДРІБНОПЛОДИЙ(ArbutusandrachneL.)

РядПокритонасінні - Magnoliophyta (angiosperma)

Науковезначення. Реліктовий середземноморський вид на пн. межі ареалу.

Статус. II категорія.

Поширення. Пд. берег Криму (вiд мису Айя до г. Кастель). Вид поширений у Сх. Середземномор`ї, Малiй Азiї, Зх. Закавказзi.

Місця зростання. Кругi (20-80°) пд. схили та урвища з дуже сухими щебенисто-кам`янистими червоно-коричневими грунтами.

Чисельність. Заг. площа місць зростання становить майже 20 тис. га. В центр, частині кримського ареалу вид є едифікатором своєрідних угруповань, на його периферії та в листяних лісах зростає поодинці. Чисельність виду на г. Кастель становить 80 дорослих особин та 72 рослини підросту на 1 га, на мисі Мартьян - відповідно 136 та 557, на мисі Айя - 111 та 52.

Причини зміни чисельності. Антропогенний вплив (рекреаційне навантаження, будівництво, терасування схилів та ін.), кліматичні умови (весняні заморозки, різкі зниження температури взимку), слабка конкурентна здатність виду.

Загальна характеристика. Вічнозелене листяне дерево заввишки до 5 м, з викривленим стовбуром і зігнутими гілками. Кора гладенька, яскраво-червона, влітку злущується, відкриваючи молоду зелену кору, яка поступово стає червоною. Деревина біла, тверда, щільна. Листки яйцевидні, овальні (або еліптичновидовжені), шкірясті; листопад улітку. Квітки жовтувато- або зеленувато-білі, зібрані у верхівкові, залозисто-опушені волоті завдовжки до 10 см. Плід - ягодоподібна кістянка (діаметр до 1 см), сітчастозморшкувата, червонувато-оранжева. Цвіте у квітні - травні. Плодоносить у жовтні - січні. Розмножується насінням. Геміксерофіт.