Смекни!
smekni.com

Рынок кредитных и платежных карточек и направления его равития (стр. 11 из 20)

Кожен банк - член міжнародної платіжної системи повинен відкрити в кліринговому банку кореспондентський рахунок, по якому будуть проводитись списання і зарахування по транзакціям. Так, наприклад, “НАДРА” по VISA і по MasterCard має такий рахунок в Bankers Trust Company, який є членом Федеральної резервної системи і має прямий зв’язок з головним кліринговим банком Chase Manhattan Bank, а по EuroCard - у Midland Bank PLC, який здійснює розрахунки в Європі.

Відмітимо ще один головний момент. Коли наші банки вступають в міжнародні платіжні системи, то від них вимагається внесення страхового депозиту. Розмір страхового депозиту залежить від розрахункової величини, яка визначається множенням денного обороту по карткам на 14 днів. Так, наприклад, стартова сума страхового депозиту для банку може складати від 200 до 400 тис. дол. США. По нашій шкалі градації членів платіжної системи він у нас принциповий член і може виступати спонсором при вступі інших банків в міжнародну платіжну систему. Тому банки, для яких “НАДРА” виступає спонсором, повинні в нього розміщувати свої страхові депозити, а вимоги платіжної системи щодо самого банку “НАДРА” повинні зрости відповідно. Ці страхові депозити потрібні для відшкодування непередбачених витрат по карткам.

Як ми бачили в бізнес-плані, банк-член міжнародної платіжної системи повинен вказати Процессінговий центр, який буде виконувати відповідні функції. Так для частки банків функції Процессингу виконує UPC (Український Процессінговий Центр), ці функції в деяких випадках можуть виконувати і самі банки-члени, але необхідне обладнання для організації безперервної роботи Процессингового центру коштує дуже дорого, і тому , частіше, банки створюють на пайових засадах спільний центр.

Якщо банк буде займатися емісією карток, то йому необхідно з VISA узгодити всі необхідні для цього моменти. А саме, по-перше, необхідно замовити біни (банківський ідентифікаційний номер), по яким система буде розпізнавати цей банк. Для цього банк повинен заповнити BIN License Agreement. Якщо банк має спонсора, то спонсор займається замовленням бінів.

Наступним кроком є замовлення карток - у сертифікованого VISA виробника пластикових карток банк замовляє пластик, цей виробник укладає договір на виробництво карток і надсилає замовнику екземпляр майбутньої картки на плівці (завчасно обумовлюється сторонами дизайн картки), який потім передається в VISA для затвердження. Паралельно банк укладає договір з VISA на право використання власного логотипу на картці цієї міжнародної платіжної системи. Коли процес виробництва картки повністю підготовлений для впровадження, наступає інший етап - отримання сертифікованого VISA програмного забезпечення (S.O.F.T.).

Наступний етап - це повна сертифікація банка-члена міжнародною платіжною системою VISA. Цей процес проходить в певній послідовності: на три пробних білих пластика наноситься магнітна стріча і кодується, потім ці екземпляри передаються в VISA, яка робить перевірку на можливість використання їх в платіжній системі. Потім наш Процессінговий центр готує нас до сертифікації, тобто виділяється 2 години, протягом яких картки перевіряються, для чого проводиться сеанс авторизації в on-line режимі. Після перебігу двох тижнів банку прописують VAP (VISA Access Point). Аналогічне право доступу має і система Europay, яка надає банкам Europay Module. Після цього системою визначається дата, з якою можна буде здійснювати операції з картками, на які банк отримав ліцензію (LIVE DATE).

Процедура вступу в платіжну систему дуже складна і найменше банку потрібно півроку, щоб почати роботу в ній.

2.2. Становище сучасного ринку платіжних карток в Україні

Вітчизняний ринок платіжних карток за короткий проміжок часу почав набувати риси, які в якійсь мірі притаманні західному картковому бізнесу, головні з яких - різноманітність форм і територія розповсюдження.

Якщо провести навіть самий поверховий аналіз українського карткового ринку, то одразу ж стане ясно, що серед багатства інформації важко знайти непередухвалу, а анонсні банківські показники кажуть, скоріш, про проектну, ніж про існуючу потужність карткових програм. Населення перестає користуватися звичайними старовинними банківськими механізмами, такими як накопичення коштів, і тому банком потрібно знаходити щось інше. Карткові продукти є тим джерелом прибутків, який вже сьогодні може бути використаний на ринку України. Перед банкірами стоїть проблема вартості платіжної системи. І якщо банк вже вирішив займатися картковим бізнесом, то він повинен вирахувати економічну доцільність і окупність карткових програм.

Доля міжнародних карткових продуктів в загальному об’ємі карток в Україні сягає до 5%. Цей спектр ринку почав розвиватись першим. Перспективи його розвитку легко піддаються прогнозуванню, оскільки банками використовуються уже відомі і багаторазово апробовані за кордоном, в тому числі і СНД , технології. Вони, як правило, легко впроваджуються і окупаються протягом 2-3 років. Вимоги, які банки повинні задовольняти, щоб приєднатися до світової карткової структури, достатньо високі. Тому не всі українські банки їм відповідають. Тут склалась так звана еліта з 6-7 банків, які завдяки своїй ресурсній потужності здатні швидко і якісно розкрутити картковий продукт. З банків, які активно займаються випуском міжнародних карток, найбільш потужні- Приватбанк, АППБ “АВАЛЬ”, “Надра”, ПІБ, Укрсоцбанк, Укрєксімбанк, Перший Український міжнародний банк, Правекс (дивись таблицю 1). Долі банків у емісії карток, установленні банкоматів и ПОС-терміналів на Україні ви можете подивться на малюнках (мал.) 3.1, 3.2 та 3.3 відповідно.

Мал. 2.1 Долі банків у емісії карток MasterCard і Visa

в Україні на 01.01.2005

мал. 2.2 Долі банків у установленні банкоматів

на Україні на 01.01.2005

таб. 2.1 Рейтинг банків по системам МasterCard і Visa на 01.01.2005

Рейтинг

БАНК

Картки

МasterCard и Visa

Банкомати

ПОС-термінали

в торговельної мережі

Пункти видачі

готівки

устаткованих

ПОС-терміналами

1

Приватбанк

6 007 484

2 029

13 928

3 931

2

Аваль

2 466 512

1 196

2 622

3 101

3

НАДРА

2 015 928

429

1 537

356

4

ПІБ

1 097 878

725

495

677

5

Укрсоцбанк

717 693

250

0

484

6

Правекс

678 567

257

115

321

7

Укрсіббанк

614 599

241

18

358

8

Ощаднийбанк

474 620

280

7

1 180

9

ПУМБ

448 396

184

533

65

10

Укрексімбанк

304 999

223

507

162

11

Укрінбанк

239 362

39

154

70

12

Укрпромбанк

199 445

104

0

203

13

Фінанси и кредит

184 955

102

694

352

14

Укргазбанк

176 488

246

59

272

15

Брокбізнесбанк

106 981

72

28

58

16

ВаБанк

103 064

76

60

48

17

Кредит банк (Україна)

89 244

72

11

67

18

Донгорбанк

87 217

48

26

15

19

Кредитпромбанк

83 517

63

4

26

20

Індастріалбанк

77 540

33

7

26

Інші

469 393

735

367

756

Всього:

16 643 882

7 404

21 172

12 528

мал. 2.3 Долі банків у установленні ПОС-терміналів