Смекни!
smekni.com

Маркетингова програма відкриття нового відділення ТОВ "Укрпромбанк" (стр. 2 из 3)

· АППБ «Райффайзен банк Аваль»;

· АКБ «Надра»;

· АКБ «Уксоцбанк».

Розглянемо сильні і слабкі сторони конкурентів.

Таблиця 1

Сильні і слабкі сторони конкурентів

Сильні сторони Слабкі сторони
АППБ «Райффайзен банк Аваль»
Впізнаваємість банку і єдиний стиль оформлення місць надання послуг Відсутність проведення власних заходів стимуляції клієнтів Значна концентрація підрозділів банку в обласних центрах
АКБ «Надра»
Наявність широкої мережі відділень по регіону Високі ставки на депозитні продуктиНизька якість роботи з клієнтами в регіоні
АКБ «Уксоцбанк»
Гнучка тарифна політикаАктивний розвиток нового вигляду послуг (факторинг)Використання передових технологій управління Низька маркетингова і рекламна активність банку

Наступним моментом, на який слід звернути увагу є державне регулювання відкриття нових відділень. Вважаємо, Національним банком України створені рівні можливості для всіх учасників і не існує значних бар'єрів для відкриття нових відділень.

Таким чином можна зробити висновок, що в Сумському регіоні існують достатньо сприятливі перспективи для розвитку банківської філіальної мережі, оскільки порівняльний аналіз щільності філіальної мережі показав недостатній обхват населення банківськими установами, а сучасні технології дистанційного обслуговування не в змозі замінити традиційне обслуговування в банківських відділеннях.

2.2. Аналіз внутрішньої ситуації

Укрпромбанк створено у 1989 році. За 18 років успішної діяльності Укрпромбанку на фінансовому ринку України професіоналізм та досвід керівництва і всього колективу підтверджувався, зміцнювався й удосконалювався на шляху до визначення і реалізації майбутніх перспектив.

Згідно даних наданих банком станом на 31 грудня 2007 року:

- Капітал – 1 367,711 млн. грн.

- Активи банку – 11 333,748 млн. грн.

- Кредитно-інвестиційний портфель – 8 600,90 млн. грн.

- Депозити фізичних осіб – 6 318,616 млн. грн.

- Депозити юридичних осіб – 1 821,651 млн. грн.

- Кількість відкритих філій та відділень банку - понад 281 філій та відділень

- Кількість банкоматів – 462

- Кількість банків - кореспондентів – 53

- Емісія пластикових карток – 1 248,830 тис. карток

Протягом 2003-2007 років Укрпромбанк розбудував мережу філій та відділень, що складається з 238 точок продажів. На сьогодні банк здійснює інвестиції у енергетичну, сільськогосподарську, нафтопереробну, транспортну, харчову, будівельну, машинобудівельну та інші галузі народного господарства.

Сумська обласна філія Укрпромбанка була створена 13.04.1998 року Загальними зборами акціонерів. Філія від імені ТОВ «Укрпромбанка» здійснює управління без балансовими відділеннями, які розміщені на території міста Сум, а також в Сумській області. Сьогодні банк має 6 сумських відділень і 3 регіональних - в містах Конотоп, Ахтирка і Ромни.

Сумська філія Укрпромбанка займає конкурентні позиції на ринку банківських послуг регіону: на його частку доводиться 1/6 частина ресурсного потенціалу. Активи банку складають 49 800 тис грн. Порівнюючи ці дані з аналогічними за попередні періоди можна прослідкувати тенденції до збільшення (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка розмірів активів СФ ТОВ «Укрпромбанка»

Рік Розмір активів на кінець року, тис. грн.
2003 17 130
2004 28 600
2005 28 450
2006 32 550
2007 49 800

За станом на 1.01.2008 р. мобілізовані філією ресурси склали 45 170 тис.грн. і зросли в порівнянні з минулим роком на 7 400 тис. грн. або в 1,2 рази. Покращилась якість структури пасивів. Так, якщо на 1.01.2007 р. сума стабільних джерел в цілому по філії (депозитів юридичних і фізичних осіб) складала 25 930 тис. грн., то на 1.01.2008 – 40 110 тис. грн.

Значне зростання по філії спостерігається по рахунках клієнтів (табл. 3).

Таблиця 3

Кількість зареєстрованих клієнтів СФ ТОВ «Укрпромбанк», тис. грн

Клієнти банку Роки
2005 2006 2007
Юридичних осіб 1732 1872 2032
Фізичних осіб 35221 39764 50137

Таким чином, Сумська філія Укрпромбанка займає конкурентні позиції на ринку надання банківських послуг в Сумському регіоні.


3. SWOT – АНАЛІЗ СФ ТОВ «УКРПРОМБАНК»

Таблиця 4

Матриця SWOT-аналізу СФ ТОВ «УКРПРОМБАНК»

Сильні сторони Слабкі сторони
1. Хороша репутація щодо якості надання послуг2. Розгалужена мережа відділень 3. Вигідне розміщення відділень 4. Оптимальна технічна база5. Статус банку першої групи за класифікацією НБУ6. Державна підтримка в реалізації програми молодіжного житлового кредитування7. Новітні технології здійснення банківських переказів: Western Union, Анелікс, Юністрім8. Позиціонування банку як ощадного9. Спеціалізація на обслуговуванні підприємств нафтової галузі і пов'язаних з ними сільгосппідприємств 1. Недостатнє розміщення коштів2. Відсутність стимулюючих заходів на кредитні продукти3. Наявність санкцій з боку регулюючих органів4. Недостатній рівень кваліфікації персоналу, значна текучість кадрів5. Низький рівень забезпечення робочим приміщенням6. Часті збої в роботі технічних засобів7. Централізація управління діяльністю, невідладжені вертикальні зв'язки, низька оперативність в ухваленні рішень.
Можливості Загрози
1. Зростання рівня внесків населення, збільшення платоспроможності громадян..2. Потреба шостінських сільгоспвиробників, що розвиваються, в інвестиціях.3. Розвиток малого і середнього бізнесу.4.Розширення діяльності, зростання оборотів по рахунках компаній нафтової промисловості в м. Шостка5. Реалізація в м. Шосткакрупних інвестиційних проектів. 1. Низькі темпи економічного зростання2. Нестабільна політична ситуація, посилення передвиборної боротьби3. Посилення регулювання з боку державних органів у зв'язку з придбанням статусу спеціалізованого ощадного банку4. Зміцнення позіцій банків-конкурентів в області інтернет-технологій5. Плинність потреб спожівачів банківських продуктів.

4. ОПИС НОВОГО ВІДДІЛЕННЯ БАНКУ

Нове відділення в м. Шостка буде розташовано у власному приміщенні, в центральній частині міста і створено за типом сучасної універсальної банківської установи по обслуговуванню юридичних і фізичних осіб. У відділенні клієнти можуть отримати повний перелік банківських продуктів і послуг.

Зокрема, юридичним особам відділення може запропонувати пакет банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування, по розміщенню засобів на депозитні рахунки, валютним операціям, послуги з кредитування.

Для фізичних осіб відділення запропонує широкий спектр депозитних внесків, різні програми кредитування, зокрема, кредитування під покупку житла, автомобіля, споживче кредитування. У відділенні також можна буде оформити пластикову картку, сплатити комунальні послуги, скористатися сучасними видами банківських переказів.

Відділення буде оснащено сучасним банківським устаткуванням і засобами зв'язки, які дозволять оперативно здійснювати всі фінансові операції.

Перші декілька років основним завданням нового відділення буде зростання об'єму операцій, оскільки керівництво і персонал повинні набути досвіду і освоїти прийняті в банку технології, клієнти - придбати кредитну історію, а головна контора в особі філії, до якої відноситься відділення, - наладити управління і взаємодію.

Слід зазначити, що основними клієнтами банку є підприємства нафтової промисловості. Відкриття нового відділення в місті Шостка дозволить банку підійти впритул до одного із стратегічно важливих клієнтів - Шостінський філія «Альфа Нафтопродукт» Це підприємство вже впродовж більше п'яти років є клієнтом Сумської філії. В процесі дослідження було встановлено, що Шосткинський філія «Альфа Нафтопродукт» є монополістом в даному регіоні. Йому належать 4 автомобільні заправки. Із зростанням оборотів підприємства (обороти в місяць склали 12 млн. грн.) виникли складнощі з обслуговуванням, почастішали лаги між ухвалюваними рішеннями і відповідними діями. Відкриття відділення поблизу місцерозташування Головного офісу дозволить усунути вказані складнощі.

Крім того, діяльність Шосткинського філії «Альфа Нафтопродукт» тісно пов'язана з 20 сільгоспвиробниками Шосткинського регіону, для яких здійснюється постачання нафтопродуктів по низьких цінах. Так, у разі відкриття відділення в м. Шостка можна розташовувати на обслуговування рахунків цих підприємств. Впродовж першого місяця роботи банку їм будуть запропоновані вигідні умови співпраці.


5. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА

Маркетингова політика буде реалізована шляхом розробки та реалізації комплексу маркетингу:

Товарна політика банку. Нове відділення планується створити за типом сучасної універсальної банківської установи по обслуговуванню юридичних і фізичних осіб. У відділенні клієнти можуть отримати повний перелік банківських продуктів і послуг.

Зокрема:

Приватним клієнтам:

1) Депозитна програма

2) Гарантування вкладів

3) Програма підвищення пенсій та соціальних виплат

4) Поточні рахунки

5) Тарифні пакети

6) Кредитування

7) Грошові перекази

8) Комунальні та інші платежі

9) Електронні ваучери

Малому і середньому бізнесу

1) Овердрафт

2) Кредити на поповнення обігових коштів

3) Кредити на інвестиційні цілі

4) Автотранспорт у кредит

5) Комерційна нерухомість у кредит

6) Кредит під заставу депозиту

Корпоративний бізнес