Смекни!
smekni.com

Маркетингова програма відкриття нового відділення ТОВ "Укрпромбанк" (стр. 3 из 3)

1) Розрахункове обслуговування

2) Система Клієнт-Банк

3) Іноземна валюта

4) Інкасація

5) Депозитна програма

6) Документарні операції

7) Кредитування

8) Підтримка працівників

9) Прийом платежів

Цінова політика. Для розрахунку ціни на банківські продукти рекомендовано використовувати ціннісний підхід.

Ціннісне ціноутворення покликане забезпечити одержання високого прибутку за рахунок досягнення вигіднішого для банка співвідношення "цінність /витрати". За використання ціннісного підходу слід виходити не з того, скільки клієнти готові заплатити за продукт, а з того, яку ціну продукт заслуговує.

По-перше, досвідчені клієнти зрідка бувають чесні, коли називають суму, яку вони готові заплатити за продукт. По-друге, покупця можуть недооцінювати, переоцінювати продукт і свідомо занижувати його ціну. Тому на практиці реальні ціни зрідка збігаються з результатами цінових маркетингових досліджень.

Отже, важливо оцінити ту цінність продукту, яку сприйме споживач. Цінність продукту для клієнта показує, наскільки пропозиція відповідає споживчим критеріям.

Збутова політика. Збутова політика банку спрямована на доведення товару до потенційного покупця. Процес доведення продуктів до споживача вирішується в банку за допомогою функціонування так званих систем доставки. Типи систем доставки можуть варіюватися в широких межах, тому перед маркетингом стоїть задача вибору тієї з них, яка б щонайкраще відповідала класу споживача, необхідному рівню обслуговування, місцю і часу надання банківських послуг. У зв’язку з цим на перше місце виходить питання розгляду варіантів місця розташування банківського відділення. Нове відділення в м. Шостка буде розташовано у власному приміщенні, в центральній частині міста і створено за типом сучасної універсальної банківської установи по обслуговуванню юридичних і фізичних осіб. Відкриття відділення поблизу місцерозташування офісу філії «Альфа Нафтопродукт» дозволить усунути можливі складнощі та дозволить просувати банківські продукти більш зручно для основних клієнтів.

Комунікаційна політика. Основне призначення комунікаційної політики полягає у напрямі дій на створення бажаного серед існуючих і потенційних клієнтів.

На етапі створення відділення нами буде проведена вступна реклама інформаційного характеру на каналах місцевого радіо. Повідомлення також міститиме запрошення на день відкритих дверей.

Відкриття нового відділення можна приурочити до 10 річниці існування Сумської філії. На відкриття зможуть прийти люди, що живуть по сусідству, а також всі охочі з 95 тис. жителів міста. Для гостей на честь відкриття відділення в подарунок виступлять пісенні колективи міста.

Присутні зможуть отримати буклети інформаційного характеру з переліком надаваємих послуг, а також ручки з фірмовими знаками.

Потенційними клієнтами відділення банк можуть бути жителі довколишніх вулиць, а також підприємства і організації. Таким чином, для позиціонування нового пункту надання послуг необхідно прямо звернеться до потенційних споживачів. Для досягнення цієї мети пропонуємо використовувати наступні маркетингові заходи:

· адресна розсилка (пряме звернення, direct mail);

· візуалізація відділення шляхом устаткування його зовнішньою рекламою;

· реклама в регіональних засобах масової інформації;

· додаткові маркетингові акції з метою стимулювання споживачів.

Поетапний план залучення нових клієнтів зображений в додатку В.

В результаті проведення комунікаційних заходів важливий результат - зворотний зв'язок з клієнтами.


6. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

За реалізацію проекту відповідає Управління економіки та філійної мережі, що координує діяльність з іншими управліннями та безпосередньо займається керівництвом по реалізації проекту. На місці для реалізації проекту буде сформована група з 4 фахівців, а саме: голова відділення, головний бухгалтер, начальник відділу безпеки та начальник відділу автоматизації, які контролюватимуть за ходом виконання. Згодом, за умов належного виконання обов’язків, їм буде запропонована робота в новому відділенні. Безпосередню відповідальність за реалізацію проекту на місці перед Управлінням економіки та філійної мережі відповідає директор відділення. Координація з іншими управліннями відбувається через Управління економіки та філійної мережі. Загальна схема субординації зображена на рис.1.


Початок робіт - 1 лютого, закінчення - 10 квітня.

План робіт надано в таблиці 5.

Таблиця 5

План робіт

Заходи Термін виконання
1. Придбання приміщення (трикімнатної квартири) 1.02.08-5.02.08
2. Ремонт приміщення 5.02.08-1.03.08
3. Покупка і установка устаткування, комунікацій 1.03.08-1.04.08
4. Пошук і підготовка персоналу 1.02.08-1.04.08
5. Підготовка відділення до роботи 1.04.08-9.04.08
6. Підготовка урочистого відкриття відділення 1.04.08-9.04.08
7. Проведення інформаційної кампанії 1.02.08-10.04.08

Витрати на відкриття відділення були встановлені методом експертних оцінок і оформлені в таблиці 6.

Таблиця 6

План маркетингових робіт

Заходи Бюджет, грн
1. Придбання приміщення (трикімнатної квартири) 220 000
2. Ремонт приміщення 50 000
3. Покупка і установка устаткування, комунікацій 45 000
4. Пошук і підготовка персоналу 2 000
5. Витрати на проведення заходів з приводу відкриття відділення 10 000
Всього витрати на відкриття відділення 327 000
6. Витрати на заробітну плату персоналу 8 000
7. Оплата комунальних послуг і послуг зв'язку, сигналізація 10 000
8. Оплата інкасації готівки 3000
Всього витрати на забезпечення поточної діяльності 21 000

Таким чином витрати на реалізацію проекту складають 327 тис.грн. Крім того, необхідно забезпечувати поточну діяльність - 21 тис. грн. Кожного місяця. Наш експерт порахував, що з такими витратами відділення зможе себе окупити вже через 2 роки.

Реалізація нашого проекту дозволить ТОВ «Укрпромбанк» :

- підвищити розмір клієнтської бази на 1 тис. осіб;

- сформувати імідж банку за поданням послуг на місцях;

- забезпечити особистий контакт банку з клієнтом;

- розширити межі реалізації великомасштабних проектів по пенсійному забезпеченню клієнтів, різноманітні депозитні програми і кредитування населення;

- розширити географію здійснення банківських переказів по системах Western Union, Анелікс і Юністрім.