Смекни!
smekni.com

Міжбанківський кредит (стр. 2 из 4)

Банк повернув прострочений депозит, який отримав від іншого комерційного банку:

Дебет1617 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків»

Кредит 1200«Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк повернув короткостроковий депозит, який був наданий іншим комерційним банком:

Дебет 1612 «Короткострокові вклади (депозити) інших банків»

Кредит1200«Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Аналогічно відображаються операції по депозиту овернайт (1610) та довгостроковому депозиту (1615) від інших комерційних банків.

Банк не повернув довгостроковий депозит, який надав інший банк:

Дебет 1613 «Довгострокові вклади (депозити) інших банків»

Кредит1617 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків»

Аналогічно відображаються операції по депозиту овернайт (1610) та короткостроковому депозиту (1612) від інших комерційних банків.

Інший комерційний банк видав з каси кошти інкасаторам і вони їдуть до банку:

Дебет1007 «Банкноти й монети в дорозі»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Від філії головного банку приїхали гроші:

Дебет 3900 «Рахунки філії, відкриті в банку»

Кредит 1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою»

Банк отримав лізинг від іншого комерційного банку:

Дебет4400 «Основні засоби»

Кредит3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)»

Банк нарахував витрати по отриманому лізингу від іншого комерційного банку:

Дебет7028 «Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит 3678 «Інші нараховані витрати»

Банк сплатив відсотки за наданий лізинг іншим комерційним банком:

Дебет 3678 «Інші нараховані витрати»

Кредит1200«Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк зменшує кредиторську заборгованість за отриманий лізинг від іншого комерційного банку:

Дебет3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит 1200«Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк нараховує амортизацію на наданий основний засіб, який надавінший комерційний банк в лізинг:

Дебет7423 «Амортизація»

Кредит 4409 «Знос основних засобів»

Гроші за основний засіб, який був наданий в лізинг, банк перераховуєіншому комерційному банку:

Дебет4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введиними в експлуатацію основними засобами»

Кредит1200«Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Після сплати повної суми лізингу та відсотків за лізинг іншому комерційному банку, який надав цей лізинг, банк оприбутковує основний засіб:

Дебет4400 «Основні засоби»

Кредит4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введиними в експлуатацію основними засобами»

Закривається рахунок амортизації фінансового лізингу отриманого від іншого комерційного банку:

Дебет4409 «Знос основних засобів»

Кредит4409 «Знос основних засобів»

Сплата відсотків та суми за лізинг кожного місяця іншому банку, який надав основний засіб у лізинг:

Дебет7028 «Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит3678 «Інші нараховані витрати»

Банк не сплатив платіж за лізинг іншому банку, який надав в лізинг основний засіб:

Дебет 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит4400 «Основні засоби»

2.3 Облік надання міжбанківських кредитів та депозитів

Банк надав іншому комерційному банку депозит овернайт:

Дебет 1510 «Депозити овернайт, розміщені в інших банках»

Кредит 1200«Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (1512) та довгостроковому депозиту (1515) від інших комерційних банків.

Банк нарахував дохід за наданим депозитом овернайт, який надав іншому комерційному банку:

Дебет 1518 «Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит6011«Процентні доходи за депозитами овернайт, розміщеними в інших банках»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (6012) та довгостроковому депозиту (6013) від інших комерційних банків.

Банк надав іншому комерційному банку субординований борг:

Дебет 1516 «Довгострокові вклади (депозити), розміщені на умовах субординоваго боргу»

Кредит1200«Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Інший комерційний банк повертає депозит овернайт, який йому надав банк:

Дебет 1200«Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит1510 «Депозити овернайт, розміщені в інших банках»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (1512) та довгостроковому депозиту (1515) від інших комерційних банків.

Інший комерційний банк повертає субординований борг:

Дебет1200«Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит1516 «Довгострокові вклади (депозити), розміщені на умовах субординованого боргу»

Інший комерційний банк несвоєчасно повернув депозит овернайт, який банк йому надав:

Дебет 1517 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит1510 «Депозити овернайт, розміщені в інших банках»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (1512) та довгостроковому депозиту (1515) від інших комерційних банків.

Інший комерційний банк несвоєчасно повернув субординований борг:

Дебет 1517 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит1516 «Довгострокові вклади (депозити), розміщені на умовах субординованого боргу»

Депозит, який банк надав іншому комерційному банку, стає сумнівним боргом, тому що інший комерційний банк не вчасно його повернув:

Дебет 1581«Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит1517 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Банк створює резерв на сумнівний борг (депозит, який банк надав іншому комерційному банку і той банк не повернув його вчасно):

Дебет 7700 «Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками»

Кредит1890 «Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками»

Депозит, який банк надав іншому комерційному банку і той банк депозит не повернув, банк списує за рахунок резерву:

Дебет 1890 «Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками»

Кредит1581 «Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Банк списав дебіторську заборгованість перед іншим комерційним банком:

Дебет 9615 «Списана у збиток дебіторська заборгованість»

Кредит9910 «Контррахунок»

За депозит, який банк надав іншому банку, були не сплачені відсотки і вони стали простроченими:

Дебет 1519 «Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит1518 «Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Відсотки, які інший комерційний банк не сплатив за наданий банком депозит, стали сумнівними боргами:

Дебет 1580 «Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках»

Кредит1519 «Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Банк створив резерв на сумнівні відсотки, які не були сплачені іншим комерційним банком, за те, що банк надав іншому комерційному банку депозит:

Дебет 7720 «Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами»

Кредит1790 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»

Банк списав сумнівний борг за рахунок резерву, який банк створив за те, що надав іншому комерційному банку депозит, і інший комерційний банк не повернув відсотки:

Дебет1790 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»

Кредит1580 «Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках»

Банк списав прострочені відсотки, якіінший банк не сплатив за наданий банком депозит; відсотки списуються за рахунок резерву:

Дебет 9600 «Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками»

Кредит9910 «Контррахунок»

Банк нараховує амортизацію на основний засіб, який має надати в лізинг іншому комерційному банку:

Дебет 7423 «Амортизація»

Кредит4409 «Знос основних засобів»

Банк нарахував дохід за наданий основний засіб в лізинг іншому комерційному банку:

Дебет 1528 «Нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам»

Кредит6018 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банком»

Інший комерційний банк платить за лізинг, який йому надав банк:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит1528 «Нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам»

Лізинг, який банк надав іншому комерційному банку, був прострочений:

Дебет 1582 «Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам»

Кредит1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам»

Створюється резерв на прострочений кредит, який банк надав іншому комерційному банку:

Дебет 7701 «Відрахування в резерви під заборгованість інших банків»

Кредит1590 «Резерви під нестандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями»

Прострочені відсотки, які банку не були сплачені стають сумнівними:

Дебет 1529 «Прострочені нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам»

Кредит1528 «Нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам»

Створюється резерв на прострочені відсотки, які не повернув інший комерційний банк:

Дебет 7720 «Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами»

Кредит1790 «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»

Банк надав кредит овернайт іншому комерційному банку:

Дебет 1521 «Кредити овернайт, надані іншим банкам»