Смекни!
smekni.com

Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (стр. 2 из 2)

Контрольні функції Фонду:

Фонд здійснює перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним учасником (тимчасовим учасником) Фонду.

За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів учасники (тимчасові учасники) протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру не перерахованої суми за кожний день прострочення.

Для виконання своїх повноважень відповідно до цього Закону Фонд здійснює перевірки учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі і шляхом залучення незалежних експертів за рахунок коштів Фонду. Фонд має право брати участь у перевірках, які здійснюються Національним банком України, з питань, що належать до компетенції Фонду відповідно до цього Закону.

Доцільність надання нових повноважень нагляду Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

На розгляді у парламенті перебуває проект закону "Про гарантування вкладів фізичних осіб", який замінить нині діючий закон "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" і наділить Фонд новими повноваженнями.

Це є цілком логічний крок тому як Національному банку України нині дуже важко поєднувати монетарну функцію та функцію нагляду і це наочно було видно на тлі розгортання кризи, коли НБУ видавав рефінансування проблемним банкам, чиї власники просто вивели гроші після їх отримання.

Про це також свідчить і ситуація, яка виникла при адмініструванні декількох проблемних банків, коли тимчасовою адміністрацією було організовано фіктивне відкриття вкладів більш ніж 1 тис. фізичних осіб на суму, що перевищує 200 млн. гривень.

Саме тому передача наглядових функцій Фонду підсилить ефективність, а також прискорить розв'язання питань проблемних банків, і дозволить НБУ зосередитися на здійсненні своєї головної функції - монетарної.

Також прийняття цього законопроекту дозволить підвищити ефективність банківського нагляду в частині повернення грошей, витрачених фондом на видачу вкладів фізичним особам, а також дасть можливість оптимізувати строки прийняття рішень щодо санації банків та їх реалізації, що є дуже важливим нині, коли в країні ліквідується 18 банків. Слід відзначити, що подібна практика існує в США та Німеччині. Так, в США цим займається Національна система страхування вкладів, а в Росії функції ліквідації банків покладені не на Центральний банк, а на Агентство страхування внесків.

Швидше за все, перші позитивні зрушення в цьому напрямку будуть спостерігатися не раніше ніж через рік, оскільки для функціонування механізму на повну потужність Фонду необхідні і досвід, і час.