Смекни!
smekni.com

Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах (стр. 6 из 6)

8. Чорна Ю.М. Підсобні господарства населення в нинішній і перспективній моделі аграрної економіки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка підприємства». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 85–86.

9. Чорна Ю.М. Поглиблення організаційно-економічної перебудови та прогнозування розвитку виробництва особистих селянських господарств // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень '2003». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т. 3. – С. 58.

10. Чорна Ю.М. Регулювання розвитку особистих підсобних господарств населення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне регулювання економіки та місцеве самоврядування». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 53–54.

11. Чорна Ю.М. Формування ресурсів продуктів харчування у особистих селянських господарствах // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т 2. – С. 91–92.

12. Чорна Ю.М. Регіональні програми якісного поліпшення продовольчого забезпечення особистими селянськими господарствами // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3-х т. / Гуманітарний університет «ЗІДМУ». 28–29 жовтня 2003 р.; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2003. – С. 103–105.

13. Чорна Ю.М. Соціально-економічний стан, форми й умови розвитку особистих селянських господарств // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3-х т. / Гуманітарний університет «ЗІДМУ». 28–29 жовтня 2004 р.; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2004. – С. 116–117.