Смекни!
smekni.com

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку (стр. 17 из 17)

89. Шкодун Д. Моделювання роботи банку в системі електронних платежів // Вісник НБУ. – 2001. - № 1. – С.41-48.

90. Шульга Н. Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток // Вісник НБУ. – 2002. - № 3. – С.50-54.

91. Щедрій Я.І., Джинцей В.С., Кидисюк А.І. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1997. – 275 с.

92. Экономика: Учебник / Под ред. доц. Булатова А.С. – М.: БЕК, 1997. – 816 с.

93. Юргелевич С. Правові аспекти електронної комерції // Вісник НБУ. – 2001. - № 4. – С.32-41.

94. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. Платіжні системи. – К.: Національний банк України, 1998.

Додаток А

Обіг коштів у системі електронних міжбанківських платежів

Додаток Б

Частка безготівкових та готівкових розрахунків у платіжному обороті держави


Додаток Д

Розподіл учасників за моделями роботи в СЕП (станом на 01.01.2008 р.)

Додаток Г

Питома вага основних розрахункових документів у комерційних банках України


Додаток Е

Використання форм безготівкових розрахунків в АСУБ “Грант”

Форма розрахунків
Період Платіжне доручення Вимога-доручення Розрахункові книжки Чеки фіз. осіб Акредитиви
Кількість Сумагрн. Кількість Сумагрн. Кількість Сумагрн. Кількість Сумагрн. Кількість Сумагрн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2007 р. 30600 95792584 90 281742 150 91370 3247 8200940 4 1430
2008 р. 36764 130809613 75 266856 82 36662 3482 12400257 4 1430

Додаток В

Структура форм розрахунків

ОЗНАКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Форми розрахунку Спосіб платежу Джерело платежу Вид операції Порядок оплати Порядок розрахунку
Платіжними доручен-нями Готівкою Власні кошти Розрахунки за товарними операціями Попередня Прямий перерахунок коштів
Платіжними вимогами-доручен-нями Безготів-ково Кредит Розрахунки за нетовар-ними операціями За кожною окремою поставкою Залік зустрічними вимогами
Чеками З відстроч-кою платежу
Акредити-вами
Векселями
Платіжними вимогами
Інкасовими доручен-нями