Смекни!
smekni.com

Проект ведення земельного кадастру населених пунктів (стр. 1 из 5)

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Курсова робота

"Проект ведення земельного кадастру населених пунктів"

Роботу виконала: ст.гр.ФАП ЗК-406

Лобанова А.В.

Роботу прийняли: Козлова Т.В.

Мартинюк О.А.

Київ - 2010

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика населеного пункту

1.1 Загальні відомості про населений пункт.

1.2 Аналіз використання земельного фонду населеного пункту

1.3 Характеристика ґрунтового покриву

Розділ 2. Земельно-оціночна структуризація території населеного пункту

2.1 Проведення кадастрового зонування

2.2 Нумерація зон, районів, ділянок

2.3 Формування ІКК

2.4 Виготовлення кадастрового плану обмежень та обтяжень використання земель

2.5 Облік земель

Розділ 3. Оцінка земель

3.1 Бонітування ґрунтів

3.3 Експертна грошова оцінка забудованих земель

3.4 Грошова оцінка сільськогосподарських угідь

Розділ 4. Використання матеріалів грошової оцінки земель

Висновок

Використана література

Вступ

Метою моєї курсової роботи з кадастру є закріплення отриманих знань та їх застосування в майбутньому на практиці, наприклад, при оцінці земельних ділянок, виготовленні технічної документації землекористувачам різних форм власності з виконанням кадастрових зйомок для визначення меж земельних ділянок, при роботі з даними ДЗК згідно з вимогами та інструкціями Держкомзему України.

Державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

Призначенням державного земельного кадастру є забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням та охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою.

Державний земельний кадастр включає дані реєстрації права власності, права користування землею та договорів на оренду землі, обліку кількості та якості земель, бонітування ґрунтів, зонування територій населених пунктів, економічної та грошової оцінки земель.

Ведення державного земельного кадастру забезпечується проведенням топографо-геодезичних, картографічних робіт, ґрунтових, геоботанічних, радіологічних, лісо-типологічних, містобудівних та інших обстежень і розвідувань, реєстрацією права власності на землю, права користування землею і договорів на оренду землі, обліком кількості та якості земель, бонітуванням ґрунтів, зонуванням територій населених пунктів та економічною оцінкою земель. Оперативність і точність даних земельного кадастру забезпечується використанням аерокосмічних зйомок та застосуванням методів дистанційного зондування земної поверхні.

Розділ 1. Загальна характеристика населеного пункту

1.1 Загальні відомості про населений пункт.

На даній лабораторній роботі ми виконали функціональне зонування міста Феодосія та Василівського району Запорізької області.

Феодосія - місто республіканського підпорядкування в південно-східній частині Криму на березі Чорного моря. Місто розташоване на південному сході Криму на узбережжі Феодосійської затоки по схилах невисоких гір, що включає узгір'я Тепе-Оба, прикриваюче місто з південного заходу. Хребет, заввишки 302 м над рівнем моря, замикає собою Головну гряду Кримських гір, що протягнулася уздовж Південного берега Криму від мису Айя, поблизу Севастополя, до мису Святого Іллі у Феодосії. Обривається в море крутим глиняним схилом. По території міста протікає невелика річка Байбуга, що впадає у Феодосії в Чорне море. Населення міста становить 97 721 чоловік. Феодосія входить в зону теплих степів з спекотним і сухим кліматом, сприятливим для здоров'я людей. В минулому в Феодосії працювало багато промислових підприємств. Зараз місто - популярний влітку курорт. Феодосія - сучасний транспортний вузол, де сходяться автомобільні, залізничні і морські шляхи. За 30 кілометрів від міста розташований аеродром, здатний приймати літаки всіх типів. Підприємства транспорту і зв'язку представлені морським торговельним портом Феодосії і підприємством по забезпеченню нафтопродуктами, які надають послуги з перевалювання сухих і нафтоналивних вантажів; відділенням Придніпровської залізниці і міжміською автостанцією, що забезпечують зв'язок Феодосії з містами України і Росії. Морський торговельний порт розташований біля південного берега Феодосійської бухти, в західній частині затоки на північний захід від мису Феодосія. Порт приймає суховантажні, нафтоналивні та пасажирські судна. Зараз він може переробляти до 40 найменувань різних вантажів, добре механізований, має розгалужену мережу залізничних колій. З 1992 року відкритий для прийому іноземних суден. Територія порту становить 13,44 га. У порту - два вантажних райони. Один призначений для перевантаження сухих вантажів, інший - нафти та нафтопродуктів. Проектна потужність порту - 6,5 мільйонів тонн на рік.

Виділяють такі функціональні зони міста: житлова, промислова, громадська, зона інженерної та транспортної інфраструктури, ландшафтно-рекреаційна та зона спеціального призначення.

В місті переважає харчова і легка промисловість: м’ясо - і хлібокомбінати, молочний і пивобезалкогольних напоїв заводи, тютюнова фабрика, радгосп-завод. До легкої промисловості належать панчішна та іграшок фабрики. В місті також працюють комбінат будматеріалів, завод “Буддеталь”, меблевий комбінат і офсетна фабрика.

Феодосія є містом контрастів. При досить благоустроєному центрі, південна територія міста (приватний сектор) навколо Генуезької фортеці та гори Мітрідат, є місцем поселення найбіднішого населення.

Населений пункт забезпечений землями лісогосподарського призначення, водного фонду, оздоровчого, рекреаційного (які використовуються для організації масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів) та ін. призначення. Також на території міста є пляжі.

Основними напрямками перспективного розвитку міста є вдосконалення його спеціалізації як індустріально-аграрного, важливого транспортно-морського й рекреаційного регіону з розвиненим курортно-туристським господарством.

Розвиток іноземного туризму в місті стримується слабкою матеріальною і технічною базою. Необхідне будівництво нових підприємств і модернізація існуючих.

Для міста характерно: відсутність комплексності розвитку; низький рівень зовнішнього рекреаційного потоку; нерівномірний розподіл потоку відпочиваючих на території й концентрація його на більш освоєних територіях; яскраво виражена сезонність потоку відпочиваючих; відсутність єдиної рекреаційної політики будівництва й управління містом; слабка транспортна забезпеченість; концентрація місцевого населення на найбільш цінних у рекреаційному відношенні територіях; слабкорозвинена, вузькоспеціалізована економічна база. Матеріально-технічна база не в змозі забезпечити належні умови праці, побуту, відпочинку населення та вільний розвиток рекреаційного господарства.

Діяльність об'єктів портово-промислового комплексу негативно впливає на природне середовище. Найбільшими забруднювачами навколишнього середовища є підприємства харчової промисловості і житлово-комунальне господарство. Нині зусиллями природоохоронних органів України викид стічних вод більшості підприємств в морську акваторію припинено завдяки організації замкнутого циклу водогосподарської діяльності. Крім того, створено природоохоронне обладнання для локального очищення різних категорій стічних вод, які містять нафтопродукти, в морських торгових портах.

1.2 Аналіз використання земельного фонду населеного пункту

Землі житлової та громадської забудови займають всього 11,5% земельного фонду країни, але мають велике значення, оскільки на цій те­риторії проживає все населення, розміщені виробничі, адміністративні, культурно-побутові підприємства, організації й установи.

Населений пункт - це первинна одиниця розселення людей в межах даної забудованої ділянки, яка постійно або сезонно використовується для проживання людей. Землі житлової і громадської забудови поділяються чинним законодавством на міста і селища.

У населених пунктах першочергове значення мають ті характеристики земель, які пов'язані з будівництвом і експлуатацією житлового та промислового фонду. Земельний фонд населених пунктів повинен відповідати дещо іншим вимогам, ніжу сільськогосподарському виробництві, хоча не виключена можливість використання земель за їх прямим призначенням (в окремих випадках).

До земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування [ст.38 Земельного Кодексу України (ЗКУ)].

Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану - земельно-господарського устрою з дотриманням державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови [ст.39. ЗКУ].

Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених земельним кодексом України. Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими угодами [ст.40 ЗКУ].