Смекни!
smekni.com

Організація діяльності "ПриватБанку" (стр. 6 из 6)

Звітність банку використовується для ознайомлення та аналізу його діяльності Національним банком України, керівництвом банку, та зацікавленими юридичними та фізичними особами.

Банк складає та надає статистичну (для складання платіжного балансу України), фінансову і податкову звітності. Фінансова та статистична звітності надаються установам НБУ у вигляді файлів звітності засобами електронного зв’язку. У разі необхідності окремі форми надаються на паперових носіях.

При складанні річного фінансового звіту дотримуються всі вимоги згідно роз’яснень НБУ та затверджується загальними зборами акціонерів банку.

Податкова звітність до ДПІ надається на паперових носіях.

ЧФ КБ “Приватбанк” подає до Головної установи банку в м. Дніпропетровськ звітність за наступними формами:

- ф.1Д-КБ “Баланс”(щоденно);

- ф.№ 611 “Звіт про дотримання економічних нормативів (щоденно);

- ф.№ 553 “Звіт про рух коштів на розподільчих рахунках СГД” (щоденно);

- ф.42 “Дані про надані банком великі кредити” (щоденно);

- ф.А8 “Дані про залишки заборгованості за кредитами” (щодекадно);

- ф.А9 “Дані про залишки заборгованості за депозитами” (щодекадно);

- ф.04 “Місячні обороти за дебетом кредитних рахунків” (щомісячно);

- ф.05 “Місячні обороти за кредитом депозитних рахунків” (щомісячно);

- ЧФ. Doc “Звіт про стан проблемних кредитів” (щомісячно);

- Ф.752 “Звіт про кількість клієнтів та особових рахунків” (щорічно);

- інша звітність.

До Національного банку України:

- ф.1Д-КБ “Баланс”(щоденно);

- ф.747Д “Звіт про касові обороти банку” (щоденно);

- ф.21 “ Дані про списану безнадійну заборгованість” (щомісячно);

- ф.20 “ Дані для розрахунку обов’язкових резервів” (щоденно);

- інша звітність.

Внутрішній та зовнішній аудит.

Внутрішній аудит здійснюється окремим управлінням, на який покладені перевірки дотримання в поточній роботі вимог податкового законодавства, Інструкцій НБУ, внутрішніх положень, правильності оформлення первинних документів, дотримання всіх процедур і проводок при виконанні всіх банківських операцій.

Результати внутрішнього контролю та аудиту документуються актами перевірки фінансово – господарської діяльності банку. Внутрішній контроль поєднує в собі бухгалтерський та адміністративний контролі. Бухгалтерський контроль може бути первинним (здійснюється працівником банку, який перевіряє правильність оформлення документів) і послідуючим. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками банку таким чином, щоб жоден працівник або обмежена група працівників банку не змогли зосередити в своїх руках всі необхідні для здійснення повної операції повноваження.