Смекни!
smekni.com

Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області (стр. 5 из 7)

Для сортозмішування в персиковому саду був обраний сорт -НЕКТАРИН БІЛИЙ.

Нектарин білий рано вступає в плодоношення, середнього строку дозрівання і відрізняється регулярною урожайністю, середньо стійкий до низьких зимніх температур і весняних заморозків.

Дерева помірного росту з шаровидною кроною. Однолітні пагони товсті, грязно малинового кольору на освітленій стороні і зеленим забарвленням з тіньової сторони, з груповим розміщенням бруньок. Квіткові бруньки досить великі, середньо запушені зі слабо загостреною вершиною. Листя середніх розмірів овальні.

Сорт черешні який має бути запроектований на території господарства – «Аннушка». Розміщається даний сорт на території із стрімкістю 0-3 та експозицією Сх і ПдСх .Дерева цього сорту- сильнорослі. Крона – опукло-розкидна,шароподібна, середньої густоти, листяний покрив – крупний.. Плоди – великого розміру із середньою вагою 9-10 гр. мають округлу форму, темно-червоного кольору, з великою густиною.

3.3 ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЯГІДНИКІВ

Впорядкування території ягідників містить в собі розміщення порід, сортів кварталів, сівозмін і полів сівозмін, лісосмуг і дорожньої мережі. На рівнинах ряди ягідників розміщують з півночі на південь, на схилах – поперек схилу. Площа кварталів в середньому 2,13га, кожен квартал слід займати одним сортом. Між кварталами проектують міжквартальні і магістральні дороги. Навколо кварталів ягідників проектують захисні лісосмуги продуваємої конструкції з 2 рядів високорослих дерев. Ми запроектували 8 квартали ягіднику смородини загальною площею 20,06 га, схема посадки 3*0,8 м. Смородина – одна з найпоширеніших ягідників в Україні. Вирізняється високою морозостійкістю. Розміщується на рівнинах або нижніх частинах схилу.

На даній території був запроектований слідуючий сорт смородини:

Сорт – «Боскопський велетень». Сорт іноземного походження, отримав розповсюдження за пізній строк достигання ягід. Рослин потужна , плоди крупні, округлі, чорні, шкіра – тонка. Ягода біля основи кісті крупні, до кінця більш м’які. Вони використовуються для переробки і можуть слугувати для використання у свіжому вигляді.

В таблиці 3 представлена експлікація кварталів винограднику, саду та ягіднику, при цьому відображені загальна площа кварталів, в тому числі багаторічних насаджень, доріг.

Таблиця 3. Експлікація земель

За проектом
№ кварталу № клітки Площа, га в тому числі Зелені насадження Господарський двір Ділянка утилізації лози
Багаторічні насадження Дорога, га в тому числі
Міжкліточ. повздовжні розворотні
Виноградник
1 1-8 32,05 26,48 3,18 1,31 1,28 0,59 0,92 1,24 0,23
2 1-8 18,73 16,22 2,51 0,96 1,03 0,51 0,87 - -
Сад
1 1-8 26,54 24,04 2,36 - 1,13 1,23 0,22 - -
2 1-16 106,07 115,71 6,13 - 2,24 3,89 3,51 - -
Ягідник
1 1-8 20,06 15,92 2,30 - 2,26 0,40 1,84 - -

Проаналізувавши дну таблицю бачимо що на території запроектовано виноградник – в кількості двох кварталів площею – 32,05 та 18,73 га, також розміщені сади, персиковий та сад черешні площею – персикового саду складає 26,54га, а саду черешні 106,07га. На території із стрімкістю 5-7 буде запроектований ягідник загальною площею 20,06 га в кількості 8 кварталів.

Потреби та розрахунок саджанців для закладання винограднику, саду та ягіднику представлені в таблиці 4.

Таблиця 4. Потреба саджанців

№ кварталу Площа кварталу Схема садіння Кількість саджанців на 1 га Загальна кількість саджанців на посадку Кількість саджанців на ремонт Загальна кількість саджанців
2011 2012
Для винограднику
1 26,48 3,0*1,5 2222 58839 5884 2942 67665
Для саду
1 24,4 5,0*3,0 667 16275 1628 - 17903
Для ягіднику
1 20,06 3,0*0,8 4167 83519 8359 - 91949

Після розрахунку даної таблиці, можемо зробити висновок, що найбільшу кількість саджанців необхідно закупити для винограднику а саме 67665 шт., для персикового саду 17903 шт., та для ягіднику 91949шт.

Таблиця 5. Характеристика кварталів

№ кварталу Загальна площа,га Площа доріг, га Культура Сорт Схема посадки Висота місцевості, м Кількість саджанців Переважаюча експозиція Параметри кварталу,м
Абсол. Віднос. Довжина ширина
Виноградник
1 26,48 3,18 виноград Каберне савіньон 3,0*1,5 67665 Зх. 840,0 371,0
Сад
1 24,4 2,36 сад Пушистий ранній 5,0*3,0 17903 Пд. 180,0 179,0
Ягідник
1 20,06 2,30 ягідник Б.Велетень 3,0*0,8 91949 Зх. 214,0 91,70

4. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАКЛАДАННЯ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ

В залежності від стану вибраної ділянки проводять такі роботи: викорчовують і видаляють кущі, дерева, пеньки, вирівнюють поверхню ділянки, зрізують піщані пагорби, видаляють каміння, знищують осередки бур’янів, при дуже щільних ґрунтах роблять передплантажне розпушення на глибину 70-80 см При технології закладання особливу увагу приділяють вибору земельної ділянки, передплантажній підготовці ґрунту та якості плантажної оранки. Передплантажна підготовка при закладанні виноградників включає проведення культуртехнічних, меліоративних робіт та підвищення родючості ґрунту. Загальна мета цих заходів – окультурення площі, створення сприятливих умов для росту, розвитку і плодоношення майбутніх насаджень, полегшення догляду за ними.

Для удобрення плодових культур застосовують органічні і мінеральні добрива. Мінеральні добрива вносять здебільшого у формі туків, рідше – у вигляді розчинів поживних солей. Органічні добрива заробляють у ґрунт в натуральному їх стані (гній, сидерати та ін.), а деякі (гноївка, пташиний послід) перед внесенням розбавляють водою. На протязі літа проводять 3-5 культивацій міжрядь з одночасною оранкою ґрунту в рядках на глибину 6-14 см. Найбільш глибокі культивації проводять навесні, а потім глибину поступово зменшують до 6-7 см. Кратність культивацій визначається кількістю опадів, що випадають та ступенем засміченості виноградників.

Глибина плантажної оранки 60-70 см. Плантажну оранку можна проводити в будь-який час року, але найкращі строки для південних районів України під весняне садіння – жовтень-листопад, під осіннє – липень-серпень.

Для нормальної життєдіяльності рослин потрібні макроелементи: азот, фосфор, калій, кальцій, магній, залізо а в менших нормах мікроелементи: бор, цинк, марганець, молібден, кобальт та ін.

Потребу у добривах, види, норми, строки і способи їх внесення визначають на основі багаторічних досліджень, які проводять науково-дослідні установи. Ці дослідження супроводжуються детальними агрохімічними, агробіологічними, агрометеорологічними, фізіологічними та іншими аналізами, обліками і спостереженнями, що дає можливість надати виробництву обґрунтовані рекомендації.

Розраховуємо потреби добрив багаторічних насаджень за наступними нормативами:

Таблиця 6. Дози добрив в діючій речовині під плантажну оранку в залежності від забезпеченості ґрунту елементами живлення

Види добрив Процент діючої речовини Забезпечення ґрунту азотом, фосфором, калієм
Дуже низька Низька Середня Підвищена і дуже висока
Органічні,т/га __ 80-100 60-80 40-60 20-40
Азот(N),кг/га 40 200-300 100-150 __ __
Фосфор(Р2О5),кг/га 20 700-800 600-700 200-400 100-150
Калій(К2О),кг/га 40 800-1000 500-800 300-500 150-200

Для подальшого розрахунку добрив я вибрав низьку забезпеченість добривами та вибрав середні значення їх вмісту. Так для органічних – 70 т/га, для азотних – 125кг/га, фосфатні – 650кг/га, та для калійних -700кг/га.

Таблиця 7. Потреба добрив при передпосадивному обробітку ґрунту

№ кварталів Назва ґрунту Забезпеченість поживними речовинами Площа, га Потреба добрив в діючій речовині
Органічні добрива Азот Фосфор Калій
т/га Всього т/га Всього т/га Всього т/га Всього
Виноградник
І Чорнозем південний слабозмитий середньосуглин. низька 32,05 70 2243,5 0,12 3,84 0,65 20,83 0,7 22,43

Отже із вище приведеної таблиці видно, що грунт чорнозем південний слабозмитий середньосуглинковий, на якому розміщується І квартал винограднику має низьку забезпеченість поживними речовинами, відповідно до цього були розраховані потреби добрив на 1 га насаджень і в цілому на квартал.

Таблиця 8 Дози і потреби добрив під плантажну оранку

№ п/п Площа, га Дози, т/га Потреба добрив, т
Органіч. Азот фосфат Калій Органіч. Азот фосфат Калій
1 32,05 70 0,3 3,25 1,75 2243,5 9,61 104,1 56,08

Відповідно до завдання в таблиці 8 розрахована кількість добрив під плантажну оранку для одного кварталу винограднику з площею 32,05 га.