Смекни!
smekni.com

Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області (стр. 7 из 7)

- у період розпускання бруньок і появи 2-3 листів проти чорної плямистості і інших хвороб деревини - обприскування виноградників контактними фунгіцидами;

- у період вегетації кущів;

- проти мілдью, чорної плямистості, антракноза, краснухи й інших хвороб даної групи - 4-5 обприскувань, чергуючи контактні і системні препарати:

- проти оїдіуму - 2-3 обприскування .фунгіцидами в очагах появи хвороби: у боротьбі з груздевою листоверткою — однократне сприскування плодоносних насаджень інсектицидами на початку відродження гусеницьпершого покоління шкідника;

- проти кліщів - сприскування вогнищ при чисельності шкідника, що перевищує пороги шкідливості, тобто при наявності більш 5-8 дорослих кліщів на один лист.

Всі обробки виноградників проводяться на підставі спостережень за динамікою чисельності шкідників і інтенсивністю розвитку хвороб.

У випадку збігу термінів обробітку проти шкідників і хвороб застосовуються суміші інсектицидів, акарицидів з фунгіцидами.


8. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Кошторисна документація складається постадійно і по роках освоєння проекту. По роках освоєння - тобто розраховується на чотири роки до стадії плодоношення винограду. Перший рік - плантаж, добрива, посадка; другий рік - шпалера, захист; третій рік - догляд за молодими насадженнями; четвертий рік і п'ятий роки - збір врожаю. Всі види технологічних робіт по проекту зводяться в кошториси локальні і окремо по кожному виду робіт, які виконуються згідно технологічних карт за існуючими розцінками. Всі локальні кошториси зводяться в сумарний кошторис, якому підраховуються всі види технологічних робіт і їх вартість по стадіях і роках освоєння

Однією із складових робочих проектів є розробка кошторису, який є основою для проведення проектно-вишукувальних робіт, планування будівництва і капітальних вкладень та головним чином забезпечує умови для безперервного фінансування робіт. Розрахунок кошторису ведеться по ціновим позиціям на період розробки проекту, по кожному з видів робіт, що передбачені проектом.

Локальні кошториси на підготовку ділянки, посадка та догляд за рослинами розроблені у відповідності з технологічними картами і розраховані по збірці державних будівельних норм (БН V - 97).

Вартість добрив, пестицидів і прийняті на підставі даних закупівних цін на добрива і пестициди прийнятий на період розробки проекту, але з врахуванням коефіцієнту на можливу зміну цін і інфляцію.

Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт прийнятий у відповідності зі збіркою цін на ПИР.

Для визначення затрат в технологічні карти включають такі показники: найменування робіт; агротехнічні вимоги (глибина обробітку ґрунту, норма внесення добрив); об'єм робіт, склад машино-тракторних агрегатів; кількісний склад персоналу, норма виробітку і тарифний розряд робіт, затрати праці на механізовану і ручну роботу, тарифний фонд оплати праці.

Розрахунок проводиться по таким видам робіт:

1)підготовка ділянки (ґрунту);

2)садіння, догляд за насадженнями з 1 по 5 рік вегетації;

3)встановлення передштамбового кілка і шпалери.

Загальна потреба в саджанцях складається з потреби їх на садіння і ліквідацію зрідженості молодих насаджень в 1,2,3 роки вегетації.

В загальну суму затрат входять також непередбачені витрати ( від 5 до 10% від суми прямих затрат), а також вводяться загально-виробничі затрати в розмірі до 15% від прямих затрат, також затрати на проектно-вишукувальні роботи та оплату експертизи проекту.

Зведена відомість розрахунку вартості створення виноградних насаджень складається по відповідній формі. За рік повного плодоношення насаджень розраховуються собівартість продукції, по існуючим цінам визначається вартість валової продукції, прибуток взагалі і в т. ч. на 1 ц. і на 1га. Визначається рівень рентабельності і строк окупності затрат, тобто капітальних вкладень від початку вступу в повне плодоношення насаджень.

Таблиця 9 Розрахунок матеріалів

Найменування матеріалів Одиниця вимірювань Вартість одиниці, грн Кількість Загальна вартість, грн.
на квартал винограднику
Органічні добрива т 90,00 2243,5 201915
Суперфосфат 20% т 1100,00 104,1 114510
Калійна сіль 40% т 1200,00 56,08 67269
Аміачна селітра т 2000,00 9,61 19220
Саджанці винограду т.шт 10 67665 676650
Стовпи т.шт 27 17477 471879
Дріт т 1200 17,212 20654

Таблиця 10 Кошторисний розрахунок

Найменування затрат Об’єм капітальних вкладень, грн В тому числі по роках
На 1 га всього 2010 2011 2012 2013
Вишукувальні роботи 250 18012,5 18012,5
Передпосадибний обробіток ґрунту 7900 253195 253195
Внесення добрив 12572 402941 402941
Посадка винограднику 3900 103272 103272
Саджанці 22220 676650 580390 58840 29420
Догляд за виноградником 1 року вегетації 2200 58256 58256
Захист рослин 1300 34424 34424
Встановлення шпалери 5500 145640 145640
Стовпи 17820 471879 471879
Дріт 780 20654 20654
Догляд за виноградником 2 року вегетації 3500 92680 92680
Захист рослин 1500 39720 39720
Догляд за виноградником 3 року вегетації 3800 100624 100624
Захист рослин 1800 47667 47667
Догляд за виноградником 4 року вегетації 4500 119160 119160
Захист рослин 2500 66200 66200
Всього затрат 92042 2650974,5
Страховий фонд 9204,2 265097,45
Всього 101246,2 2916071,95

ВИСНОВОК

В результаті виконання курсового проекту я вивчив особливості території Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області. Розробив проект впорядкування території багаторічних насаджень загальною площею 198,73 га, в тому числі: виноградників – 42,7 га, садів – 140.11 га, ягідників – 15.92 га.

Проектом визначено технологію закладання і вирощування багаторічних насаджень, сортовий підщепно-прищепний склад насаджень, внесення добрив, захист від шкідників і хвороб, догляд за молодими деревами на термін 4 роки. Також розраховано кошторис по кожному з видів робіт. Після всього був накреслений робочий проект впорядкування багаторічних насаджень на території Плавнівської сільської ради. Організація території (розташування кварталу, кліток та напрямку рядів) була розроблена з метою захисту ґрунтів від ерозії, створення природоохоронних умов та екологічної доцільності, тобто найкращих умов для вирощування рослин.

Після вивчення і аналізу природних умов господарства можна зробити висновок, що господарство має сприятливі для вирощування багаторічних насаджень екологічні умови. Шляхом проведення вишукувальних робіт по вивченню ґрунтового покриву, рельєфу території і кліматичних умов вивчила природні ресурси господарства та створила екологічну картограму для вибору найкращого місця розташування багаторічних насаджень. Так для закладання винограднику за результатами еколого-бонітетного аналізу обрана ділянка була рекомендована під столові сорти винограду. На території, яка відводиться під сад будемо закладати персиковий та черешневий сади, а для закладання ягіднику була обрана смородина, відповідно до агроекологічних характеристик території.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Годельман Я. М. Экологические ресурси виноградарства Молдавии . – Кишинев: Молд НИИТИ, 1987 ~ 63с.

2. Унгурян В.Г. Почва и виноград. - Кишинёв: Штиинца, 1979. 212с.

3. Негруль А.М., Крилатов А.К. Подбор земель и сортов для виноградников. — М: Колос, 1964

4 Герман Я.Б., Литвинов П.І., Китаєв І. О. Спеціалізація виноградарства і виноробства Української РСР.// Виноградарство і виноробство. - К. : Урожай, 1973. - Вип..15. — С.З-Г7.

5. Краткий агроклиматический справочник Украины /К. Т.Логвинова -Ленинград . Гидрометеоиздат, 1976. - 256с

6. Мішуренко А.Г., Шерер В.А., Овчинникова Л.Ф. Зимостійкість винограду. - Київ : Урожай, 1975 - 172с.

7. Виноградарство / М.О. Дудник, М.М. Коваль, І.М. Козар, О.Д. Лянний, Е. І. Хреновсков. – Київ: Урожай, 1999-288с.