Смекни!
smekni.com

Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва (стр. 9 из 9)

Виходячи із структури собівартості видно, що питома вага окремих статей витрат сягає і 1/5 всіх витрат, тому що не має коштів для того, щоб знизити ці витрати, наприклад, такі як оплата праці в собівартості соняшнику (закупка гербіцидів). Для того, щоб знизити ці витрати, підвищити врожайність необхідна підтримка держави для стимулювання сільськогосподарського виробництва.

Не дивлячись на те, що господарство має гарну організацію виробництва, треба все ж таки проводить аналіз структури собівартості провідних культур, які приносять прибуток, їх кореляційний аналіз, а також прогнозування цих культур, що в майбутньому буде закладанням гарного керування.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Альбом наглядных пособий по сельскохозяйственной статистике с основами социально-экономической статистики. М.: Финансы и статистистика, 1991

2. Бурейко Л.М., загнітко Л.А. Статистика. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи Кам’янець-Подільський, 1999

3. Гаркавий В.К. Статистика. Навчальний посібник. Київ: Вища школа, 1994

4. Гуткевич С.О. Статистика сільського господарства. Курс лекцій – Мелітополь, 1999

5. Иванов Ю.Н. Экономическая статистика, учебник Москва, Инфра-М, 2001

6. Кільдішев Г.С. та ін. Загальна теорія статистики. Підручник. М.: Статистика,1985

7. Кулініч О.І. Теорія статистики, навчальне видання. К-д центрально- украінське виробництво, 1995

8. Опря А.Т. Статистика. К. Урожай, 1997

9. Сиденко Ф.В., Стопов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика. Учебник. Москва: Дело и сервис, 2001.

[ss1]

[ss2]

[ss3]