Смекни!
smekni.com

Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК" (стр. 3 из 3)

Оплата консультаційних послуг здійснюється:

50% авансова передоплата;

50% оплата після здачі проекту замовнику;

Вартість консультаційних послуг не є фіксованою, тому можливі зміни в сторону зменшення чи збільшення в разі потреби в обумовленому вище діапазоні. В разі закінчення проекту достроково, старший консультант надає звіт про всі витрати, які були зроблені, а вартість консультаційних послуг буде, відповідно, зменшена. Достроковість виконання проекту залежить від Вашого тісного співробітництва з нами.

Приблизний час, необхідний для виконання консультаційного проекту, становить календарних днів 30 днів, вартість оплати праці 1 робочого дня консультанта становить - 85$ / день (без загальних накладних витрат консультування - табл.3.1):

а) Перший етап - 16 днів

аналіз інвестиційних можливостей - 6 днів;

бізнес-план з попереднім техніко-економічним обґрунтуванням - 10 днів;

б) Другий етап - 14днів

уточнене техніко-економічне обґрунтування - 7 днів;

доповідь з питань інвестиційних можливостей - 7 днів;

Таблиця 3.1

Кошторис послуг консалтингового Об'єднання "НАВІГАТОР" при розробці консалтингового проекту “Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій"

№ п/п Назва статті витрат Сума в $
1. Оплата праці консультантів 5 500
2. Спеціальні витрати 200
3. Витрати на маркетинг 500
4. Устаткування, канцелярські витрати 100
5. Витрати на програмне забезпечення і комп”ютерні запчастини 600
6. Мобільний телефонний чи місцевий зв”язок 200
7. Транспортні витрати 300
8. Витрати на друкування та копіювання 100
9. Витрати на послуги інших підрядників 500
10. Загальна вартість 8 000

Робота консультантів вимірюється консультанто-днями. Тобто, ви платите за кількість днів помножених на тариф. В особливих випадках день можна буде розділити на години. Саме з цих робочих годин і днів складається робота консультанта. І зовсім не обов'язково, щоб місяць роботи консультанта відповідав календарному місяцю - в більшості випадків консультант працюватиме на Вашому підприємстві два-три дні в тиждень. Обманювати Вас з кількістю відпрацьованих днів консультанту немає змісту - він пише звіт за результатами роботи і ви легко можете його перевірити. Крім того, він повинен видати конкретні результати, і повірте, працюватиме для вас і більше ніж потрібно, тільки б ви справді були зацікавлені досягти конкретних результатів.

В разі перевищення строків проекту відносно плану не за нашою провиною, заказчик має оплатити усі додатково встановлені витрати у подвійному розмірі. Якщо виникають затримки по вині консультантів нашого центру - заказник не відшкодовує додаткові витрати.

Контроль за виконанням робіт ведеться на протязі всього проекту.

Кожний тиждень старший консультант надає інформацію про етап, на якому знаходиться проект, про результати, які були досягнені, проблеми з якими зіштовхуються консультанти, майбутні прогнози та дії, заходи, які консультанти передбачають для прискорення роботи.

Вельмишановне керівництво

ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "УКР-ПАК"!

Резюме

Ми пропонуємо Вам новий проект розвитку бізнесу ТОВ „УКР-ПАК” в галузі вексельної технології організації міжнародних розрахунків, яка є ефективним способом реінжинірингу бізнес-процесів на Вашому підприємстві та нейтралізації негативних тенденцій в забезпеченні ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності роботи.

Консалтингове Об'єднання "НАВІГАТОР" має необхідний науково-технічний потенціал для управління проектами та вирішення проблем консультування оптимальних шляхів розвитку Вашого бізнесу на основі постійного моніторингу нашими спеціалістами розвитку інноваційних напрямків бізнесу в галузі оптимізації схем зовнішньоекономічних розрахунків та застосування вексельних технологій рефінансування кредиторської та дебіторської заборгованості в розрахунках.

Список використаної літератури

1. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: учебник. - М, 2002, 192с.

2. Верба В.А. Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000, 244с.

3. Верба В., Решетняк Т. Кадрова політика консалтингових фірм // http://www.management.com.ua

4. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. - М.: Дело, 1998. - 248 с.

5. Ефремов В.С. Управленческий консалтинг как бизнес. // Менеджмент в России и за рубежом, июль-август, 1997. С.70-79.

6. Коростельов В.А. Управлінське консультування: Навч. Посіб. - К.: МАУП. 2003, с.6

7. Кубр М., Управленческое консультирование: В 2 т. - М., Интерэксперт, 1992.

8. Маккхем К Управленческий консалтинг / Пер. с англ. М.: Издательство "Дело и сервис", 1999. - 288с.

9. Посадский А., Хайниш С. Консультационные услуги в России. - М.: Финстатинформ, 1995.

10. Посадский А. Основы консалтинга: пособие для преподавателей экономических и бизнес-дисциплин. М.: ГУВШЭ, 1999. - 240с. - М., 1999.

11. Трофимова О.К. Определение понятия "управленческое консультирование" // http://www.management.com.ua

12. Управленческое консультирование. /Под ред.М. Кубра. В 2т. - М.: Интерэксперт, 1992. - Т.1.319 с.

13. Чернов Ю.В., Комишин С.В., Тищенко А.И. Управленческое консультирование: Учебн. пособие. - Херсон: ОЛДИ-плюс. - 272с.

14. Филип Уикхэм Консалтинг в управлении проектами. - М.: Издательство: "Дело и Сервис", 2006. - 548 с.

Додаток

Додаток А

Результати попереднього експрес-дослідження ТОВ "УКР-ПАК"

Рис. А.1. - Агрегати балансу підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки

Рис. А.2. - Показники рентабельності підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки


Рис. А.3. - Динаміка показників ліквідності підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки

Рис. А.4. - Динаміка оборотності агрегатів балансу підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки (показники ділової активності)


Рис. А.5. - Динаміка показників рентабельності активів та власного капіталу підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки

Рис. А.6. - Динаміка показників фондовіддачі основних засобів підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки