Смекни!
smekni.com

Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК" (стр. 1 из 3)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра стратегії підприємства

Дисципліна: Управління консалтинговою діяльністю

ЗВІТ

Про виконання завдань на базах виробничої практики

(підприємство ТОВ “УКР-ПАК", м. Біла Церков за 2005 - 2007 роки)

“Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій"

ДЛЯ ТОВ "УКР-ПАК"

Частина 1

КОНСАЛТИНГОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Технічний розділ

Київ 2008

“Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій"

Консалтингове Об'єднання "НАВІГАТОР" працює в сфері юридичного, економічного та менеджмент консультування з початку 1999 року. Крім того, об'єднавши висококваліфікованих спеціалістів, "НАВІГАТОР" об'єднав і їх традиції та досвід роботи. Разом з тим, розвиваючись, компанія створює все нові і нові можливості та послуги для своїх клієнтів. Повний спектр юридичних послуг, бізнес планування, маркетингові дослідження, реструктуризація підприємств - тільки деякі зі списку послуг компанії, відтепер доповнюються ще однією створеною можливістю. Починаючи з січня 2000 року компанія має представництва в Росії (Москва, Санкт-Петербург) та Білорусії (Мінськ) і таким чином спроможна забезпечити надання своїх послуг на всій території України, Росії та Білорусії.

Цінуючи Ваш та свій час ми пропонуємо Вам вибрати одну чи декілька моделей індивідуальної співпраці з нами.

Ми пропонуємо такі три основні моделі роботи:

Модель №1 Модель №2 Модель №3
Надання послуг на підставі окремих замовлень Комплексне абонентське обслуговування (помісячне, поквартальне) Представництво Ваших інтересів спеціально відокремленим підрозділом
Короткий опис моделі:Виконання робіт на основі разових замовлень, за цінами, що склались на момент укладання договорів. Короткий опис моделі:Надання всього спектру послуг компанії на основі єдиного договору, за пільговими цінами. Короткий опис моделі:Укладення договору про закріплення за клієнтом підрозділу нашої фірми, який працюватиме як представництво Вашої компанії.

Надання консалтингових послуг починається з усвідомлення необхідності змін. Причому таких змін, які ви з об'єктивних причин не можете здійснити самі. Тоді такі зміни можуть бути запроваджені стороннім професіоналом - менеджмент-консультантом. Отже, усвідомлення в голові, ресурси для проведення реструктуризації в кишені - і можна запрошувати представника консалтингової компанії.

Якоїсь особливої підготовки для першої зустрічі не потрібно. Визначте тільки, можливо навіть в самих ідеалістичних описах, те що б ви хотіли зробити. Розкажіть консультантові про ті проблеми які ви намагаєтесь вирішити і про завдання чи цілі які хочете досягти. Професійний консультант сам вестиме розмову задаючи Вам запитання, для того, щоб створити уявлення про сутність вашого бізнесу і про шляхи досягнення ваших цілей.

В більшості випадків українські підприємства мають проблеми пов'язані з проблемами росту, неефективності функціонування, низьким рівнем продажів, неефективним виробництвом.

Ваше підприємство ТОВ "УКР-ПАК" за нашими дослідженнями є од-ним із провідних постачальників сучасного і якісного устаткування для харчо-вої промисловості в Україні та країнах ближнього зарубіжжя.

За нашими дослідженнями ТОВ "УКР-ПАК" (09117, Київська обл., м. Біла Церква вул. Гагаріна, 37-а) 11 років працює на ринку виробництва технологічного устаткування для харчової промисловості. За цей період нагромаджений унікальний досвід розробки і впровадження інноваційних продуктів у сфері виробництва й експлуатації технологічного устаткування.

За час роботи компанії удалося створити систему, що забезпечує взаємовигідне співробітництво більш ніж з 280 підприємствами Росії, Беларусі, України, Казахстану, Узбекистану, Прибалтики, Польщі, Болгарії, Угорщини.

Імпортуєме устаткування та устаткування власного випуску створене для оптимізації харчового виробництва, дозволяє автоматизувати процес роботи на будь-якому етапі, воно забезпечує значне підвищення продуктивності праці.

В залежності від вимог Замовника устаткування може або реалізувати тільки базові функції, або використовувати максимальні можливості. Технічні фахівці ТОВ “УКР-ПАК” дають рекомендації по установці і настроюванню устаткування, а також консультують обслуговуючий персонал компанії-замовника про можливі причини і способи усунення несправностей у випадку їхнього виникнення. Фахівці сервісного центра мають великий досвід обслуговування, ремонту і модернізації фасовочно-пакувального і технологічного обладнання виробників України, Росії, Ізраїлю, Болгарії, Польщі, Італії, Німеччини, Кореї та ін.

За 2007 рік заводом випущене і змонтовано 27 комплексних ліній розливу газованих і негазованих напоїв, у тому числі: спирту, квасу, пива, молочнокислих напоїв, миючих засобів.

Основні типи імпортуємої та власної продукції продукції ТОВ “УКР-ПАК”:

Водоохолоджувачі;

Сатуратори;

Лінії розливу;

Укупорочне устаткування;

Етикетировочне устаткування;

Пакувальне устаткування;

Глазировочне устаткування;

Конвеєри;

Гвинтові компресори;

Устаткування видуву ПЕТ тари.

В той же час, проведена нами економічна діагностика Вашого підприємства по результатам фінансової звітності за 2005 - 2007 роки (Додаток А), опублікованій на Інтернет-сайті Державної комісії України по цінним паперам та фондовому ринку, виявила певні негативні тенденції в розвитку Вашого підприємства (рис. А.1 - А.6 Додаток А):

підприємство є фінансово стійким та динамічно зростаючим, але у 2007 році досягнутий темп зростання підприємства (37,2%) знизився майже в 2 рази відносно досягнутого темпу зростання у 2006 році (79,3)%;

підприємство розвивається за екстенсивною формою, тобто темп зростання активів підприємства перевищує темп зростання доходів від реалізації продукції та темп зростання рівня чистого прибутку після оподаткування, що не відповідає “золотому правилу" стійкого розвитку підприємств;

ефективність використання активів підприємства за ресурсо віддачею в виручку від реалізації при зростанні активів підприємства знижується, що свідчить про проблеми з стратегічним планування розвитку;

підприємство недостатньо працює над формами розрахунків з дебіторами за відпущену продукцію, що при значному перевищенні дебіторської заборгованості над кредиторською приводить до хронічної відсутності моментальної ліквідності, тобто відсутності готівкових коштів для розрахунків;

Всі ці проблеми потребують впровадження заходів по реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві.

Як показав проведений нами попередній аналіз, в зовнішньоекономічних операціях імпорту ТОВ “УКР-ПАК” використовує ризикові форми оплату у вигляді:

передоплати банківським переказом 50% суми контракту;

очікування виконання експортером - нерезидентом відгрузки перед-оплаченого обладнання через 10 днів після надходження суми переоплати (до 2 днів), яка виконується митним оформленням та передачею обладнання транспортному перевізнику для транспортування із Росії в Україну (номінальний строк - 3 дні);

сплату 2-ї частини контракту - 50% на протязі 3-х днів після повідомлення про відгрузку обладнання експортером, тобто також і при умовах ненадходження імпортуємого обладнання в Україну за 3 дні після документального відвантаження.

Така схема імпортного зовнішньоекономічного контракту задовольняє експортера-нерезидента, але має декілька основних ризиків для ТОВ “УКР-ПАК”:

Невідгрузку передоплаченого обладнання експортером-нерезидентом на протязі 10 днів після надходження 50% передоплати;

Ненадходження документально відвантаженого обладнання на протязі 3-х днів та додаткову оплату другої частини контракту - 50% без фактичного отримання сплаченого обладнання, тобто перехід на схему 100% переоплати банківським переказом;

Ненадходженням 100% передоплаченого обладнання на протязі 90 днів після оплати (загублення грузу, викрадення грузу, кримінальна імітація відвантаження грузу експортером) та застосування до ТОВ "УКР-ПАК" заходів впливу контрольними установами України за порушення валютного законодавства;

Можливість зриву строків поставок на експорт комплексної лінії з комплектуванням її імпортним ПЕТ - автоматом.

У підприємства ТОВ “УКР-ПАК” існує тривалий в часі касовий розрив готівкових коштів, оскільки між строком передоплати та фактичним строком поставки імпортного ПЕТ - автомата існує практично 15 днів, коли готівкові кошти витрачені, а при відсутності фактичної поставки неможливо брати передоплату по експортному контракту перепродажу ПЕТ-автомата.

Мета нашої консалтингової пропозиції полягає в обґрунтуванні доцільності реінжинірингу бізнес-процесів в Вашому підприємстві з освоєнням алгоритму управлінського рішення по впровадженню векселів на обох етапах торгово-посередницької операції для оптимізації показників схем розрахунків по зовнішньоекономічним торгово-посередницьким операціям ТОВ “УКР-ПАК”:

оплата контракту авальованим векселем (погашення через 70 днів) негайно по факту угоди на поставку імпортної продукції із відповідним зниженням ціни на імпортну продукцію;

отримання від покупців-дебіторів на вітчизняному ринку чи покупців дебіторів експортних поставок авальованих векселів за відпущену продукцію з строком погашення 30 - 60 днів після відвантаження товару;

врахування отриманих векселів в комерційному банку (вексельний кредит) до строку погашення векселів та отримання оборотних коштів для продовження оборотних циклів підприємства (нові імпортні поставки).