Смекни!
smekni.com

Сутність кредиту і його роль в світовій практиці (стр. 2 из 3)

Розглянемо зв'язок війн з Банківським кредитуванням. Війна несе в собі величезну кількість матеріальних витрат, тому уряд країн що втягнені в військовий конфлікт потребують значних вкладень. І це є джерелом заробітку для Банків. Для прикладу в І світовій війні за підрахунками аналітиків Джон Рокфелер отримав прибуток в 200 мільйонів доларів, не рахуючи 30 мільярдів доларів, які Уряд США витратив на війну, більшість з яких були заняті у Федерального Резерву під відсотки, тим самим збільшивши дохід міжнародних банкірів. Слід звернути увагу що вартість тогочасного долара була набагато вищою ніж теперішнього…

ІІ Світова війна Крім офіційно відомих кредитів і траншів Америки військам «союзників» і СРСР. З часом стали відомі транші і кредити Нациській Германії. Так така організація як I.G. Farben виробляла 84% всіх вибухових ричовин для Германської армії і Циклон Б, яким знищувались мільйони в конслагерях, також одним з партнерів I.G. Farben, була Американська U.S StandartOil компанія Д. Рокфелера, яка поставляла паливо в основоному для Гітлерівської Авіації. Ще однією організацією яку слід згадати була UnionBankingCorp. – NewYork вона частково фінансувала прихід Адольфа Гітлера до влади і допомагала в війні. Згодом на Union Banking бувнакладенийарест [Vesting Order Number 248]

За порушення закону, про ведення торгівлі з противником під час війни. Цікаво відзначити що Директором і президентом цієї корпорації був Престот Буш (дідусь Джорджа Буша, і батько Буша Старшого)

Метою моєї курсової роботи було не дублювання «академічної» точки зору про Банківський кредит і його суть, а також про порядок його залучення. Цієї інформації є дуже багато в книжках і інтернеті. Збираючи матеріал, я зіштовхнувся з таким, що ми не вивчаємо в університеті, але на мою думку що є досить важливим для розуміння людей. Тим більше для студентів Фінансового факультету.

Декілька років тому ЦБ Америки Федеральний Резерв випустив документ під назвою «Сучасна грошова механіка» («Modern Money Mechanics») Публікація яка роз'яснює практику створення грошей установами як використовувану Федеральним резервом для підтримки сітки глобальних приватних банків. На першій сторінці цього документа зазначена його задача: «Ціль цього буклету описати базові процеси створення грошей в банківській системі часткового резервування, далі йде описання самого процесу часткового резервування, що коротко можна зобразити наступним чином: Уряд США вирішує що йому потрібні гроші, воно звертається в Федеральний Резерв і дає запит на (наприклад 10 мільярдів $) ФРС відповідає: Добре ми купимо 10 мільярдів державних облігацій. Далі влада створює облігації, вказує їх ціну (10 мільярдів $) і відправляє в ФРС, в замін ФРС друкує банкноти ( 10 мільярдів $) . Потім Банкноти обмінюються на облігації , після обміну держава кладе ці 10мільярдів $ на банківський рахунок, а на цьому рахунку банкноти перетворюються в реальні, легальні гроші, прибавляючи 10 мільярдів $ запас США. Це узагальнюючий приклад так як в реальності ця угода відбувається в електронному вигляді. І фактично лише 3% доларів існують в фізичній валюті, інші 97% знаходяться в електронному вигляді. Тепер державні облігації фактично являються Борговим зобов’язанням і коли ФРС заказує облігації, на гроші які були створені «з повітря», Держава обіцяє повернути ці гроші ФРС. Іншими словами гроші були створені із Боргу.

Повернемося до нашого прикладу. І розглянемо що відбувається далі з 10 мільярдами $ які вже лежать на банківському рахунку. Основуючись на практиці часткового резервування цей вклад, стає частиною банківських резервів, як і всі інші вклади, і враховуючи вимоги по резерву, які вказані в «Сучасній грошовій механіці» : «Банк повинен зберігати резерв згідно до законодавства, рівний відсотку від його вкладів. Дала вказується цей відсоток. «При теперішніх правилах, вимоги до резерву, до більшості операційних рахунків = 10%. Це значить, що при вкладі в 10 мільярдів $, 10% (1 мільярд), залишаються як резерв, а інші 9 мільярдів, являють залишок, який може бути виданий кредит. Логічно виходить що ці 9 мільярдів з’явилися з вже існуючого вкладу в 10 мільярдів. Якби там не було вони з’явилися«з повітря» . По верх існуючого вкладу в 10 мільярдів доларів (ось як збільшується грошова маса.

Ще в «Сучасній грошовій механіці» вказується: «Розуміється банки не дають в борг гроші, отримані як вклади. Якби вони давали, вони би могли створити нові гроші», (що банки насправді і роблять, коли дають кредити і приймають боргові зобов’язання в обмін на кредити. Другими словами 9 мільярдів можуть бути створені з нічого, тільки тому що є потреба в такому кредиті і є 10 мільярдів на рахунку. Перед практичний приклад. Клієнт(нехай це буде якийсь суб’єкт господарської діяльності), бере в кредит 9 мільярдів. Вірогідно що він ці гроші покладе на свій рахунок в банку. Уявимо, що він не використовував ці гроші а всі 9 мільярдів поклав на рахунок. За цим зі сторони банку процес повторюється. Для цього вкладу, нараховується 10% (резерв) а залишок може видаватися в кредит(тобто 10% від 9 Мільярдів це – 900 мільйонів доларів, а 8.1 мільярда стають ресурсами банку. По верх вже існуючого вкладу в 9 мільярдів. Далі 8.1 мільярдів можуть бути знову віддані в борг і внесені на рахунок в банк, заново створивши 7.92 мільярди, якщо і їх візьмуть в борг і покладуть на рахунок з них вийде додаткових 6.651 мільярда, далі 5.9049 мільярда і так далі. Цей цикл створення грошей вкладах через кредити, технічно може продовжуватись до безкінечності. Виходить що на основі початкових 10 мільярдів може бути створено 90 мільярдів доларів. Іншими словами з кожного вкладу в банківську систему, може бути «з повітря» створено в 9 разів більше. Ось сутність Банківського кредиту.

Так як цей процес відбувається не миттєво а затягується в часі(і так як не всі гроші знаходять на рахунку в банку) «Нові гроші» що з’являються в обороті отримують свою цінність завдяки вже існуючих. (зменшуючи їх вартість). А так як поява «нових коштів» відбувається в не залежності від потреби і пропозиції. Ціни ростуть, знижуючи купівельну спроможність кожного долару. Зазвичай це називається «Інфляція» Інфляція, по своїй природі являється скритим податок для суспільства. Так виходить що система часткового резервування є в своїй природі інфляційною, тому що збільшення грошової маси, без збільшення товарів, та послуг, завжди знецінює валюту. Ось схема яка відображає історичну цінність долара і відповідність до грошової маси

Червоним показано грошову масу долара в трильйонах а синім купівельну спроможність долара. На відрізку від 1950 до 2006. Якщо брати з року появи ФРС, , то 1 долар 1913 року відповідає 21 долару і 60 центам 2007 року. З появою федерального резерву інфляція склала 96% за 94 роки.

Ось ще один графік який відображає кількість грошової маси в обороті і національного боргу США з 1950 по 2006 рік

Суми зазначені в трильйонах. З ліва Графік Грошової маси з права Національного Боргу. Як можемо побачити що тенденції фактично збігаються.

Стає більше грошей – виростає борг. Виростає борг – збільшується кількість грошей. Ось слова Управляючого федерального резерву MarrinerEccles сказані 30.09.1941на House Committee Hearing on Banking Currency «Якщо в нашій грошовій системі немає боргів, то немає і грошей»

Відсоток

Важливим елементом в кредитній системі являється відсоток. Коли ФРС дає вборг Уряду гроші, чи коди фізична чи юридична особа бере кредит в банкові. Кредит завжди треба повернути разом з початковим відсотком. Тобто фактично кожен існуючий долар має повернутися до банку разом з % . А так як здійснення цього є абсолютно нереальним. ЦБ випускає нові гроші, щоб тимчасово покрити дефіцит, виникаючий з необхідності повернути %. Виходить що Дефолти і Банкрутства являються невід’ємною частиною цієї системи, і тому завжди будуть Банкрути, і бідні, фінансово-економічні кризи.

Роль і суть Кредитів МВФ, Світового Банку і Міжнародного Банку Реконструкції і розвитку.

За «офіційними» даними Основні функції Міжнародного Валютного Фонду(МВФ) такі:

- сприяння міжнародній співпраці в грошовій політиці

- розширення світової торгівлі

- кредитування

- стабілізація грошових обмінних курсів

«Офіційними» цілями МВФ:

- «сприяти міжнародній співпраці в валютно-фінансовій сфері»;

- «сприяти розширенню і збалансованому росту міжнародної торгівлі» в інтересах розвитку виробничих ресурсів, досягнення високого рівня зайнятості і реальних доходів держав-членів;

- «забезпечити стабільність валют, підтримувати упорядковані співвідношення валютної системи серед держав-членів» і не допускати «знецінення валют з метою отримання конкурентних переваг»;

- надавати допомогу в створенні багатосторонньої системи розрахунків між державами-членами, а також в ліквідації валютних обмежень;

- тимчасово надавати державам-членам засоби в іноземній валюті, з метою «виправлення порушення рівноваги їх платіжного балансу».

За не офіційними даними МВФ, Світовий Банк(ВБ), Міжнародний Банк Реконструкції і Розвитку (МБРР), Всесвітня Торгова Органцізація(ВТО), «Рада по міжнародним відносинам», «Трьох стороня комісія», «Більдербергський клуб», і інші світові впливові організації. Являють собою один монолітний орган впливу. Їхнє винекнення не було випадковим, і їхня діяльність яка позиціюється як гумана, суспільно корисна і необхідна, нажаль це лише одна сторона медалі, спостерігаючи світову практику потягом останіх десятерічь можна помітити, що часто Кредити МВФ не приносили користі, державі в яку вони направлялися. Далі я буду використовувати, іторичну хроніку і цитати Джона Перкінсона, колишнього Головного Еконіста МФВ , Автора книги «Confessions of an Economic Hitman» з документального фільму Пітера Джозефа «Дух времени» и «Дух времени 2».