Смекни!
smekni.com

Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку (стр. 3 из 3)

Загальним недоліком ринків, що розвивають ся, є низька монетизація й слабкість фінансових потоків. Обсяги ринків цінних паперів в Україні, Росії та інших країнах колишнього СРСР штучно обмежені найнижчою серед країн світу монетизацією, що є результатом проведення наджорсткої антиінфляційної політики. Так, аналіз, який представили автори "Програми відновлення фондового ринку" (її було оприлюднено на першій нараді, присвяченій ринку цінних паперів - м. Москва, грудень 1998 р), демонструє, що понад 50% фондових ринків мають рівень капіталізації до 20% ВВП і навпаки - жоден розвинений ринок цінних паперів не має рівня капіталізації нижче 20% ВВП; для понад 50% фондових ринків індустріально розвинутих країн характерний рівень капіталізації вище 60% ВВП; 37% таких ринків мають капіталізацію вище 100%.

Існує пряма залежність між рівнем монетизації, насиченістю господарського обігу цінними паперами, рівнем розподілу фінансових ресурсів через суб'єктів фондового ринку, усталеністю позитивної кон'юнктури ринку цінних паперів та обсягом сегментів даного ринку. Пряма залежність темпів економічного зростання від рівня монетизації доведена Світовим банком (Звіт про світовий розвиток, 1989). Тому в сучасних умовах при відновленні фондових ринків пострадянських країн слід звернути особливу увагу на зростання монетизації економік шляхом додаткової грошової емісії, допущення контрольованої помірної інфляції, яка стимулює економічне зростання.

Список літератури

1. Белых В.С., Виниченко С.И. Биржевое право: Краткий учебный курс. - М.: НОРМА; Инфра-М, 2001. - 192 c.

2. Дегтярева О.И., Кандинская О.И. Биржевое дело: Учебник:. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. - 503 c.

3. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учебное пособие. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995. - 224 с.

4. Зінченко Ф.А. Система європейських фондових бірж: перспективи консолідації та універсалізації // Формування ринкових відносин в Україні (укр). - 2006. - № 11. - C.49-53

5. Кравченко С.А. Состояние функционирования товарных бирж // Економіка АПК (укр). - 2006. - № 9. - C.98-105

6. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. - М.: Филинъ, 1998. - 232 c.

7. Назарчук М., Курбацький Г. Фондові біржі та позабіржові ТІС: схожість і відмінності між ними // Економіка України (укр). - 2005. - № 11. - C.21-30

8. Фінансові послуги України: В 6 т. Т.3: Енциклопедичний довідник: Наукове видання. - К.: Укрбланковидав, 2001. - 658 c.

9. Фінансові послуги України: В 6 т. Т.4: Енциклопедичний довідник: Наукове видання. - К.: Укрбланковидав, 2001. - 754 c.

10. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник: Навчальне видання. - К.: КНЕУ, 2001. - 488 c.

11. Чалдаева Л.А. К вопросу об определении понятия "фондовая биржа" // Финансовый бизнес (рус). - 2002. - № 1. - C.16-20

12. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 536 c. - ISBN 966-7767-29-9