Смекни!
smekni.com

Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку (стр. 1 из 3)

Кафедра міжнародної економіки

Контрольна робота

з дисципліни:

"Кон’юнктура світових товарних і фінансових ринків"

Зміст

Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

Інтернаціоналізація міжнародних фінансових ринків

Список літератури

Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

Ідея маржинальної торгівлі полягає в тому, що спекулятивні інтереси на FOREX можна задовольнити, не здійснюючи реального постачання грошей, що скорочує накладні витрати з переміщення останніх, і дає можливість, маючи невеликий рахунок у доларах, відкривати позиції, як з купівлі, так і з продажу великої кількості іншої валюти. Можна здійснювати дуже швидкі операції, отримуючи значний прибуток, як при підвищенні, так і при зниженні курсів валют. Багато спекулятивних операцій на міжнародних фінансових ринках проводяться за принципами маржинальної торгівлі (margin trading).

Маржинальна торгівля - це торгівля з використанням позикового капіталу. Маржинальна торгівля на валютному ринку ведеться лотами. 1 лот орієнтовно дорівнює 100 тис. дол., але для його відкриття необхідно мати від 0,5% до 4% суми.

Розглянемо конкретний приклад. Припустімо ви, проаналізувавши ситуацію на ринку, дійшли висновку, що фунт стерлінгів дорожчатиме щодо долара. Відкриваючи один лот на купівлю фунта (GBP) при маржі 1% (кредитне плече 1: 100) за ціною 1,4989, ви чекаєте зростання курсу. По деякім часі ваші очікування справджуються і ви, закриваючи позицію по 1,5050, заробляєте 61 пункт (близько 405 дол.).

Щоденні коливання валют становлять близько 100 - 150 пунктів, що дає можливість трейдерам заробляти на цьому.

На ринку FOREX необов'язково спочатку купити валюту, щоб потім її продати. Можна відкривати позиції, як на купівлю, так і на продаж будь-якої валюти, не маючи її. Звичайно, дилінгові центри встановлюють мінімальний депозит, необхідний для роботи на ринку FOREX у розмірі 2 тис. дол. і надають кредитне плече 1: 100. Відкриваючи позицію на 100 тис., трейдер вкладає 1 тис. дол. і отримує кредит 99 тис. доларів. Основні валюти, якими торгують на FOREX: євро (EUR), японська ієна (JPY), фунт стерлінгів (GBP) і швейцарський франк (CHF), усі вони торгуються щодо американського долара (USD).

Для правильного визначення ситуації на ринку трейдер має вміти використовувати фундаментальний і/або технічний аналіз, а також уміти діяти в постійно мінливому інформативному потоці політичного й економічного характеру.

Відкриття рахунку і внесення грошей на депозит (внесення маржі) - перше, що необхідне повинні зробити перед початком проведення торгових операцій. Призначення депозиту - гарантія компенсації можливих втрат.

Стандартний контракт на ринку Forex складає 1 лот або ж 100 000 одиниць базової валюти. Крім того, вельми популярними стали міні-контракти, розмір яких складає 0,1 лот або ж 10 000 одиниць базової валюти. Деякі брокери надають також і мікроконтракти, розмір яких складає і зовсім 0,01 лота або ж 1 000 одиниць базової валюти. Проте володіти повною сумою для відкриття контракту зовсім не треба, достатньо лише забезпечити заставу у розмірі 1% відсотка від суми операції. Даний механізм висновку операцій називається маржинальною торгівлею.

Як було сказано вище, операції на ринку Forex здійснюються за принципом маржинальної торгівлі. Маржинальна торгівля має ряд особливостей, які і зробили її такою популярною:

невеликий стартовий капітал дозволяє здійснювати операції на суми, що багато разів (у десятки і сотні разів) його перевищують. Це перевищення називають важелем або плечем (Leverage).

торгівля проводиться без реального постачання грошей, що скорочує накладні витрати і дає можливість відкривати позиції як покупкою, так і продажем валюти (зокрема відмінною від валюти депозиту).

Стандартне маржинальне плече складає 1: 100, що означає:

для відкриття контракту на 1 лот необхідна застава у розмірі 1000 одиниць базової валюти;

для відкриття контракту на 0,1 лот необхідна застава у розмірі 100 одиниць базової валюти;

для відкриття контракту на 0,01 лот необхідна застава у розмірі 10 одиниць базової валюти.

Малюнок, приведений нижче, пояснює принцип використання плеча.

Рис.1. Принцип використання плеча

При відкритті позиції застава блокується на рахунку трейдера. Сума депозиту (free margin), що залишилася, служить для підтримки позиції відкритою у разі несприятливого руху курсу, а також може бути використана для відкриття нових позицій. Відкрита позиція підтримується не самою заставою, а сумою, що залишилася після його блокування.

Клієнт укладає договір з компанією, по якому остання зобов'язується з доручення клієнта за свій рахунок і від свого імені здійснювати дані операції. При цьому в неї виникає ризик втрат від здійснення подібних угод, тому клієнт як застава розміщає на депозит певну суму. У випадку, якщо дилінгова компанія одержує збиток від проведеної операції, то в трейдера виникають зобов'язання перед нею в розмірі цього збитку, які покриваються зі станового депозиту; якщо компанія дістала прибуток від проведеної операції, то в неї виникають зобов'язання перед трейдером у розмірі цього прибутку. На величину збитку або прибутку відповідно або зменшується або збільшується становий депозит клієнта. Дилер зобов'язаний відслідковувати всі поточні ризики по відкритій валютній позиції по кожному клієнті окремо й не допускати перевищення поточними збитками величини стартового депозиту.

Укладення угоди складається з декількох етапів: запит котирування, одержання котирування, подача команди, підтвердження угоди. При запиті потрібно вказати пару валют, що цікавить (інструмент), і суму угоди. При цьому не слід повідомляти брокерові про свої наміри - покупка або продаж.

Ордер - розпорядження, дане Клієнтом Букмекерові, про відкриття, закриття або встановлення параметрів позиції.

Види ордерів:

• Ринковий ордер (Market Order) - відкриття/закриття позиції по котируванню, що запропонує Букмекер у момент запиту Клієнта;

• Ліміт ордер (Limit Order) - вказівка максимальної/мінімальної ціни для здійснення Букмекером BUY/SELL операцій. Для позиції типу BUY ліміт повинен бути більше поточної ціни або ціни GTС ордера на 15 пунктів; для позиції типу SELL ліміт повинен бути менше поточної ціни або ціни GTС ордера на 15 пунктів; Ліміт ордер - це замовлення на здійснення угоди по більш вигідному курсу, чим є на ринку в момент розміщення ордера (тобто по більш високому курсу для продажу або більш низькому - для покупки). Ліміт ордер використається для фіксування прибутку ("Take Profit") або збитку у випадку сприятливого руху курсу;

• Стоп ордер (Stop Order) - вказівка Букмекерові ціни, по досягненні якої необхідно закрити відкриту позицію. Для позицій типу BUY стіп повинен бути менше поточної ціни на 15 пунктів. Для позицій типу SELL стоп повинен бути більше поточної ціни на 15 пунктів. Стоп ордер - це замовлення на здійснення угоди по менш вигідному курсу, чим є на ринку в момент розміщення ордера (тобто по більше низькому курсі для продажу або більше високому - для покупки). Стоп ордер використовується для обмеження можливих збитків ("Stop Loss") або для фіксування частини прибутку ("Stop Profit") по відкритій позиції у випадку несприятливого руху курсу. Ордера типів “stop" і “limit” діють до виконання або до скасування невиконаного ордера самим Клієнтом;

• GTС (Good Till Cancel) - ордер, що діє не обмежений час до скасування Клієнтом або скасування по Margin сall. Являє собою вказівку Букмекерові здійснити від імені Клієнта угоду при досягненні заданої в ордері котирування. При виставлянні GTC ордера задане котирування повинно відрізняться від поточного котирування не менш, ніж на 15 пунктів. Букмекер виконує GTC-ордер у випадку, коли котирування стає рівним заданому в ордері або ціна пересікається із заданою, але при цьому різниця між поточним і попереднім котируванням (тобто розрив, gap) не перевищує 20 пунктів. Ордери можуть мати ознаку GTC (Good Till Cancelled - дійсний до скасування). Ордер з такою ознакою залишається обов'язковим до виконання доти, поки клієнт його не скасує.

Інтернаціоналізація міжнародних фінансових ринків

Серед найбільш значних тенденцій розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі можна назвати такі:

глобалізація ринків - посилення ролі міжнародних ринків з погляду операцій кредитування і позичання резидентами різних країн;

інтернаціоналізація ринків - міжнародний характер операцій позичальників і кредиторів, широка диверсифікація їхніх активів і пасивів по країнах та регіонах, існування стійкої мережі структурних підрозділів за кордоном не дають змоги визначити їх національну належність;

зростання міжнародної конкуренції між суб’єктами ринку, які є резидентами різних країн, зокрема між ТНК і глобальними фінансовими інституціями, між банківськими та небанківськими установами;

інтеграція сегментів міжнародного фінансового ринку - інтеграційні процеси сприяли підвищенню мобілізації позичкового капіталу, зниженню трансакційних витрат, міжнародній торгівлі цінними паперами, отриманню оперативної інформації про стан міжнародних фінансових ринків;

конвергенція сегментів міжнародного фінансового ринку - процес зняття законодавчих обмежень, перешкод (бар’єрів) регулювання і збільшення кількості міжнародних операцій як міжнародними позичальниками, так і кредиторами, поступове стирання меж між секторами та сегментами міжнародних ринків довгострокового фінансування;

концентрація сегментів міжнародного фінансового ринку - відбувається шляхом укладання угод злиття та поглинання фінансових інституцій, у тому числі і серед корпорацій-позичальників. Унаслідок цього спостерігається концентрація значних фінансових ресурсів в обмеженого кола глобальних учасників світового фінансового ринку, які здатні вести активні операції на всіх його сегментах;