Смекни!
smekni.com

Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку (стр. 3 из 3)

Структура заголовкового рядка файла vВ збігається з структурою заголовкового рядка файла vА. Структура інформаційного; рядка файла vВ збігається із структурою інформаційного рядка, файла vА. В полі «ЕЦП основних реквізитів платежу» знаходиться ЕЦП, яка накладає АРМ-3 банку-відправника.

Файл vS — це файл-квитанція на зворотний файл vВ. Він містить інформацію про те, прийнятий чи ні відправлений пакет платіжних документів, якщо ні, то з якої причини.

У випадку, якщо сам АРМ-3 провів відбраковку vВ і навіть не передає його в ОДБ, квитанція S генерується в АРМ-3 й автоматично надсилається до АРМ-2 .

Файл vВ у СЕП завжди приймається або ж ні у цілому, тобто, якщо з файла відбраковано хоча б один платіж, то інші платежі з цього файла до обробки також не приймаються.

Якщо vВ містить помилки в одному або кількох платежах, то відповідний файл vSмістить інформаційні рядки, кількість яких дорівнює кількості виявлених помилкових документів. Кожний рядок однозначно ідентифікує помилковий документ з відповідними кодами помилок для кожного з документів.

Якщо файл vВ містить помилку не в платіжних документах, а в заголовковому рядку, то відповідний файл vS не утримує інформаційних рядків, а містить лише код помилки в інформаційному рядку.

Зарахування грошей по файлу vВ на коррахунок здійснюється тільки після отримання АРМ-2 квитанції S з нульовими кодами завершень на цей файл.

Структура заголовкового та інформаційного рядків файла vS збігається із структурою відповідних рядків файла vТ.

Файл vК містить технологічну інформацію про сеанс роботи АРМ-2 з АРМ-3:

• список файлів vА, що надійшли від АРМ-3;

• список файлів vВ, на які надійшли файли vS від АРМ-3;

• інформацію про величину технічного коррахунку, поточні ліміти коррахунку і т.ін.

Розширення у назві файла відповідає номеру технологічного сеансу. Для відстеження правильності у послідовності файлів vК номер попереднього vК зазначається у заголовковому рядку поточного vК.

Файл з розширенням 000 містить інформацію станом на початок банківського дня РРП.

Кожний інформаційний рядок утримує інформацію про один файл vА чи vВ, на які надійшли файли типу vS. Якщо значення реквізиту «Коди помилок» дорівнює «0000», то сума по даному файлу була проведена по коррахунку.

Файл уZформується у банку і є сигналом для АРМ-2 про те, що АРМ-3 цього банку завершив роботу після прийняття/передачі файлів платіжних документів. Файл містить таку інформацію про роботу АРМ-3 з АРМ-2 протягом банківського дня:

• список файлів vА, відправлених з АРМ-3 у СЕП;

• список файлів vВ, отриманих у банку, на які сформовані і відправлені у СЕП квитанції vS.

Файл vZ може не утримувати інформаційних рядків. Розширення файла Z повинно бути «000». Якщо банк працює одночасно з кількома валютами, то на кожний тип валюти формується окремий файл vZ.

Кожний інформаційний рядок утримує інформацію про один відправлений файл vА чи надісланий файл vВ. Якщо значення реквізиту «Коди помилок» дорівнює «0000», то:

• для відправленого vА одержаний vТ без помилок;

• для отриманого vВ прийнятий з ОДБ та переданий у АРМ-2 vS з нульовими кодами помилок.

В усіх інших випадках треба аналізувати конкретні коди помилок.

За технологією банк може відправляти протокольний звіт тільки тоді, коли на всі відправлені у РРП vА отримані квитанції vТ та на всі прийняті vВ отримані з ОДБ й передані у РРП квитанції vS. Якщо банк посилає vZ у момент, коли який-небудь файл не дочекався квитанції, то цей стан файла відображається відповідним кодом помилки на цей файл.

Файл vVмістить інформацію про значення технічного коррахунку та про платіжні документи банку:

• початкові платежі, прийняті АРМ-2 від банку;

• всі зворотні платежі, сформовані АРМ-2 для банку.

Кожний інформаційний рядок несе інформацію про один платіжний документ. Файл vV може не утримувати інформаційних рядків.

Файл V необхідний для автоматизованого корегування списку учасників електронних платежів в усіх АРМ СЕП.

Структура заголовкового рядка файла V:

№п/п Назва реквізиту Тип Довжина
1 Назва файла С 12
2 Дата+час створення файла D 10
3 Кількість інформаційних рядків у файлі N 6
4
Кількість банків — учасників СЕП до коригування
N 16
5 Кількість банків — учасників СЕП після коригування N 16
6 ЕЦП файла В 64
7 Ідентифікатор ключа ЕЦП С 6
8 Кількість інвалютних коррахунків до коригування N 6
9 Кількість інвалютних коррахунків після коригування N 6
10 Резерв С 32
11 ЕП заголовкового рядка файла В 64
12 СRLF B 2

Інформаційний рядок файла Uмає таку структуру:

№п/п Назва реквізиту Тип Довжина
1 Ознака операції С 1
2 МФО банку N 9
3 Назва банку С 38
4 Коррахунок банку N 14
5 Ідентифікатор банку у СЕП С 4
6 Електронна адреса банку в NBUMAIL С 4
7 Модель роботи з єдиним коррахунком С 1
8 Номер моделі роботи з єдиним коррахунком С 1
9 МФО головного банку чи 0 N 9
10 Ідентифікатор валюти N 3
11 Тип платіжної системи шлюзового банку С 1
12 Ознака блокування банку С 1
13 АРМ-2, який обслуговує валютний рахунок С 1
14 Резерв С 32
15 СRLF

B

2

Перечень литературы

1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Воз-гилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. — М.: Финстатинформ, 1997. — 268с.

2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.

3. Чаусов В. Автоматизация банковских технологий. // К8-СШВ. — 1998. —№1. —С. 19—24.

4. Банковские технологии. М.: Журнал издательства «Бизнес и компьютер» 1997—1999гг.

5. Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997—1999гг.