Мир Знаний

Документальне оформлення автомобільних перевезень (стр. 1 из 3)

Реферат

на тему:

«Документальне оформлення автомобільних перевезень»

Зміст

Вступ

Розділ 1. Документальне оформлення автомобільних перевезень

1.1. Подорожній лист вантажного автомобіля (типова форма №2-ТН)

1.2. Подорожній лист службового легкового автомобіля (типова форма №3)

1.3. Товарно-транспортна накладна (типова форма №1-ТН)

1.4. Талон замовника (типова форма № І-ТЗ)

1.5. Талон до товарно-транспортної накладної

1.6. Товарно-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів (спеціалізована форма №1-ТТН (хліб))

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Автомобільний транспорт є однією з найважливіших сфер підприєм­ницької діяльності. Особливості цієї діяльності визначають застосування перинної документації, до якої належать товарно-транспортна документація і перинні документи з обліку специфічних для автотранспортних підприємств запасів.

Упроцесі господарювання кожне підприємство зустрічається з необ­хідністю перевезення матеріалів, сировини, готової продукції. При цьому одні підприємства використовують свій автотранспорт, інші користуються послугами спеціалізованих автотранспортних підприємств (АТП) на підставі договорів підряду. Обидві сторони при цьому керуються правилами нормативних актів і єдиних форм первинної документації, установлених як для АТП, так і для їхніх замовників.

Основним нормативним документом, що регулює автоперевезення, є Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. № 363, із змінами, внесеними відповідно до наказу цього ж відомства від 23.03.1998 р. №90 (далі - Правила № 363).

Застосування первинної транспортної документації регулюється Інструкцією про порядок виготовлення, збереження, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів авто­мобільним транспортом і облік транспортної роботи, затвердженою наказом Міністерства статистики України і Міністерства транспорту України від 07.08.1996 р. № 228/253.

Основна функція автомобільного транспорту - перевезення вантажів і пасажирів. Перевезення вантажів і пасажирів поділяється на внутрішньо­державні і міжнародні, а також внутрішньогосподарські (міжцехові).

До транспортних засобів належать:

-автомобілі вантажні;

-автомобілі легкові:

-автомобілі спеціальні (пожежні, санітарні та ін.);

-автобуси;

-причепи і напівпричепи.

Автотранспорт належить до основних засобів, і всі операції по його придбанню, списанню (вибуттю), ремонтам, нарахуванню амортизації оформляються формами документів, призначених для обліку основних засобів.


Розділ 1. Документальне оформлення автомобільних перевезень

Основними документами первинного обліку обсягу перевезених вантажів і транспортної роботи, а також для розрахунків між перевізником (АТП) і замовником транспортних послуг є:

- шляхові листи: форма №1 (міжнародна); типова форма №2 (для застосування при перевезеннях у межах України); типова форма №3 (для службового легкового автотранспорту);

- товарно-транспортні накладні: типова форма №1-ТН і форма №СМR - при міжнародних перевезеннях вантажів. Форма № СМR розглядається в розділі "Первинні документи зовнішньоекономічної діяльності";

- талон замовника типової форми №1-Т3.

Використання первинної транспортної документації не встановленої форми не припускається. У залежності від виду вантажу і його специфічних особливостей до основних документів прикладаються інші (ветеринарні, санітарні і якісні - сертифікати, свідчення, довідки, паспорти), перелік яких визначається правилами перевезення названих вантажів.

Товарно-транспортні накладні належать до документів суворої звітності, що виготовляються друкарським способом з обліком серій і номерів.

1.1.Подорожній лист вантажного автомобіля (типова форма №2-ТН)

Шляховий лист вантажного автомобіля є документом, без якого перевезення вантажів не припускається і який видається тільки на один робочий день (зміну) за умови здачі водієм шляхового листа за минулий день роботи.

На більший термін шляховий лист видається у випадку міжміських і міжнародних перевезень вантажів.

Шляховий лист вантажного автомобіля виписується перевізником в одному примірнику.


Шляховий лист вантажного автомобіля - складний документ, що містить інформацію: про маршрути пересування автомобіля; час перебування автомобіля в шляху проходження, під навантаженням і розвантаженням; про виконану роботу за день (зміну); про заробітну плату водія за виконану роботу.

Облік обсягів перевезень у тоннах і тонно-кілометрах ведуть у подорожніх листах на підставі ТТН незалежно від форми оплати транспортних послуг (відрядна, погодинна, по-кілометрова інша) видів перевезень (внутрішньо-міське, приміське, міжміське, міжнародне).

Не дозволено включати до подорожніх листів обсяги вантажних перевезень (у тонно-кілометрах), що не підтверджені ТТН.

За умови використання автомобіля з погодинною формою оплати транспортних послуг доподорожнього листа вантажного автомобіля типової форми №2 додають ТТН типової форми №1-ТН і талон замовника типової форми №1-Т3. При цьому ТТН є підставою для визначення обсягів вантажних перевезень (у тоннах і тонно-кілометрах) і включення їх до подорожнього листа, ТЗ - для розрахунків перевезення із замовником автомобільного транспорту за виконані транспортні послуги.

На лицьовому боці подорожнього листа у верхньому правому кутку ставиться штамп "Погодинна". До такого подорожнього листа додають два примірники талона замовника для кожного із замовників Талони є підставою для розрахунків перевізника і замовника автотранспорту.

При міжміських вантажних перевезеннях до подорожнього листа додають "Маршрутний лист", у якому зазначають контрольні пункти, дату і час проходження, пункти відпочинку водіїв, графік руху тощо, передбачені договором між перевізником і замовником автотранспорту.

1.2.Подорожній лист службового легкового автомобіля (типова форма №3)

До категорії службових легкових автомобілів належать легкові автомобілі, що перебувають на балансі юридичних осіб усіх форм власності, а також узяті в оренду (напрокат) або за договором обслуговування для використання в службових цілях.

Пересування легкового автомобіля оформляється подорожнім листом типової форми №3. Форма і порядок використання подорожнього листа встановлені Інструкцією про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля й облік транспортної роботи, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 17.02.98р. № 74. Подорожній лист форми №3 є підставою для обліку транспортної роботи, списання палива на загальний пробіг службового легкового автомобіля і для взаєморозрахунків між перевізником і замовником транспортних послуг.

Перед видачею водію у верхньому лівому кутку подорожнього автомобіля диспетчер або інша відповідальна особа перевізника ставить штамп перевізника, номер подорожнього листа і дату його видачі та інші реквізити.

Видача подорожніх листів водіям реєструється в журналі, який веде, зазвичай, диспетчерська служба (таблиця 1).

Таблиця 1

Журнал реєстрації подорожніх листів на 2007 рік

Дата видачі подорожнього листа Номер подорожнього листа Прізвище ім’я та по батькові водія Підпис водія при отриманні подорожнього листа Дата повернення подорожнього листа Підпис відповідальної особи
28.04.07. 27 Тичвінін Г.І. підпис 28.04.07. Котик
28.04.07. 43 Кравчук Д.Л. підпис 28.04.07. Котик

1.3. Товарно-транспортна накладна (типова форма №1-ТН)

Товарно-транспортна накладна форми №1-ТН додається до подорожнього листа під час перевезення вантажів автомобільним транспортом. У розділі "Облік запасів" було сказано, що товарно-транспортна накладна (ТТН) є єдиним документом, призначеним для списання товарно-мате­ріальних цінностей у постачальника й оприбуткування їх в одержувача. Тут необхідно підкреслити, що ТТН є супровідним документом перевезеного вантажу шляхом проходження, документом, що підтверджує обсяг виконаних робіт водієм автотранспорту під час перевезення вантажу, підставою для розрахунків між постачальником і покупцем, замовником автотранспорту й автотранспортного підприємства, а також документом для нарахування заробітної плати водію автомобіля.

Товарно-транспортна накладна - складний документ, що містить:

- адресну частину;

- розділ "Відомості про вантаж";

- розділ "Вантажно-розвантажувальні операції";

- розділ "Відомості".

Реквізити товарно-транспортної накладної (дати, рядки, графи, підписи) заповнюються відповідно вантажовідправником, перевізником і вантажо­одержувачем.

Товарно-транспортна накладна оформляється на кожний рейс автомобіля і для кожного вантажоодержувача окремо. Виписується вантажовідправником у чотирьох примірниках під копіювальний папір з указівкою дати виписки. Порядок використання ТТН наведений на рис. 1:

Рис. 1 Порядок використання товарно-транспортної накладної

Різні реквізити ТТН (рядка, графи) заповнюються відповідно відправником вантажу, перевізником, вантажоодержувачем.

Виписку ТТН робить відправник вантажу на час прибуття автотранспорту перевізника під навантаження і пред'явленні при цьому останнім подорожнього листа, на підставі якого відправником вантажу здійснюються записи в ТТН.