Смекни!
smekni.com

Визначення та формування обов'язкових резервів комерційними банками України (стр. 2 из 2)

обсяг обов’язкових резервів, який має бути щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в НБУ – 80 % від суми обов’язкових резервів за попередній звітний період;

розмір та вид активів, що можуть зараховуватися для покриття обов’язкових резервів у звітному періоді – 20 % від суми коштів у касі.

Рядок 1 та 3 таблиці 4.1. заповнюються щоденно на підставі зведеного балансу банку з урахуванням усіх філій.

Рядок 2 є розрахунковим. Якщо норматив резервування становить 8 %, то сума обов’язкового резерву:

за І-й день становить:

34570 • 0,08 = 2765,6 (тис. грн.)

за ІІ-й день: 34400 · 0,08 = 2752 (тис. грн.) і т.д.

Національний банк встановив на І декаду січня ХХХХ р. розмір активів (20 % від суми коштів у касі), що зараховуються на покриття обов’язкових резервів. Якщо сума коштів у касі на І день звітного періоду становила 400 тис. грн., то сума активів на покриття резервів в перший день декади становить: 400 · 0,2 = 80 (тис. грн.) (див. рядок 4). Аналогічно розраховуються ці дані за подальші 9 днів.

Щоденно на початок операційного дня банк повинен мати на кореспондентському рахунку в НБУ суму в розмірі: 3400 х 0,8 = 2720 (тис. грн.) (рядок 5 табл. 4.1).

Для контролю за щоденними залишками обчислюється рядок 6: рядок 3 – рядок 5 (див. табл. 4.1).

Для контролю за дотриманням норми обов’язкового резервування за звітний період обчислюється рядок 7:

Рядок 3 + рядок 4 – рядок 2.

Висновок: За І декаду січня ХХХХ р. Альфабанком було виконано дотримання обов’язкових резервів згідно з Положенням про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України.

Таблиця 1

Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку АКБ Альфабанку за І декаду січня ХХХХ р.

ДніПоказни-ки(тис.грн.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Середньоарифметична
1. Сума залучених коштів, усього 34570 34400 34000 35010 35200 34900 34880 34880 35000 34720 34756
2. Сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами 2765,6 2752 2720 2800,8 2816 2792 2790,4 2790,4 2800 2777,6 2780,5
3. Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку. 2771,1 2632 2720 2804,3 2736 2737 2740,4 2793,4 2790 2809,6 2753,4
4. Сума, що зараховується для покриття обов’язкових резервів окремими видами банківських активів 80 95 80 62 81 68 80 80 72 62 76
5. Сума обов’язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720
6. Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (р. 3 – р. 5) +51,1 -88 0 +84,3 +16 +17 +20,4 +73,4 +70 +89,6 +33,4
7. Відхилення (+, -) для звітного періоду резервування (р. 3 + р. 4 – р.2) 85,8 -25 +80 +65,5 +1 +13 +30 +83 +62 +94 +51,4

Література

1. Постанова Правління НБУ “Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні” № 368 від 28.08.2010 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 10. – С. 4 – 37.

2. Постанова правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. № 267 від 17.06.2004 р // Додаток до журналу “НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 7. – С. 28-30.

3. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. від 15 вересня 2004 р. № 443 // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 10. – С. 30 – 32.

4. Постанова правління НБУ “Положення про застосування Національним банком України заходів за порушення банківського законодавства” № 369 від 28.08.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. - № 10. – С. 37-101.

5. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” № 515 від 27.10.2004 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 12. – С. 97-100.

6. Постанова Правління НБУ “Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України” № 172 від 21.04.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2010. - № 6. – С. 96-102.