Мир Знаний

Проведення допідготовки водіїв автомобілів (стр. 1 из 5)

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

щодо проведення допідготовки водіїв автомобілів

Зміст

1. Введення

2. Перелік керівних документів

3. Рекомендації щодо проведення допідготовки водіїв автомобілів

3.1 Організаційні вказівки

3.2 Планування та організація допідготовки

3.3 Маршева підготовка

3.3.1 Організація маршу на 70 км

3.3.2 Організація маршу на 90км

3.3.3 Організація денного маршу на 250 км

3.3.4 Особливості організації та проведення

1. Введення

Методичний посібник розроблений на підставі керівних документів по автомобільній службі він є збірником найбільш необхідної інформації для виконання наказів, директив та розпоряджень щодо проведення допідготовки водіїв автомобілів в з’єднаннях та військових частинах 13 армійського корпусу.

2. Перелік керівних документів

Наказ МО України від 10 січня 1997 р. № 5 “Про затвердження Положення по підготовці водіїв та інших фахівців автомобільної служби у Збройних Силах України та допуску їх до керування транспортними засобами”;

Збірник програм технічної підготовки водіїв (механіків водіїв) у Збройних Силах України затверджений начальником Центрального автомобільного управління Головного управління по технічному забезпеченню озброєння Збройних Сил України 1996 року (в новій редакції);

Методичний посібник „Технічна підготовка водіїв (механіків-водіїв) ” затверджений начальником Головного автомобільного управління Озброєння Міністерства оборони України 1998 року.

Навчальний посібник „Методика безпечного водіння автомобіля” 1994 року.

Курс водіння автомобілів і гусеничних транспортерів-тягачів (КВ-93), затверджений начальником автомобільного управління штабу озброєння Збройних Сил України 1993 року.

Настанова по автомобільній службі 1977 року.

3. Рекомендації щодо проведення допідготовки водіїв автомобілів

3.1 Організаційні вказівки

З усіма водіями, які призвані на дійсну військову службу та мають посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії C або B і C, механіками-водіями гусеничних машин та трактористами-машиністами на початку літнього та зимового періодів навчання проводиться місячна допідготовка (після опанування програми молодого солдата), у ході якої відпрацьовується Програма допідготовки водіїв автомобілів, механіків-водіїв гусеничних машин, трактористів-машиністів, затверджена начальником Центрального автомобільного управління Головного управління по технічному забезпеченню озброєння Збройних Сил України 1996 року (в новій редакції).

Допідготовка водіїв організовується у військових частинах, а у разі незначної кількості - у масштабі з'єднання (гарнізону) при одній з військових частин. Для корпусних при одній з військових частин, які мають сучасну навчально-матеріальну базу. Навчальні групи комплектуються по 20-30 чол. Залежно від марок машин, закріплених за водіями.

Перелік військових частин, на які покладається допідготовка водіїв, визначається у плані підготовки корпусу, у плані бойової підготовки - в бригаді.

Порядок підготовки і проведення збору щодо підготовки водіїв встановлюються наказом командира військової частини, з’єднання (гарнізону), який організовує допідготовку.

Під час організації зборів щодо підготовки водіїв необхідно забезпечити:

окреме розташування особового складу у суворій відповідності до вимог статутів;

необхідну навчально-матеріальну базу;

проведення практичних занять (відпрацювання нормативів) з технічного обслуговування і водіння машин тих марок, які закріплені за водіями, що навчаються;

швидку доставку водіїв за необхідністю до своїх підрозділів, військових частин;

проведення занять добре підготовленими офіцерами, прапорщиками, старшинами і сержантами.

Для керівництва зборами і проведення занять з водіями наказом командира військової частини, з’єднання (гарнізону) призначаються начальник збору та його заступник з технічної підготовки, виділяється необхідна кількість офіцерів, прапорщиків, старшин і сержантів, а також визначається порядок матеріального і технічного забезпечення збору. З особовим складом, що залучається для проведення занять, до їх початку проводяться одноденні методичні збори.

На спеціальну підготовку виділяється 26 навчальних днів на місяць. Тривалість навчального дня - 6 годин занять і 2 години самопідготовки. Тривалість навчальної години - 50 хвилин. Під час проведення маршів, занять з водіння, а також інших занять, пов’язаних з виходом у поле, тривалість навчального дня не регламентується.

У паркові та парко-господарчі дні водії проводять технічне обслуговування і ремонт закріпленої автомобільної техніки.

З технічної підготовки вивчаються будова і технічне обслуговування закріплених за водіями штатних транспортних засобів і Правила дорожнього руху, відпрацьовуються нормативи з технічної підготовки.

Основним методом навчання водіїв є практичні заняття в пунктах технічного обслуговування і ремонту, в спеціальних класах, на автодромах і в польових умовах. Головна увага приділяється відпрацюванню нормативів, прищепленню практичних навичок з водіння машин у складних умовах, виконанню робіт з їх технічного обслуговування, підготовці машин до здійснення маршів, виявленню і усуненню несправностей за допомогою інструменту водія та індивідуального комплекту ЗІП.

Практичні роботи, передбачені програмами, мають бути виконані в обов’язковому порядку кожним водієм на закріпленій машині.

Кількість навчальних (робочих) місць на занятті має забезпечити виконання слухачем усіх практичних робіт, передбачених змістом занять. Тривалість практичних занять - 4-6 годин.

З усіма водіями військових частин та установ, розташованих в усіх обласних і промислових центрах, додатково вивчаються особливості руху транспорту в цих містах і приймаються від водіїв заліки.

Підготовка до практичного водіння транспортних засобів планується рівномірно протягом усього збору.

На спеціально обладнаному майданчику з твердим або грунтовим покриттям розміром 100х200 м, призначеному для виконання спеціального комплексу вправ, практичне водіння транспортних засобів проводиться за Методикою навчання безпечному водінню автомобіля.

Для проведення практичних занять з водіння та маршів у період підготовки (допідготовки) водіїв від військових частин гарнізону виділяються у необхідній кількості автомобілі з інструкторами практичного водіння.

Заняття з водіння машин організовуються у комплексі з технічним обслуговуванням машин і вивченням Правил дорожнього руху і Правил водіння машин

Витрата моторесурсів на практичне водіння для водіїв автомобілів планується із розрахунку:

тренажерна підготовка - 3 години;

маневрування - 2 години та 20 км на одного водія;

після першого тижня навчання - денний марш на 70 км - 5 годин та 70 км на одного водія;

водіння по обмежених проїздах - 1 година та 20 км на одного водія;

подолання перешкод та загороджень - 1 година та 20 км на одного водія;

водіння по дорогах і в населених пунктах - 2 години та 40 км на одного водія;

після другого тижня навчання - нічний марш на 90 км - 6 годин та 90 км на одного водія;

водіння по місцевості - 1 година та 20 км на одного водія;

водіння в небезпечних дорожньо-транспортних ситуаціях - 1 година та 20 км на одного водія;

після закінчення допідготовки проводиться денний марш на 250 км - 8 годин та 250 км на одного водія.

ВСЬОГО: для водіїв автомобілів - 32 години та 570 км на одного водія.

Після виконання програми допідготовки комісія, призначена наказом командира військової частини, з'єднання або начальника гарнізону, приймає у водіїв екзамени з правил дорожнього руху, будови та технічного обслуговування транспортних засобів та водіння. Водії, які склали екзамени комісії військової частини, з'єднання або гарнізону, наказом командира військової частини допускаються до самостійного керування закріпленими за ними штатними транспортними засобами, про що робиться відмітка у військовому квитку водіїв у розділі "Особливі відмітки":

"Пройшов допідготовку з ___________ по ___________ 19__ року.

Допущений до керування машиною ________________.

(марка)

(Посада, військове звання, підпис, ініціал імені, прізвище командира, гербова мастикова печатка військової частини)".

Вивчення водіями спеціального обладнання, змонтованого на автомобільних базових шасі, а також порядку та особливостей перевезення спеціальних та розрядних вантажів організовується у процесі допідготовки і після її закінчення відповідними службами за окремими програмами.

3.2 Планування та організація допідготовки

Мета: вивчення особливостей будови та технічного обслуговування армійських машин, якими укомплектовані військові частини, прищеплення практичних навичок водіння машин у складних умовах, виконання робіт з їх технічного обслуговування, підготовка до здійснення маршів, виявлення та усунення несправностей за допомогою водійського інструменту і комплекту ЗІП.

При плануванні та організації допідготовки водіїв розробляються:

наказ по частині (з’єднанню) про проведення місячних зборів з водіями, що призвані у Збройні Сили України;

тематичний план допідготовки водіїв;

план проведення навчально-методичних зборів з особовим складом, що залучається до проведення занять з водіями;

план організації і проведення 250-км маршу;

наказ на проведення 250-км маршу;

наказ командира військової частини про допуск водіїв до самостійного керування автомобілями;

донесення про підсумки допідготовки.

Наказ про проведення місячних зборів з водіями розробляється штабом військової частини (з’єднання) за безпосередньою участю заступника з озброєння (начальника автомобільної служби).

Тематичний план допідготовки водіїв розробляється штабом військової частини (з’єднання) за участю начальника автомобільної служби частини (з’єднання). Необхідні дані для складання плану викладені у новій редакції Збірника програм технічної підготовки водіїв (механіків-водіїв) у Збройних Силах України.