Мир Знаний

Скорочення стратегічних наступальних озброєнь (стр. 1 из 5)

Важливим напрямом російської міжнародної політики залишається скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНВ) на двосторонній основі з США з метою подальшого зміцнення стабільності в світі. Разом з тим слід зазначити, що традиційні підходи, які були вироблені ще в років “холодної війни ”, об'єктивно перестають відповідати умовам, що змінюються, і, внаслідок цього, втрачають свою ефективність. Раніше, при оцінках стратегічного балансу для проведення скорочень на паритетній основі, бралися до уваги лише можливості ядерних озброєнь і засобів їх доставки, що було виправдане існуванням величезних ядерних арсеналів у обох сторін. В перспективі, у міру більш глибоких кількісних скорочень СНВ, зниження їх оперативної боєготовності і, найімовірніше, розвитку стратегічних оборонних засобів, зростає роль і інших чинників, які поки не враховуються і практично ніяк не обмежуються. Своєчасне виявлення таких чинників, вивчення їх впливу і облік в переговорах по СНВ представляється вельми актуальним, оскільки процес скорочень ядерних озброєнь може бути успішним і необоротним лише за умови, що він збалансований і не є тим, що дестабілізував.

Хоча позиція Росії на міжнародній арені зараз не виглядає достатньо сильної для того, щоб добитися істотного прогресу в рішенні проблеми обліку ВТО в стратегічному балансі, проте, переговорних механізмів, що навіть в рамках склалися, по СНВ і звичайним озброєнням можна уникнути помилок, які можуть помітно позначитися в майбутньому. В ході переговорів по СНВ-3 і більш глибоким скороченням ядерних озброєнь Росія винна послідовно добиватися, щоб взаємні скорочення неодмінно супроводжувалися необоротною ліквідацією стратегічних носіїв. Росії слід дуже зважено і обережно вибирати заходи по взаємному пониженню оперативної готовності стратегічних ядерних арсеналів. І ці заходи повинні будуть супроводжуватися односторонніми обмеженнями на неядерні озброєння США. В числі заходів, здатних понизити те, що дестабілізувало вплив крилатих ракет морського базування (КРМБ) великої дальності, можуть бути введені обмеження на максимальну кількість розгорнених КРМБ на підводних човнах і районів патрулювання багатоцільових підводних човнів.

Військовою технікою після світової війни зроблений великий крок вперед. В техніці стрілецького озброєння, артилерія, танкобудування, авіації, хімічних засобів боротьби, засобів зв'язку – у всіх областях є крупні досягнення. Результати цього розвитку техніки частково вже реалізовані, але переважно вони зберігаються у вигляді дослідних зразків а до масового виробництва їх ще не поступило. Проте, досягнення ці настільки великі, що вони вже в нинішньому своєму вигляді можуть бути прийняті на озброєння армії США, а в ході війни це буде зроблено напевно.

За останнє десятиріччя США зазнало якісний скачок. Безперечно одним з найважливіших досягнень XX століття стала поява високоточної зброї (далі ВТО), зброї яке може бути націлене і направлене проти конкретної мети. Що запускаються з літаків, судів, субмарин і наземних установок або навіть солдатами із землі, ВТО – це найбільша загроза важливим наземним об'єктам. Характерно також, що для доктринальних установок озброєних сил США намітилася тенденція поступового перенесення ролі заборони з ядерного на високоточну зброю, що явно простежується. Існуючі плани міністерства оборони США припускають розгортання в найближчому десятиріччі до 150,000 одиниць ВТО, а також інфраструктури, що забезпечує їх ефективне вживання.

Ще з часу I Світової війни плани по створенню ВТО, хоча в цей час технологічний і науковий розвиток був відсталим для створення такої зброї.

Кажучи про опрацьованість даної теми в сучасній літературі і періодиці, слід зазначити публікації наступних авторів: статтю А. Грігорьева, присвячену американській керованій бомбі як одному з видів високоточної зброї; статтю А. Алексєєва, що описує специфіку проникаючої бойової частини для крилатої ракети AGM-86C CALCM; статтю В. Горелова, що описує плани США по вдосконаленню арсеналу міжконтинентальних балістичних ракет; статтю А. Кузьміна, в якій проведено дослідження тактичні винищувачів F-15, що стоять на озброєнні США; необхідно також відзначити статтю двох авторів – А. Дьякова і Е. Мясникова, має безпосереднє відношення до теми даного реферату – в ній мовиться про заміну ядерних ракет високоточними в умовах сучасної політики озброєнь.

Ядерній зброї додається значна роль в забезпеченні обороноздатності російської держави, що постійно підкреслюється як в офіційних державних документах, так і в заявах російських політиків. В досяжному майбутньому стримуюча роль ядерної зброї, мабуть, збережеться, оскільки в ситуації, що склалася, у Росії не з'явиться адекватного інструменту, здатного прийти йому на зміну.

Не менше важлива і політична роль російського ядерного арсеналу, що залишається в даний час єдиним символом супердержави і головним чинником, що дозволяє Росії претендувати на паритетні відносини з США. Історично політичні відносини СРСР і США склалися таким чином, що взаємна ядерна заборона була стрижнем цих відносин. Не дивлячись на спроби трансформувати природу російсько-американських відносин в 90-е роки, що склалися в роки «холодної війни» стереотипи виявилися такими сильними, що політичні еліти обох країн багато в чому успадковували старі підходи і в епоху взаємного партнерства. Події останніх років - застій в області контролю над озброєннями, розширення НАТО на схід, підготовка США до розгортання національної протиракетної оборони і югославська криза – дозволяють з достатньою упевненістю констатувати, що в осяжному майбутньому політика взаємної ядерної заборони, як і раніше, гратиме важливу роль у відносинах двох країн.

І проте, через цілий ряд об'єктивних причин, головними з яких є внутрішньо-економічні, стримуючий потенціал ядерної зброї Росії в найближчому десятиріччі неминуче знижуватиметься.

По-перше, російський ядерний арсенал зменшиться кількісно. І цей факт пов'язаний не стільки з виконанням міжнародних зобов'язань по скороченню ядерних озброєнь, скільки з нездатністю держави продовжувати експлуатувати і обновляти стратегічні озброєння в колишньому об'ємі.

Традиційно перспективи стратегічних ядерних сил (СЯС) політичне керівництво Росії пов'язувало перш за все з розвитком ракет наземного базування. Ще весною 2000 р. експерти припускали, що з урахуванням існуючих тенденцій Росія була б здатна розвернути близько 300-400 наземних МБР до 2010 р. Проте, наступні події – полеміка між міністром оборони Ігорем Сергєєвим і начальником Генерального Штабу Анатолієм Квашніним про реформу Озброєних Сил, яка дістала широкий резонанс в російських засобах масової інформації, і рішення Ради Безпеки (СБ), що послідували, від 11 серпня 2000 р. – внесли істотні корективи. І хоча у відкритому друці існує лише мізерна офіційна інформація про ухвалені рішення, заяви інформованих джерел дозволяють зробити висновок, що Генеральний штаб планує в перспективі мати у складі РВСН не більше 150 МБР.

Найімовірніше, значно скоротиться і склад морських стратегічних ядерних сил (МСЯС), оскільки закінчується термін служби існуючих підводних ракетоносців, а будівництво серії стратегічних підводних човнів типа "Юрій Долгорукий" затягнулося. За найоптимістичнішими оцінками експертів, до 2010 р. у складі МСЯС буде не більше 10-15 ПЛАРБ.

На фоні майбутніх скорочень РВСН і МСЯС дещо більш переважними виглядають перспективи авіаційних СЯС, склад яких може налічувати близько 80 бомбардувальників. Проте, найімовірніше, велика частина парку АСЯС буде оснащена високоточною зброєю і переорієнтована на рішення "неядерних задач". Слід також відзначити, що російській авіаційній складовій ніколи не додавалося визначального значення в оцінках балансу стратегічних наступальних озброєнь США і Росії (СРСР).

По-друге, ядерний арсенал функціонуватиме в нових економічних умовах, що, найімовірніше, знизить його якісні характеристики. Проблема полягає в тому, що деградація сил загального призначення і військово-промислового комплексу, що набрала інерцію, в найближчі роки продовжуватиметься. Цей чинник безумовно позначиться на здатності здійснювати оперативне управління СЯС і їх захист.

В зв'язку з цим в найближчій перспективі практично неминуче посилення побоювань політичного керівництва Росії в тому, що можуть виникнути обставини, при яких Росія позбавиться свого стримуючого ядерного потенціалу. Якщо в Росії запанує подібна точка зору, то, щонайменше, підрив процесу скорочення наступальних озброєнь буде практично неминучий, що врешті-решт може привести до нового витка гонки ядерних озброєнь. З цих причин доцільно об'єктивно проаналізувати зовнішні чинники, що знижують стримуючий потенціал російської ядерної зброї, і те, як вони враховуються в переговорах по СНВ.

Можна виділити наступну групу подібних чинників:

· контрсиловий потенціал ядерної зброї потенційного супротивника.

Цей чинник традиційно враховувався при оцінці стратегічного паритету з США і виробленні договорів по обмеженню і скороченню СНВ. Ймовірно, що він розглядатиметься і надалі при переговорах по СНВ-3 і більш глибоким скороченням ядерних озброєнь США, Росії і інших ядерних країн.

· Розвиток систем протиракетної оборони.

У минулому чинник ПРО розглядався швидше не як позбавляючий можливості у відповідь удар, а як стимулюючий гонку озброєнь. Проте, останніми роками, в умовах, коли США роблять кроки по створенню системи протиракетної оборони національної території в обхід існуючого Договору по ПРО, в Росії вони сприймаються саме як дії, направлені на підрив її здатності завдати у відповідь неприйнятного збитку.

Багато російських експертів більш стримано відносяться до потенційних можливостей майбутньої системи національною ПРО США, вважаючи, що в осяжному майбутньому вона не буде здатна запобігти у відповідь ядерному удару Росії, і стратегічний паритет не зміниться, так що побоювання із цього приводу поки не мають реальних підстав. Проте, офіційна російська реакція на дії Вашингтона залишається чіткою і недвозначною: Росія проти модифікації Договору по ПРО і розглядає збереження останнього як неодмінну умову для продовження процесу по взаємному скороченню ядерних озброєнь. В своєму виступі в Державній Думі 14 квітня 2000 р. перед голосуванням за Договором СНВ-2, президент Володимир Путін навіть заявив, що у разі руйнування Договору по ПРО Росія вийде ". не тільки з Договору по СНВ-2, але і всієї системи договірних відносин по обмеженню і контролю стратегічних і звичайних озброєнь." Мабуть, Росія продовжуватиме наполягати на обліку чинника, пов'язаного з ПРО на переговорах по СНВ і надалі.