Мир Знаний

Підготовка, проведення та оцінки польових виходів (стр. 2 из 6)

Інструктажі і інструкторсько-методичні заняття проводяться після затвердження розкладів занять:

командиром дивізіону - з командирами батарей;

командирами батарей - з командирами взводів;

командирами взводів - з сержантами.

По завершенні інструкторсько-методичних занять керівники розробляють і затверджують плани проведення занять на весь період польового виходу підрозділу.

2.3 Підготовка підрозділів

Підготовка особового складу до польового виходу здійснюється командиром підрозділу і включає:

доведення до нього завдання, строків виходу і місць проведення занять;

підготовку особистої екіпіровки;

встановлення форми одягу та її підготовка;

вивчення заходів безпеки і прийом заліків;

проведення цілеспрямованої виховної роботи.

Підготовка техніки і озброєння до польового виходу здійснюється у відповідності з вимогами інструкції з експлуатації і включає:

проведення огляду, перевірка технічного стану та дефектування озброєння та військової техніки;

складання акту технічного стану, відомостей некомплекту;

заправку палив-мастильними матеріалами;

подання заявок на поповнення некомплекту та отримання майна по службах.

2.4 Підготовка навчальної матеріально-технічної бази

Для підготовки і проведення польових виходів завчасно готується навчальна матеріально-технічна база, яка дозволяє проводити заходи виходу в умовах обмеженого використання паливо-мастильних матеріалів.

На навчальному містечку для підготовки артилерійських та ракетних підрозділів доцільно мати наступні навчальні місця:

навчальне місце для проведення занять з спеціальної, технічної та тактичної підготовки;

обладнані командно-спостережні пункти (пункти управління) батареї і дивізіону;

місце для пункту управління вогнем дивізіону;

топогеодезичне містечко;

ділянка відпрацювання питань захисту від зброї масового ураження;

майданчик інженерної підготовки.

Навчальне містечко повинно забезпечувати:

створення умов, близьких до бойових;

розгортання підрозділів в бойовий порядок згідно вимогам Бойового статуту артилерії Сухопутних військ (при цьому відстані між гарматами і підрозділами можуть бути скороченими, але вони не повинні дозволяти управління підрозділами без засобів зв'язку);

відпрацювання питань інженерного обладнання елементів бойового порядку, подолання ділянок руйнування, забруднення та ін.;

відпрацювання завдань з використанням промислових джерел живлення.

Підготовка до польового виходу завершується проведенням огляду готовності підрозділів, на якому перевіряється:

укомплектованість підрозділу особовим складом;

готовність особового складу до польового виходу та його екіпіровка;

наявність та стан озброєння, техніки і військово-технічного майна (у тому числі наявність актів про результати перевірки озброєння і техніки);

знання особовим складом заходів безпеки;

готовність керівників занять до проведення занять.

Огляд готовності підрозділів до польового виходу проводить командир частини (заступник командира, начальник артилерії), з офіцерами штабу і начальниками служб.

Недоліки, які виявлені під час огляду усовуються до початку польового виходу.

3. Проведення польових виходів

3.1 Проведення польових виходів артилерійських підрозділів

Вихід артилерійських підрозділів на польовий вихід починається, як правило, з відпрацювання питань бойової готовності.

Після відпрацювання питань бойової готовності командири підрозділів перевіряють екіпіровку особового складу, наявність майна, призначеного для польового виходу і ставлять підлеглим завдання на здійснення маршу до району занять. Марш необхідно здійснювати на фоні тактичної обстановки.

В ході маршу відпрацьовуються дії особового складу при подоланні ділянок руйнування та забруднення, відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп, нальотів авіації противника і т. і.

З прибуттям в район занять командир підрозділу організує проведення занять з підлеглими згідно розкладу занять.

Терміни польового виходу можуть збільшуватись, якщо при завершенні польового виходу артилерійські підрозділи залучаються до сумісних тактичних навчань, планом польового виходу передбачається проведення контрольних занять на допуск до бойової стрільби та самостійні тактичні навчання (контрольні заняття з управління вогнем) з бойовою стрільбою.

Залучення артилерійських підрозділів до сумісних тактичних навчань з бойовою стрільбою з загальновійськовими частинами і підрозділами без попередніх самостійних тактичних навчань (контрольних занять з управління вогнем) з бойовою стрільбою категорично забороняється.

Під час польового виходу (щоденно) організуються заняття з офіцерами зі стрільби і управління вогнем. Кожний офіцер-артилерист протягом доби повинен виконати не менше одного завдання Курсу підготовки артилерії. Черговість виконання вогневих завдань офіцерами встановлюється командирами підрозділів, враховуючи завантаженості на інших заняттях.

Залікові вогневі завдання на ГАП (МАП) виконуються з залученням вогневих підрозділів.

Заняття зі спеціальної підготовки організуються у взводах.

У взводі управління відпрацьовуються питання вибору і підготовки командно-спостереженого пункту (КСП) до ведення розвідки, розробляються і оформляються документи, які ведуться на КСП, виконуються нормативи з розстановки приладів, визначення координат КСП та орієнтирних напрямків, викреслювання схеми орієнтирів, вирішуються питання з організації зв'язку і відпрацьовуються нормативи з радіотелефоністами.

У вогневих взводах відпрацьовуються питання вибору вогневої позиції, роботи на закритій вогневій позиції до відкриття вогню, удосконалюються практичні навички з відпрацювання документів, які ведуться на вогневій позиції, здійснюється контроль за правильністю виконання індивідуальних і групових нормативів.

При необхідності з окремими фахівцями (обчислювачами, топогеодезистами, розвідниками, радіотелефоністами, механіками-водіями) заняття можуть проводитись в масштабі дивізіону.

Заняття з технічної підготовки організуються в масштабі батареї (дивізіону). Під час вивчення бойової техніки, озброєння і приладів особливу увагу доцільно приділяти питанням, які мають практичне значення в процесі їх експлуатації, а також виявленню і усуненню найпростіших несправностей.

Для занять з технічної підготовки розгортаються наступні учбові місця:

учбове місце 1 - загальна будова ПАБ-2А, квантового далекоміра, робота на них;

учбове місце 2 - вивчення командирських машин управління і відпрацювання практичних дій на них;

учбове місце 3 - призначення і будова затвору гармати, розбирання і збирання затвору гармати;

учбове місце 4 - призначення і загальна будова противідкатних пристроїв гармати та їх перевірка;

учбове місце 5 - призначення, будова боєприпасів і підготовка їх до стрільби, заходи безпеки під час поводження з ними;

учбове місце 6 - призначення, загальна будова і вивірка прицільних пристроїв;

учбове місце 7 - будова базової машини (тягача).

Заняття на пункті управління вогнем дивізіону організується з фахівцями взводу управління дивізіону, офіцерами управління і підрозділів дивізіону. На заняттях відпрацьовуються:

зі спеціальної підготовки: робота розрахунків на навігаційній апаратурі, артилерійській балістичній станції, десантному метеорологічному комплекті, гірокомпасі, електронно-обчислювальній машині, засобах зв'язку;

з технічної підготовки: проведення перевірок приладів та їх підготовка до бойового застосування, ведення формулярів.

Під час контрольно-комплексного заняття батарея здійснює марш у район заняття, розгортається у бойовий порядок (як правило, на скорочених відстанях), виконує заходи з підготовки до стрільби, здійснює одне-два переміщення і виконує 7 вогневих завдань без бойової стрільби. Учбовий час на відпрацювання індивідуальних і групових нормативів не відводиться, їх виконання оцінюється під час заняття бойового порядку, його переміщення, підготовки до стрільби та виконання вогневих завдань.

Перше контрольно-комплексне заняття з батареєю та контрольне заняття з управління вогнем дивізіону у навчальному році проводиться як показове під керівництвом командира бригади (полку, бригадної артилерійської групи, начальника артилерії полку).

Контрольне заняття з управління вогнем (управління артилерійською розвідкою) дивізіону проводиться відповідно до Курсу підготовки артилерії.

3.2 Проведення польових виходів ракетних підрозділів

3.2.1 Тактична підготовка

Головними видами занять, які проводяться в ході польових виходів для ракетних (реактивних) дивізіонів є контрольне заняття з управління ракетними ударами (управління вогневими ударами), а для підрозділів - тактико-стройові заняття, тактичні навчання (тактико-спеціальні навчання).

Основними видами занять в ході польових виходів з офіцерами є тактичні літучки та групові вправи.

Перше тактичне навчання зі сбатр, (реабатр) та тактико-стройові навчання з окремими підрозділами рдн (реадн) повинно бути показовим і проводитись командиром рбр (реап) або його заступником.

3.2.2 Технічна підготовка

Технічна підготовка в ході польового виходу спрямована на удосконалення експлуатаційної документації та розвиток вмінь і навичок з експлуатації техніки і озброєння, її технічного обслуговування та усунення несправностей.

Вона повинна проводитися по групам, які створюються в рдн (реадн), сбатр (реабатр), втіп та окремих підрозділах.

1 група: офіцери управління рдн (реадн) - керівник - начальник штабу дивізіону.

2 група: відділення управління сбатр (реабатр, тбатр) - керівник - командир батареї, екіпажі радіостанцій батарей - керівник - начальник зв'язку рдн.