Мир Знаний

Підготовка, проведення та оцінки польових виходів (стр. 4 из 6)

"задовільно " - якщо служба військ організована і здійснюється у повній відповідності вимогам статутів, стан внутрішнього порядку і дисципліни забезпечили підтримку високої бойової готовності. Злочинів і пригод, а також грубих порушень під час проведення польового виходу не допущено;

"незадовільно" - якщо не виконані умови на оцінку "задовільно".

5. Організація керівництва і обліку заходів польового виходу

Керівництво проведенням заходів польових виходів підрозділів РВіА повинно бути конкретним та забезпечувати повне і якісне виконання поставлених завдань.

Головним у керівництві польовим виходом є глибоко продумане планування, якісна підготовка керівників до занять та проведення їх на високому методичному рівні, вивчення і втілення передового досвіду в практику навчання, надання допомоги підлеглим та систематичний контроль за ходом занять, постійне вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази та її ефективне використання.

Основною формою керівництва польовим виходом підрозділу є особисте проведення занять командирами (начальниками), а також ефективний контроль за якістю бойового навчання.

Підведення підсумків проводиться командирами підрозділів по завершенні польового виходу.

Картки оцінки зберігаються в штабі частини протягом року, вони є основою для складання наказу по частині про підсумки бойової підготовки за місяць.

До документів керівництва польовим виходом відносяться:

план проведення контрольного заняття з управління вогнем (управління ракетними ударами) дивізіону (контрольного заняття з управління артилерійською розвідкою роадн);

плани проведення КЗ (ККЗ) з батареями;

плани проведення контрольних занять з офіцерами;

конспекти (плани) для проведення занять.

До документів обліку відносяться:

журнал обліку бойової підготовки;

картка оцінки польового виходу;

картка оцінки контрольно-комплексного заняття батареї;

картка оцінки контрольного заняття з управління вогнем (управління ракетними ударами) дивізіону, контрольного заняття з управління артилерійською розвідкою розвідувального артилерійського дивізіону;

відомості результатів контрольних занять;

журнал обліку контрольних, контрольно-комплексних занять батарей.

Облік результатів польового виходу дивізіону (батареї) ведеться в окремому розділі журналів бойової підготовки дивізіону (батареї), полку.

Підсумки результатів польового виходу віддаються наказом по частині (не пізніше 5 діб).

Додатки:

Наказ командира бригади (полку, бригадної артилерійської групи) про організацію та проведення польового виходу.

План польового виходу.

Картка оцінки польового виходу.

План проведення контрольно-комплексного заняття з батареєю.

План проведення контрольного заняття з управління вогнем дивізіону.

Додатки

Додаток 1

НАКАЗ

командира військової частини А 0000

(варіант)

15.06.05 м. Хмельницький № 00

Про підготовку і проведення

польових виходів підрозділів

в липні 2005 року на бригадному

навчальному центрі

Згідно плану бойової підготовки в період з 3 по 28 липня проводиться польовий вихід артилерійських дивізіонів на бригадному навчальному центрі.

З метою якісної підготовки і проведення польових виходів дивізіонів

Наказую:

1. Головні зусилля під час проведення заходів бойової підготовки зосередити на:

удосконалення бойового злагодження та польової виучки підрозділів (взводу, батареї, дивізіону) для вмілих і рішучих дій під час виконання завдань вогневої поразки противника в різноманітних видах бою;

підвищення практичних навиків командирів і штабів у організації та усесторонньому забезпеченні бойових дій, безперервному управлінні підрозділами та їх вогнем;

тренування особового складу в діях та вмілому застосуванні бойової техніки і озброєння у складі підрозділу;

формування у особового складу високих морально-бойових та психологічних якостей, військового братерства, підвищення його фізичної витривалості.

2. Визначити строки проведення польових виходів:

1 дивізіону - з 3 по 7 липня, 2 дивізіону - з 10 по 14 липня, 3 дивізіону - з 17 по 21 липня, 4 дивізіону - з 24 по 28 липня.

В розпорядку дня при проведення польового виходу спланувати проведення занять по 10 годин на добу, не менше 30% занять проводити вночі.

При приведенні дивізіону або частини у вищі ступені бойової готовності підрозділу повернутись до пункту постійної дислокації, далі діяти згідно плану. Начальнику зв'язку на період проведення польових виходів забезпечити зв'язок з пунктом постійної дислокації.

4. Для проведення польового виходу підрозділів вивести техніку навчально-бойової групи в кількості: 1В13 - 3 од., 1В14 - 3 од., 1В15 - 1 од., 1В16 - 1 од., 152 мм СГ 2С3 - 6 од., Кухня КП-130 - 1од., машина для підвезення води ЗИЛ-130 - 1 од., МТО - 1 од., вантажний автомобіль - 2 од., санітарний автомобіль - 1 од.

Норми витрати встановити:

моторесурс: гусеничної техніки 50 км, автомобільної техніки - 80 км;

пального: А-76 - 0,7 заправки, ДП - 0,5 заправки;

імітаційних засобів: ІМ-100 - 132 шт., вибухових пакетів - 60 шт., холостих патронів - 360 шт., сигнальних ракет - 18 шт.

5. Керівник польового виходу - заступник командира бригади. До проведення занять з предметів навчання залучити відповідних начальників служб бригади.

6. Плани польових виходів подати на затвердження 26 червня 2005 року.

7. Заступнику командира бригади з озброєння виділити засоби технічного забезпечення та забезпечити підрозділи імітаційними засобами.

8. Заступнику командира бригади з тилу забезпечити підрозділи продовольством, майном КЕС та пальним. Для організації харчування особового складу розгорнути пункт харчування.

Начальнику медичної служби до 1 липня 2005 року обстежити район проведення польового виходу з санітарно-епідемічного стану. Спланувати роботу по недопущенню випадків інфекційних захворювань особового складу.

Марш в учбовий центр здійснити за маршрутом: м. Хмельницький, с. Вербка, с. Долина. Район розташування дивізіонів 500 м на північ с. Долина.

Командирам підрозділів під час підготовки до проведення польових виходів спланувати і провести заняття по заходам безпеки. За результатами занять провести залік. Один примірник залікових відомостей надати в штаб частини.

11. Огляд готовності дивізіонів до проведення польового виходу за 5 діб до виходу.

12. Наказ довести до всього особового складу частини.

Командир військової частини А 0000

Начальник штабу військової частини

Додаток 2

Затверджую

Командир військової частини А 0000

полковник І.І. Петренко

"__" ________ 2005 р.

План

проведення польового виходу 1 артилерійського дивізіону

на бригадному навчальному центрі в період з 3 по 7 липня 2005 р.

Мета виходу:

удосконалення бойового злагодження та польової виучки підрозділів (взводу, батареї, дивізіону) для вмілих і рішучих дій під час виконання завдань вогневої поразки противника в різноманітних видах бою;

підвищення практичних навиків командирів і штабів у організації та усесторонньому забезпеченні бойових дій, безперервному управлінні підрозділами та їх вогнем;

тренування особового складу в діях та вмілому застосуванні бойової техніки і озброєння у складі підрозділу;

формування в особового складу високих морально - бойових та психологічних якостей, військового братерства, підвищення його фізичної витривалості.

Тривалість: 5 діб (3-7 липня 2005 р)

Матеріально - технічне забезпечення:

Техніка і озброєння: 1В13 - 3 од., 1В14 - 3 од., 1В15 - 1 од., 1В16 - 1 од., 152 мм СГ 2С3 - 6 од., кухня КП - 130 - 1од., машина для підвезення води ЗИЛ-130 - 1 од., МТО - 1 од., вантажний автомобіль - 2 од., санітарний автомобіль - 1 од.

Норми витрати:

моторесурсів: гусеничної техніки 50 км, автомобільної техніки - 80 км;

пального: А-76 - 0,7 заправки, ДП - 0,5 заправки;

імітаційних засобів: ІМ-100 - 132 шт., вибухових пакетів - 60 шт., холостих патронів - 360 шт., сигнальних ракет - 18 шт.

Тематичний розрахунок годин по предметам навчання:

№ з. п. Предмети навчання № Теми Кількість годин Розрахунок годин по дням навчання
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день
№ заняття Кількість годин № заняття Кількість годин № заняття Кількість годин № заняття Кількість годин № заняття Кількість годин
1 Спеціальна підготовка
Обсл. гармат 3 10 1 2 2,3 4 4,5 4
Розвідники 4 10 6 2 7 4 8 4
і т.д.
Для всіх КЗ 12 - 6 - 6
2 Тактична підготовка 615 610 1 4 2 2 4 6
3 Технічна підготовка
Обсл. гармат 3 8 1,2 4 3,4 4
Розвідники 6 8 18 4 19 4
і т.д.
4 ЗЗМУ 3 2 2 2
5 Інженерна підготовка 1 2 1,2 2
Разом 50 10 10 10 10 10

Командир 1 дивізіону

підполковник О.А. Коваленко

Додаток 3

КАРТКА

оцінки польового виходу _____ дивізіону (батареї) військової частини _________

Склад підрозділів, що залучались до польового виходу: _______________________________

Командир дивізіону (батареї): ________________________________

І

Оцінка за контрольне заняття з управління вогнем (УРУ) дивізіону

Загальна оцінка контрольного заняття дивізіону

______________________________

позитивні сторони та основні недоліки

_______________________________________

II

Рівень підготовки офіцерів, сержантів, спеціалістів по тактичній, спеціальній,