Мир Знаний

Підготовка громадян до проходження військової служби (стр. 2 из 3)

Для проведення приписки громадян до призовних дільниць виконкомами місцевих органів влади створюються комісії у складі голови комісії - військового комісара району (міста) та членів комісії: фахівців військового комісаріату, лікарів - фахівців медичних організацій Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, секретаря комісії.

У ході приписки юнаків до призовних дільниць комісії проводять медичний огляд допризовників і попередньо визначають їхнє призначення на військовій службі; попередньо відбирають на добровільній основі кандидатів для направлення у військові навчальні заклади; визначають осіб для підготовки за спеціальностями, родинним військово-обліковими. Комісії з приписку прикріплюють до лікувально-профілактичним організаціям осіб, які потребують в медичному обстеженні, лікуванні та спостереженні, а також розглядають питання про звільнення громадян від приписки до призовних дільниць.

Конкретні строки явки на призовні дільниці встановлюються військовими комісарами в повістках виклику для приписки до призовної дільниці. Вручення повісток громадянам здійснюється через житлово-експлуатаційні організації, виконкоми місцевих Рад, відділи кадрів підприємств, установ і навчальних закладів. У необхідних випадках оповіщення відбувається поштою або по телефону, порядку також можуть вручатися громадянам безпосередньо.

Громадяни, які викликаються для проходження приписки, зобов'язані прибути на призовні дільниці в зазначені терміни, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, документ про закінчення навчального закладу або довідку з місця навчання (роботи), довідку про склад сім'ї, характеристику з місця навчання або роботи , 4 фотографії 3x4 см (перелік документів вказується на порядку).

Призначені військовим комісаром працівники військкомату проводять бесіду з юнаками, перевіряють наявність і повноту представлених ними документів, оформляють особові справи допризовників. У ході бесіди з допризовниками з'ясовуються їх нахили, спеціальність, риси характеру, взаємини з однолітками і в сім'ї, стан здоров'я, шкідливі звички, заняття спортом та інші відомості.

Кожен допризовника в ході приписки до призовної дільниці підлягає обов'язковому медичному огляду лікарями-спеціалістами: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом і при необхідності лікарями інших спеціальностей.

Громадянину, призначене до призовної дільниці, видається посвідчення призовника, роз'яснюються права і обов'язки призовника, правила військового обліку та порядок проходження обов'язкової підготовки до військової служби.

Призов на строкову військову службу. Після приписки до призовної дільниці і до призову на строкову військову службу, службу в резерві у військкоматах планомірно накопичуються відомості про призовників, їхніх ділових і моральних якостях, стан здоров'я, фізичного розвитку, освіти і сімейного стану.

Призову на строкову військову службу, службу в резерві підлягають громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років у строки, встановлені Указом Президента Республіки Білорусь.

Призов громадян на строкову військову службу, службу в резерві проводить призовна комісія в такому складі:

- Голова комісії - заступник керівника місцевого виконавчого і розпорядчого органу;

- Члени комісії - військовий комісар району (міста), заступник начальника управління (відділу) внутрішніх справ місцевого виконавчого і розпорядчого органу, керівник (заступник керівника) місцевого органу управління охорони здоров'я, лікар, керівний роботою лікарів - фахівців з медичного огляду громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, службу в резерві;

- Секретар комісії.

У роботі призовної комісії можуть брати участь депутати, представники громадських об'єднань та інших організацій.

При призов громадян на строкову військову службу, службу в резерві районна (міська) призовна комісія зобов'язана організувати медичний огляд призовників і прийняти по відношенню до них одне з таких рішень:

- Про призов на строкову військову службу або службу в резерві;

- Про надання відстрочки від призову на строкову військову службу або службу в резерві;

- Про звільнення від призову на строкову військову службу, службу в резерві;

- Про зарахування в запас;

- Про звільнення від виконання військового обов'язку.

При прийнятті рішення про призов громадян на строкову військову службу призовна комісія визначає вид і рід військ Збройних Сил, інших військових формувань, яких ці громадяни можуть проходити строкову військову службу. Рішення районної (міської) призовної комісії оголошується призовнику. Призовнику, стосовно якої прийнято рішення призовної комісії, на його вимогу видається копія відповідного рішення.

Громадяни, які підлягають призову на військову службу, службу в резерві, зобов'язані: з'явитися за повісткою військового комісаріату на медичний огляд (обстеження) і на засідання призовної комісії; з'явитися для відправки у військові частини для проходження військової служби; перебувати у військовому комісаріаті (на призовному пункті ) для відправки їх до місця військової служби, служби в резерві.

Повістки військового комісаріату вручаються призовникам під розписку. У повістках вказується інформація про правові наслідки невиконання громадянами викладених у них вимог. Громадяни, які підлягають призову на військову службу, службу в резерві, можуть викликатися поштовими картками або телефонограмами.

У разі відмови громадян від отримання повісток і неявки у встановлені терміни без поважної причини на заходи щодо призову на військову службу, службу в резерві органи внутрішніх справ здійснюють привід цих осіб у військові комісаріати (на призовні пункти) на підставі письмового звернення військового комісара. У разі неявки ці громадяни вважаються ухиляються від виконання військового обов'язку і залучаються до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Керівники підприємств зобов'язані забезпечити своєчасне прибуття призовників на призовну дільницю.

Для керівництва районними (міськими) призовними комісіями та здійснення контролю їх діяльності обласними (Мінським міським) виконавчими комітетами створюються відповідні обласні (Мінська міська) призовні комісії, які мають право переглядати і скасовувати рішення районних (міських) призовних комісій.

Звільнення та надання відстрочок від призову на військову службу, службу в резерві. Від призову на військову службу, службу в резерві звільняються громадяни:

- Визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби за умови виключення з військового обліку;

- Що не мають батьків, а також громадяни, батьки, матері, рідні брати, сестри яких загинули чи померли або стали інвалідами I або II групи внаслідок каліцтва, захворювання, одержаних при виконанні обов'язків військової служби;

- Які пройшли військову службу або іншим чином виконали військовий обов'язок в іншій державі.

Призову на військову службу, службу в резерві не підлягають громадяни:

- Які відбули покарання у вигляді позбавлення волі у виправних установах;

- Відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, громадських або виправних робіт, обмеження волі або арешту;

- Мають судимість;

- Щодо яких судом застосовані примусові заходи медичного характеру, - протягом строку застосування цих заходів;

- Щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, або кримінальну справу передано прокурору для направлення до суду, або здійснюється судочинство.

Відстрочка від призову на строкову військову службу, службу в резерві надається громадянам:

- За станом здоров'я;

- Для продовження освіти;

- За сімейним станом;

- Для отримання військово-технічних спеціальностей;

- В зв'язку із здійсненням депутатських повноважень;

- На підставі Указів Президента Республіки Білорусь.

заклик військова служба облік

1.3 Права, обов'язки і відповідальність призовника

Права призовника. Юнак є призовником з дня приписки його до призовної дільниці з видачею посвідчення призовника і до відправки для проходження військової служби, служби в резерві у військову частину із заміною посвідчення призовника на військовий квиток.

Призовникам гарантуються права і свободи, встановлені законодавством для громадян Республіки Білорусь, з обмеженнями в їх використанні, зумовленими особливостями військового обов'язку.

У законодавстві Республіки Білорусь з питань проходження строкової військової служби різнобічно враховуються можливості громадян, їх матеріальне, соціальне та сімейне становище, стан здоров'я. У зв'язку з цим призовник має право на відстрочки і звільнення від призову у випадках, передбачених Законом Республіки Білорусь "Про військовий обов'язок і військову службу".

Призовник має право на об'єктивне медичний огляд і прийняття по відношенню до нього рішення призовної комісії, відповідного його станом здоров'я, освіти, сімейного та матеріального становища. Члени призовної комісії, а також інші особи, які допустили зловживання або несумлінне ставлення до виконання покладених на них обов'язків, притягуються до відповідальності.

Призовник має право оскаржити рішення районної (міської) призовної комісії в обласну (Мінську міську) призовну комісію. Рішення обласної (Мінської міської) призовної комісії є обов'язковими для нижчестоящих призовних комісій.

При необхідності призовник має право вимагати копії вжиті щодо нього рішень районної (міської) чи обласної (Мінської міської) призовної комісії.

Рішення обласної (Мінської міської) призовної комісії за скаргою громадянина може бути оскаржено ним до суду. У цьому випадку виконання рішення обласної (Мінської міської) призовної комісії припиняється до набрання законної сили рішенням суду.