Мир Знаний

Підготовка громадян до проходження військової служби (стр. 1 из 3)

Підготовка громадян до проходження військової служби


Зміст

1. Підготовка громадян до проходження військової служби

1.1 Обов'язкова і добровільна підготовка громадян до військової служби

1.2 Прийом на військовий облік і призов на військову службу

1.3 Права, обов'язки і відповідальність призовника

Список використаних джерел


1. Підготовка громадян до проходження військової служби

Стаття 57 Конституції Республіки Білорусь свідчить, що захист Республіки Білорусь - обов'язок і священний обов'язок кожного громадянина. Проте проходження військової служби передбачає наявність певних навичок і знань, тому перед проходженням громадянами військової служби, служби в резерві військовий обов'язок передбачає проведення значної підготовчої роботи. Ця робота включає в себе обов'язкову і добровільну підготовку громадян до військової служби, приписку до призовних дільниць та призов на військову службу, службу в резерві. Важливою складовою в системі підготовки громадян до військової служби є допризовна підготовка в установах, що забезпечують здобуття загальної середньої, професійно-технічної та середньої спеціальної освіти.

1.1 Обов'язкова і добровільна підготовка громадян до військової служби

Закон Республіки Білорусь "Про військовий обов'язок і військову службу" встановлює обов'язкову і добровільну підготовку громадян до військової служби. Обов'язкова підготовка до військової служби передбачає:

- Отримання початкових знань у сфері збройного захисту держави;

- Допризовну та фізичну підготовку в установах, що забезпечують здобуття загальної середньої, професійно-технічної та середньої спеціальної освіти;

- Патріотичне виховання;

- Проведення лікувально-профілактичних заходів.

Отримання початкових знань у сфері збройного захисту держави - перший етап у системі підготовки збройного захисника Вітчизни у Республіці Білорусь. Він здійснюється шляхом інтегрування питань збройного захисту держави в ряд навчальних предметів, що входять в основному в освітню галузь "Суспільствознавство". Питання захисту Вітчизни пріоритетні при позашкільну навчанні і вихованні, вихованні в дошкільних установах і в родині.

Допризовна і фізична підготовка. Юнаки проходять допризовну та фізичну підготовку у всіх установах, що забезпечують здобуття загальної середньої, професійно-технічної та середньої спеціальної освіти, відповідно до навчальних планів. Допризовна і фізична підготовка учнів здійснюється на заняттях з предметів "Допризовна і медична підготовка" та "Фізична культура" вчителями (викладачами, керівниками) допризовної підготовки і фізичної культури. У ході допризовної підготовки юнаки проходять навчально-польові збори.

Мета допризовної підготовки - формування у юнаків морально-психологічної та фізичної готовності до військової служби, забезпечення учнів знаннями і вміннями, необхідними для освоєння обов'язків захисника Вітчизни.

У процесі допризовної підготовки юнаки повинні:

- Поглибити знання про героїзм і мужність наших предків у справі захисту Вітчизни;

- Осмислити особисту відповідальність за виконання конституційного обов'язку щодо захисту Республіки Білорусь;

- Ознайомитися з оборонним характером військової політики Республіки Білорусь, історією та сучасним станом національних Збройних Сил, порядком проходження військової служби;

- Освоїти права, обов'язки і відповідальність призовника, основи військової справи;

- Навчитися стріляти, виконувати стройові прийоми, діяти в екстремальних умовах, виконувати військово-прикладні та фізичні вправи і нормативи.

Фізична підготовка допризовників і призовників проводиться з метою підготовки фізично міцних, витривалих юнаків, здатних успішно адаптуватися до високих фізичним і психологічним навантаженням військової служби. Основу фізичної готовності призовників до майбутньої військової служби становлять заняття з фізичної культури, що проводяться у всіх класах середньої школи, на всіх курсах професійно-технічних училищ і середніх спеціальних навчальних закладів. У ході допризовної підготовки учні вдосконалюють свою загально фізичну підготовку, адаптуючись до нормативів молодого солдата, а також освоюють елементи військово-прикладної фізичної підготовки.

Заняття з фізичної підготовки проводяться відповідно до діючих навчальних програм і нормативами з фізичного виховання та допризовної підготовки.

Юнаки вдосконалюють свою фізичну підготовку в процесі позаурочної та позашкільної роботи у військово-прикладних гуртках і секціях, на змаганнях, змаганнях і спартакіаді, в походах, при польових виходах, на спортивно-патріотичних іграх.

Важливу роль у розвитку технічних, авіаційних, військово-прикладних видів спорту та технічної творчості молоді відіграє Добровільне товариство сприяння армії, авіації, флоту Республіки Білорусь (ДОСААФ). Товариство має в своєму розпорядженні добре оснащеною спортивно-технічною базою і широко розвиненою мережею навчальних центрів, шкіл, тирів, спортивних споруд, воно активно сприяє фізичному розвитку допризовників і призовників.

Патріотичне виховання. Для прищеплення любові до своєї Батьківщини і формування морально-психологічної готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту Республіки Білорусь з допризовниками і призовниками проводиться патріотичне виховання. Виховний процес організовується і ведеться органами місцевого управління та самоврядування спільно з Міністерствами оборони та освіти Республіки Білорусь, іншими державними органами, в яких передбачена військова служба, з громадськими організаціями та об'єднаннями, в першу чергу молодіжними.

У ході патріотичного виховання юнаки глибше пізнають Білорусь, її героїчне і історичне минуле, сьогодення, перспективи розвитку; поглиблюють знання Конституції, законодавства про захист Республіки Білорусь, питань внутрішньої і зовнішньої політики нашої держави. Дуже важливими формами військово-патріотичного виховання є уроки мужності, зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, музейна і пошукова робота, проведення військових свят, шефські зв'язки з військовими частинами. Патріотичне виховання допризовників і призовників проводиться як в ході планових занять з допризовної підготовки, так і при проведенні позаурочних і позашкільних заходів за участю всього педагогічного колективу навчального закладу, представників військових частин, військкоматів, ДОСААФ, громадських організацій.

Проведення лікувально-профілактичних заходів. Лікувально-профілактичні заходи організуються і проводяться за місцем проживання, навчання або роботи громадян призовного віку медичними організаціями Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь з створенням у них підліткових кабінетів. До приписки юнаків до призовних дільниць щороку проводяться (починаючи з 14-річного віку) їх медичне обстеження, динамічне спостереження за станом здоров'я та фізичним розвитком, а при необхідності - інші профілактичні та реабілітаційні заходи. У процесі приписки юнаків до призовних дільниць проводиться медичний огляд допризовників. Комісії з приписку, до складу яких входять лікарі-фахівці, прикріплюють до лікувально-профілактичним організаціям громадян, які потребують в медичному обстеженні, лікуванні та спостереженні.

Добровільна підготовка громадян до військової служби. Добровільна підготовка включає:

- Заняття військово-прикладними видами спорту;

- Підготовку з військово-технічних спеціальностей;

- Навчання за навчальними програмами, що передбачають військову підготовку неповнолітніх громадян (Мінське суворовське військове училище, військові оркестри);

- Навчання за програмами підготовки молодших командирів на військових кафедрах або факультетах цивільних навчальних закладів;

- Навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах цивільних навчальних закладів.

Громадяни, які підлягають призову на військову службу, можуть займатися військово-прикладними видами спорту в громадських об'єднаннях, установах освіти, спортивних клубах та секціях незалежно від їх відомчої приналежності. Наявність у громадян першого спортивного розряду або спортивного звання з військово-прикладного виду спорту враховується призовними комісіями при визначенні виду і роду військ Збройних Сил, інших військових формувань, в яких вони будуть проходити строкову військову службу.

Підготовка громадян з військово-технічних спеціальностей та спеціальностями, родинним військово-обліковими, здійснюється в організаціях Білоруського ДОСААФ і установах освіти. На навчання за військово-технічних спеціальностей направляються громадяни чоловічої статі, які досягли 17-річного віку, придатні за станом здоров'я до військової служби, які підлягають призову на строкову військову службу після закінчення навчання.

1.2 Прийом на військовий облік і призов на військову службу

Приписка громадян до призовних дільниць. Юнаки в рік досягнення ними 16-річного віку підлягають приписці до призовних дільниць, утворюваних у районах і містах без районного поділу. Приписка здійснюється з метою взяття громадян на військовий облік, визначення категорії придатності їх до військової служби, встановлення загальноосвітнього рівня, набутою спеціальністю і фізичної підготовленості. Приписка проводиться щорічно в січні-квітні за місцем постійного проживання (прописки) громадян.

Керівники державних органів, інших організацій щорічно у встановлені терміни представляють у військові комісаріати списки громадян, які підлягають приписці. На підставі поданих списків військові комісаріати складають зведені списки і розробляють графіки явки допризовників на приписку.