Смекни!
smekni.com

Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК") (стр. 10 из 21)

2. Структурна частка запозичених коштів, представлених коштами інших банків та коштами від емісії депозитних сертифікатів, знаходиться:

- для коштів інших банків на рівні 1,14% у 2006 році та підвищується до рівня 2,45% у 2007 році;

- для коштів від емісії депозитних сертифікатів на рівні 0,15% у 2006 році та підвищується до рівня 0,51% у 2007 році;

3. Структурна частка залучених коштів юридичних та фізичних осіб займає основну частину пасивів банку та становить 88% у 2006 році та 87% у 2007 році, складаючись з основних агрегатів, наведених в табл.2.3.

Рис.2.12. – Порівняльна структура обсягів складових пасивів (власного капіталу + залучених та запозичених коштів) в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2006 – 2007 роках


Рис.2.13. – Порівняльна структура зобов’язань за обсягами залучених та запозичених коштів в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2006 -2007 роках

Таблиця 2.3

Структурна частка агрегатів залучених коштів в валюті пасивів балансу АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2006 -2007 роках

Відносний рівень залучених коштів в валюті пасивів балансу в % 2006 2007 Відхилення (2007- 2006) рік, %
поточні рахунки коштів бюджету та державних цільових фондів 0,201 0,035 -0,165
вклади (депозити) мiсцевих бюджетiв 0,367 1,185 0,818
кошти суб'єктів господарювання на вимогу 22,936 17,665 -5,271
короткостроковi вклади (депозити) суб'єктiв господарювання 3,061 0,902 -2,159
довгостроковi вклади (депозити) суб'єктiв господарювання 23,601 23,101 -0,500
нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання 0,030 0,032 0,002
кошти фізичних осіб на вимогу 11,851 14,279 2,429
короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб 14,716 10,131 -4,585
довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб 9,978 18,467 8,490
нараховані витрати за коштами фізичних осіб 0,133 0,152 0,019
Кошти небанківських фiнансових установ, 1,170 1,049 -0,122
РАЗОМ 88,043 86,999 -1,044

Згідно даним табл.2.3, у 2007 році значно зросла частка довгострокових вкладів фізичних осіб +8,5% за рахунок зниження частки коштів юросіб на вимогу (-5,3%) та частки короткострокових депозитів юросіб (-2,1%).

На рис.2.14 -2.15 наведений аналіз строковості залучених коштів в пасивах АТЗТ «АК Промінвестбанк» (рис.2.14) та, окремо, в зобов’язаннях за залученими та запозиченими коштами (рис.2.15).

Як показує спільний аналіз графіків рис.2.14 -2.15:

- пасиви строковістю більше 10 років представлені власним капіталом у частці 8,97% (2007 рік) від загального обсягу пасивів, при цьому із 2,683 млрд. грн. власного капіталу – 1,998 млрд. грн. вкладено в основні та нематеріальні активи банку, таким чином власний оборотний капітал банку станом на 01.01.2008 року становить 0,685 млрд. грн., тобто 2,63% від обсягу валюти балансу.

Рис.2.14. – Структура розподілу тривалості (часової стійкості) джерел пасивів в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2007 році

Рис.2.15. – Структура розподілу тривалості (часової стійкості) зобов’язань за залученими та запозиченими коштами в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2007 році

- найбільша частка в зобов’язаннях належить нестійкій групі депозитів на вимогу, тобто коштам на поточних рахунках юридичних та фізичних осіб (36,55% від обсягу зобов’язань в пасивах балансу), які є найбільш дешевою депозитною базою банку;

- короткострокові депозити юридичних та фізичних осіб тривалістю від 2 до 92 днів представлені часткою в 14,5% від обсягу зобов’язань в пасивах балансу;

- довгострокові депозити юридичних та фізичних осіб тривалістю від 93 днів до 1 року представлені часткою в 23,96% від обсягу зобов’язань в пасивах балансу;

- інвестиційні довгострокові депозити юридичних та фізичних осіб тривалістю від 1 року до 10 років представлені часткою в 25,98% від обсягу зобов’язань в пасивах балансу.

На рис.М.1–М.10 та в табл. М.1–М.4 Додатку М наведена динаміка рівнів річних депозитних ставок по депозитам юросіб та фізосіб в національній та іноземній валютах в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2004 -2008 роках.

На графіках рис.Л.1 – Л.3 Додатку Л наведена повалютна та построкова структура залучених депозитів юридичних та фізичних осіб в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2004 -2007 роках

2.3 Аналіз вартості залучення та рентабельності використання залучених депозитних коштів в АТЗТ «АК Промінвестбанк»

Рентабельність статутного капіталу банку(ROE) за рахунок стратегії капіталізації дивідендів в спеціальному фонді та постійному рівні статутного капіталу збільшилась з рівня 61,11% у 2004 році (5 рейтингове місце) до рівня 117,1 % у 2007 році (1 рейтингове місце), тобто зросла в 1,92 раза (табл.2.1, рис.2.7). Але при цьому рентабельність активів банку (ROA) зменшилась з рівня 1,154% у 2004 році (55 рейтингове місце) до рівня 0,898 % у 2007 році (45 рейтингове місце), що, за нормативами НБУ, характеризує банк як низькорентабельний (рис.2.8).

Таким чином, фінансовий важіль рентабельності статутного капіталу (доходність акціонерів) залучених коштів в АТЗТ «АТ Промінвестбанк» працює з високою ефективністю, але є значні резерви росту рентабельності статутного капіталу за рахунок підвищення рентабельності роботи активів банку (табл.2.4).

На рис. 2.16 -2.17 представлені графіки динаміки показників структури процентних, комісійних та торгівельних доходів в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2004 – 2008 роках та процентного спреду та операційної маржі в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2004 -2007 роках. Як показує аналіз графіків рис.2.16 -2.17 у 2006 – 2007 роках з підвищенням частки довгострокових депозитів фізичних осіб, які є відносно дорогою депозитною базою, показники операційної маржі та процентного спреду поступово знижуються.

В табл.2.5 - 2.6 наведені осереднені за 2006 та 2007 роки річні ставки вартості залучених та запозичених депозитів в АТЗТ АК «Промінвестбанк» та річні ставки доходності активних операцій банку, які в сумі визначають загальну собівартість та процентну маржу прибутковості діяльності банку. Як показує аналіз даних табл.2.5 –2.6 АТЗТ АК “Промінвестбанк” працює при рівнях розриву ставок пасивних та активних операцій від 5,0 до 8,5% річних , що становить рівень валової маржі від 20 до 50% від ставки кредитів, наданих банком.


Таблиця 2.4

Динаміка показників ефективності діяльності та використання депозитних коштів Промінвестбанку за 2004 -2007 роки


Таблиця 2.5

Середньозважена процентна ставки за активами та зобов’язаннями в АТЗТ «АК Промінвестбанк» за 2006 рік

Рядок Найменування статті Гривні USD EUR RUВ
АКТИВИ
3. Кошти в інших банках 10,7 2,4 1,9 0,8
5. Цінні папери в портфелі банку на продаж 12,8 0 0 0
6. Кредити та заборгованість клієнтів 17,2 11,7 11,6 14,2
7. Цінні папери в портфелі банку до погашення 13,3 0 0 0
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
8. Кошти банків 0 5,9 0,3 0,3
9. Кошти клієнтів: юридичні особи 8,1 7,7 7,5 0,2
фізичні особи 11,7
10. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 12,1 0 0 0

Таблиця 2.6

Середньозважена процентна ставки за активами та зобов’язаннями в АТЗТ «АК Промінвестбанк» за 2007 рік

Рядок Найменування статті Гривні USD EUR RUВ
АКТИВИ
3. Кошти в інших банках 9,5 4,4 2,6 0,9
4. Цінні папери в торговому портфелі банку 0 0 0 0
5. Цінні папери в портфелі банку на продаж 13 0 0 0
6. Кредити та заборгованість клієнтів: юридичних осіб 16,2 11,0 10,9 10,2
фізичних осіб 18,8 12,1 11,7 0
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
8. Кошти банків 0 7 3,9 0,1
9. Кошти клієнтів 8,7 5,6 6,6 1,4
10. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 12,7 0 0 0

Рис.2.15. – Динаміка структури процентних, комісійних та торгівельних доходів в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2004 – 2008 роках

Рис.2.16. – Динаміка процентного спреду та операційної маржі в АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2004 -2007 роках

Таким чином, як показали результати проведеного аналізу, досліджений банк АТЗТ “АК Промінвестбанк” станом на 01.01.2008 року займає 2-е місце в банківській системі України по обсягам залучених коштів юридичних осіб (10,786 млрд. грн.) та 4-е місце по обсягам залучених коштів фізичих осіб (10,172 млрд. грн.), при цьому ці обсяги в 1,5 рази (для коштів юридичних осіб) та в 2,2 раза (для коштів фізичних осіб) менші, ніж у лідера БС України – АКБ “Приватбанк”.

Порівняння показників відношення залучених коштів до власного капіталу в найбільших банках України станом на 01.01.2008 року показало, що цей показник для АТЗТ “АК Промінвестбанк” дорівнює 7,81, при рівні показника у лідера БС України АКБ “Приватбанк” – 6,5 та максимальному значенні в інших банках 1-2 групи рейтингу НБУ до 7,0. Таким чином, потенціал власного капіталу банку в АТЗТ “АК Промінвестбанк” для залучення коштів юридичних та фізичних осіб використано у максимально високому ступені для БС України, що значно підвищує ризик функціонування банку.