Смекни!
smekni.com

Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК") (стр. 9 из 21)

Таким чином, фінансовий важіль залучених коштів в АТЗТ «АТ Промінвестбанк» працює з високою ефективністю, але є значні резерви росту рентабельності статутного капіталу за рахунок підвищення рентабельності роботи активів банку.Рис.2.3. – Визначення рейтингу та ринкової частки АТЗТ “АК Промінвестбанк” на ринку депозитів юридичних осіб банківського ринку України (158 діючих банків) станом на 01.01.2008 року

Рис.2.4. – Питома вага депозитів юридичних осіб в зобов’язаннях АТЗТ “АК Промінвестбанк” та інших банків банківського ринку України (158 діючих банків) станом на 01.01.2008 року


Рис.2.5. – Визначення рейтингу та ринкової частки АТЗТ “АК Промінвестбанк” на ринку депозитів фізичних осіб банківського ринку України (158 діючих банків) станом на 01.01.2008 року

Рис.2.6. – Питома вага депозитів фізичних осіб в зобов’язаннях АТЗТ “АК Промінвестбанк” та інших банків банківського ринку України (158 діючих банків) станом на 01.01.2008 року


Рис.2.7. – Рентабельність статутного капіталу (ROE) в АТЗТ “АК Промінвестбанк” та інших банках банківського ринку України (158 діючих банків) станом на 01.01.2008 року

Рис.2.8. – Рентабельність активів (ROA) в АТЗТ “АК Промінвестбанк” та інших банках банківського ринку України (158 діючих банків) станом на 01.01.2008 року


Рис.2.9. – Ринкова частка чистого прибутку в АТЗТ “АК Промінвестбанк” та інших банках банківського ринку України (158 діючих банків) станом на 01.01.2008 року

Рис.2.10. – Ринкова частка власного капіталу в АТЗТ “АК Промінвестбанк” та інших банках банківського ринку України (158 діючих банків) станом на 01.01.2008 року


Рис.2.11. – Рейтинг обсягу статутного капіталу в АТЗТ “АК Промінвестбанк” та інших банках банківського ринку України (158 діючих банків) станом на 01.01.2008 року

2.2 Аналіз динаміки структури, строковості та ставок залучених депозитних коштів в АТЗТ “АК ПРОМІНВЕСТБАНК”

Застосовані інструменти управління залученими коштами в АТЗТ “АК ПРОМІНВЕСТБАНК” та інших банках банківської системи України дають можливість структурувати основні сегменти залучених коштів як:

1. Ощадні депозити

2. Доходні депозити

3. Накопичувальні депозити

4. Універсальні депозити

У вказаних 4-х сегментах додаткові умови строків сплати відсотків та наявність чи відсутність права управління основним “тілом” депозиту є основою для систематичного регулювання різниці в відсоткових ставках при рівних строках розміщення депозитів.

На рис.Н.1 – Н.3 Додатку Н наведені результати оцінки цінової конкурентоспроможності АТЗТ “АК ПРОМІНВЕСТБАНК” на ринку залучення депозитів в Україні. Як показує аналіз даних рис. Н.1- Н.3 Додатку Н маркетингова політика пропозиції банківських депозитних послуг АТЗТ “АК ПРОМІНВЕСТБАНК” характеризується відносно середнім та низьким рівнями пропонованих ставок депозитних ресурсів – ставок покупки ресурсів.

В табл.2.2 наведені коефіцієнти конкурентоспроможності по привабливості ставок покупки ресурсів АТЗТ “АК Промінвестбанк” відносно конкурентів, розраховані як коефіцієнт конкурентної привабливості депозитних ставок:

(2.1)

де – ставка_макс(і) – максимальна ставка депозитів і-го виду;

Таблиця 2.2

Коефіцієнти конкурентоспроможності АТЗТ “АК Промінвестбанк” за рівнем привабливості депозитних послуг (станом на 18.03.2008)

№ з/п Назва банківської послуги Ставка чи сумарна ставка «Промінвестбанк” Максимальна (для депозитів) ставка на ринку в характерному сегменті Коефіцієнт конкурентної привабливості пропозицій «Промінвестбанк»
1. Ощадні вклади на 3 місяці (гривня) 10,00% 13,00% 76,92%
2. Ощадні вклади на 3 місяці (долар США) 7,00% 10,50% 66,67%
3. Ощадні вклади на 3 місяці (євро) 7,00% 7,50% 93,33%
4. Ощадні вклади на 6 місяців (гривня) 11,50% 14,50% 79,31%
5. Ощадні вклади на 6 місяців (долар США) 7,50% 11,50% 65,22%
6. Ощадні вклади на 6 місяців (євро) 7,50% 9,35% 80,21%
7. Ощадні вклади на 12 місяців (гривня) 12,50% 16,00% 78,13%
8. Ощадні вклади на 12 місяців (долар США) 8,50% 12,00% 70,83%
9. Ощадні вклади на 12 місяців (євро) 8,00% 10,75% 74,42%
Ощадні вклади на 24 місяців (гривня) 13,50% 16,50% 81,82%
Ощадні вклади на 24 місяців (долар США) 9,00% 12,00% 75,00%
Ощадні вклади на 24 місяців (євро) 9,00% 10,75% 83,72%
Ощадні вклади на 36 місяців (гривня) 13,50% 17,50% 77,14%
Ощадні вклади на 36 місяців (долар США) 9,00% 12,20% 73,77%
Ощадні вклади на 36 місяців (євро) 9,00% 10,75% 83,72%
10. Доходні вклади (зняття процентів, без поповнення та зняття) на 3 місяці (гривні) 9,00% 16,00% 56,25%
11. Доходні вклади на 3 місяці (дол. США) 6,00% 11,20% 53,57%
12. Доходні вклади на 3 місяці (євро) 6,00% 8,30% 72,29%
13. Доходні вклади (зняття процентів, без поповнення та зняття) на 6 місяців (гривня) 10,50% 14,30% 73,43%
14. Доходні вклади на 6 місяців (дол. США) 6,50% 11,00% 59,09%
15. Доходні вклади на 6 місяців (євро) 6,50% 9,25% 70,27%
16. Доходні вклади (зняття процентів, без поповнення та зняття) на 12 місяців (гривня) 11,50% 16,00% 71,88%
17. Доходні вклади на 12 місяців (дол. США) 7% 11,80% 59,32%
18. Доходні вклади на 12 місяців (євро) 7% 10,75% 65,12%
22. Накопичувальні вклади(поповнення без права зняття сумм) на 6 місяців (гривня) 10,50% 17,00% 61,76%
№ з/п Назва банківської послуги Ставка чи сумарна ставка «Промінвестбанк” Максимальна (для депозитів) ставка на ринку в характерному сегменті Коефіцієнт конкурентної привабливості пропозицій « Промінвестбанк»
23. Накопичувальні вклади на 6 місяців (долар США) 5% 12,50% 40,00%
24. Накопичувальні вклади на 6 місяців (євро) 5% 9,80% 51,02%
25. Накопичувальні вклади(поповнення без права зняття сумм) на 12 місяців (гривня) 11,50% 18,00% 63,89%
26. Накопичувальні вклади на 12 місяців (долар США) 6,00% 13,00% 46,15%
27. Накопичувальні вклади на 12 місяців (євро) 6,00% 10,50% 57,14%
28. Універсальні вклади(поповнення та зняття сум) на 6 місяців (гривня) 10% 15,30% 65,36%
29. Універсальні вклади на 6 місяців (долар США) 4,50% 10,25% 43,90%
30. Універсальні вклади на 6 місяців (євро) 4,50% 8,25% 54,55%
31. Універсальні вклади(поповнення та зняття сум) на 12 місяців (гривня) 11,00% 15,25% 72,13%
32. Універсальні вклади на 12 місяців (долар США) 5,50% 11,00% 50,00%
33. Універсальні вклади на 12 місяців (євро) 5,50% 10,75% 51,16%
34. Середній показник послуг 66,62%

Аналіз результатів, наведених в табл.2.2 та на рис.Н.1 – Н.3 Додатку Н, показує , що в сегменті ринку банківських депозитних послуг конкурентні коефіцієнти привабливості АТЗТ “АК Промінвестбанк” в середньому становлять 66,62%, а діапазон коефіцієнтів для різних видів вкладів знаходиться серед значень 40,0% –93,33%, тобто:

- доходні ставки депозитів в банку знаходяться в серединних позиціях рейтингу, тобто ставки депозитів є непривабливими для клієнтів, але залучені ресурси є відносно “дешевими”, ніж в інших банках;

- банк застосовує середній рівень обмежувальних бар’єрів по мінімальній сумі вкладу відносно інших банків конкурентів, тобто є привабливим для клієнтів.

Таким чином, проведений аналіз показав:

- конкурентні переваги на ринку депозитних послуг в АТЗТ “АК Промінвестбанк” на сучасному етапі забезпечуються політикою мінімізації ставок залучення депозитів та використання іміджу “надійного” та стабільного банку, як послуги додаткової банківської гарантії повернення депозиту;

- як показує аналіз, аналогічну стратегію використовує і самий великий банк України – АКБ “Приватбанк” (рис.Н.1 – Н.3 Додатку Н), які вдало використовують психологію вкладників після скандального банкрутства великих комерційних банків Києва, Дніпропетровська та інших.

На рис.2.12 – 2.15 наведені результати структурного аналізу частки власного капіталу та зобов’язань в пасивах в АТЗТ «АК Промінвестбанк» та, окремо, структурного аналізу питомої ваги залучених та запозичених коштів в зобов’язаннях банку у 2006 -2007 роках.

Як показує спільний аналіз графіків рис.2.12 - 2.13, структура пасивів АТЗТ «АК Промінвестбанк» у 2006 -2007 роках характеризується наступними показниками:

1. Структурна частка власного капіталу знаходиться на рівні 9,38% у 2006 році та знижується до рівня 8,94% у 2007 році;