Мир Знаний

Методи дослідження у статистиці зовнішньої торгівлі (стр. 2 из 4)

Становлення світової валютної системи відбувалося в кілька етапів – від золотого стандарту з фіксованими валютними курсамиу різних країнах до повного його скасування, що дало змогу окремим країнам проводити самостійну національну грошову політику. Невдала спроба повернення до твердого паритету валют на базі золотого стандарту стала поштовхом до об’єднання західноєвропейских країн у Європейську монетурну систему з механізмом фіксованих валютних курсів. Бул створено європейську розрахункову одиницю – ЕКЮ. Нині країни Європейського економічного співтовариства об’єднались валютний союз із єдиною валютою – євро.

Поява обмінних курсів національних валют зв’язана з розвитком міжнародної торгівлі, що вже давно стала невід’ємною і значною частиноюекономічної діяльності країн світового співтовариства. Разом з тим обмінні курси впливають не тільки на міжнародну торгівлю, але і значною мірою впливають на національну економіку країни.

Під обмінним курсом розуміють ціну валюти однієї країни, що вимірюється в одиницях валют іншої країни. Обмінний курс дуже рухомий і на нього впливають стан платіжного балансу країни, рівень інфляції, співвідношення попиту та пропозиції валюти на валютному ринку, конкурентоспроможністьтовару даної країни на світовому ринку, політичні і військові фактори, а також цілий ряд інших опосередкованих, побічних чинників, що виявляють тимчасовий або постійний вплив на динаміку курсу валюти. Зовнішня торгівля товарами по країнах СНД (млн. дол. США)

Експорт

Імпорт

1996

2000

2003

2004

1996

2000

2003

2004

Всього

7405,2

4497,5

6044,4

8557

11175,9

8039,9

11508,5

15208

Азербайджан

88,3

40,8

142,6

215,5

30,8

23,8

8,4

9,3

Білорусь

722,5

272,1

340,4

550,8

384,5

601,9

343,6

545

Вірменія

25,2

12,1

49,6

70,8

4

3,4

6,2

7,7

Грузія

183,2

37,8

102,4

147,6

3,8

10,3

40,1

18,8

Казахстан

90,9

76,8

306,8

622,8

243,6

412,8

492,8

395

Киргистан

8,1

6,2

12

20,6

9,6

2,4

4,3

5,2

Молдова

237,8

176,3

486

660,5

72,6

35,3

56,9

67,3

Російська Федерація

5577,4

3515,6

4311,4

5886,2

8816,6

5824,9

8645,6

12127,9

Таджикистан

19,1

97,4

32,3

28,6

8,4

0,9

4

8,5

Туркменістан

274

148,4

177,3

225,1

1541,2

946,2

1746,2

1953,7

Узбекістан

178,7

114

83,6

128,5

60,8

178

160,4

69,6

Установлення курсів іноземних валют згідно з практикою, що склалася, і законодавчими нормами називається котируванням. У світовій практиці існують два способи котирування: Пряме котирування, коли одна одиниця іноземної валюти прирівнюється до певної кількості одиниць національної валюти, зворотне котирування, коли одиниця національної валюти прирівнюється до певної кількості іноземної валюти.

Конвертування – спроможність валюти обмінюватися на інші валюти і піддаватися зворотному процесу.

Вільно конвертована валюта (ВКВ) валюта, що вільно і необмежено обмінюється на валюти інших країн.

Резервними називають валюти, що складають резервні кошти для міжнародних розрахунків і зберігаються центральними банками інших країн.

Частково конвертована валюта – валюта, що обмінюється на обмежену кількість іноземних валют і застосовується не в усіх видах міжеародного платіжного обороту.

Неконвертована (замкнена валюта) – валюта, що не обмінюється на інші іноземні валютиі виступає всередині країни тільки як національна грошова одиниця.

Клірингові валюти – розрахункові валюти одиниці, що існують тільки в ідеальній формі у вигляді бухгалтерських записів банківських операцій по взаємним поставкам товару і наданню послуг країнам – учасницями платіжної угоди.

Експорт

Імпорт

1996

2000

2003

2004

1996

2000

2003

2004

Інші країни світу

3817,2

5043,2

8567,8

11795

2984,1

2542,2

7367,2

6867,5

Європа

1854,5

2311,4

4097,7

5562,3

2293,9

1745,8

5517,8

4466,6

Австрія

101,5

163,6

257,9

249,4

175,5

185,1

324,2

353

Греція

96,9

48,1

152

118,1

59,6

38,5

47

55,4

Данія

6,6

24,7

57,5

115,1

67,7

68,2

151,1

162,6

Іспанія

90,2

162,9

211,5

522

57

100,2

153,9

174,3

Італія

344,6

638,9

1268,5

1620,5

341,8

346

645,2

879,7

Нідерланди

99,7

138

480,2

524,8

197

0,9

4

8,5

Німеччина

274

148,4

177,3

225,1

197,8

146,6

280,9

340,2

Норвегія

10,7

18,1

9,4

23

49,4

44

65,7

70,9

Польща

362,7

417,9

763

979,9

510,7

312,5

802,4

1008,2

Португалія

11,3

20,1

44,5

27,1

2,9

7,7

16,1

21,8

Словаччина

230,6

230,9

289,1

398,1

183,1

124,4

2007,7

243,1

Фінляндія

22,1

24

27

30,8

96,3

95,9

294,8

273,7

Франція

111,1

111,7

157,4

203,5

245,1

236,1

530,2

654,7

Хорватія

7,2

15,3

20,5

52

8,7

8,4

18,7

17,4

Швейцарія

85,3

148,8

439,8

472,9

101,3

216,4

175,9

203,1

Азія

1788,9

2089,7

3432,9

4704

558,8

708,8

1735,8

2277,8

Афганістан

2,1

4,2

7,7

10,6

0,9

0,2

0,2

0,1

Бангладеш

4,4

4

11,6

21,1

0,4

0,3

0,3

0,5

Гонконг

7,8

2,8

86,9

113,7

9,1

4,4

5,2

6

Ізраїль

67,2

105,9

187,8

287,5

49,8

63,2

58,2

84,4

Індія

82,3

168,3

202,8

481,7

91

76

154

233,6

Індонезія

50,6

76,7

206,7

283,3

27,1

28,4

58,5

79

Китай

768,1

328,9

1002,7

829,2

90,2

131,9

519,2

741,2

Кіпр

39,6

176,5

272,6

168,5

15,5

29,4

17,2

3,9

Корея

63,2

146,3

182,2

358,4

48

109,9

228,7

326,7

Ліван

155,9

61,1

87,3

75,9

1,5

1,1

1,4

2,1

Філіппіни

57,7

78,1

194,6

104,7

1,2

5

2,9

3,3

Японія

81,3

68,4

87,9

100,2

114,9

99,1

377,7

423,4

Туреччина

408,7

868,5

902,1

1869,2

109,2

159,9

312,3

373,6

Африка

155

636,2

1032,5

1517

108

62,9

90,6

96,1

Алжир

16,7

235,8

351,2

593,8

9,2

0

3,9

3,9

Гвінея

1

6,3

7

9,5

71,6

50,4

45,9

44,5

Єгипет

96,8

221

291,6

367,6

12,2

2,4

8,6

20,3

Кенія

0

2,8

5,6

15,2

0

0,1

0,4

0,2

Марокко

16,5

60,8

77,6

162,6

0,5

0,3

3

3,3

Нігерія

13,8

76,7

194

180,4

5,2

0,3

0,7

1,2

Південна Африка

1,1

6,2

14,6

7,5

8,6

3,1

27,8

21

Сенегал

0,3

0,8

12,8

38,5

0,1

0

0

0

Туніс

8,8

25,8

78,1

141,9

0,6

6,3

0,3

1,7

Америка

475,3

950,5

1033,3

2083,6

771,3

500,4

975,4

930,3

Аргентина

12,9

7,8

6,6

21,8

6,4

6,1

14,1

17,2

Бразилія

36,7

75,2

177,9

189,3

111,6

93,3

360,5

270,2

Венесуела

10,7

8,4

14,9

17,7

1,1

0,1

0

0

Еквадор

5,5

11

18,2

30,5

31,9

13,1

22,1

19,5

Канада

14,4

59,2

36,3

82,6

46,6

24,8

74,4

44,4

Мексика

7,9

50,5

43,9

188

1,2

2,4

4,6

4,8

США

376,3

725,3

715,5

1506,9

568,8

360,4

498,1

570,9

Чілі

10,9

13,1

20

46,8

3,7

0,2

1,6

3,3

Австралія і Океанія

18,8

5,9

4,7

11,7

23,4

24,7

23

27

Австралія

7,1

5,2

2,4

7,4

23,1

23,8

21,9

26

Нова Зеландія

11,7

0,7

2,3

4,3

0,3

0,9

1,1

1

Проілюструємо деяк вищезгадані поняття на конкретних прикладах.