Мир Знаний

Методи дослідження у статистиці зовнішньої торгівлі (стр. 4 из 4)

Розв’язок:

фунта стерлінга

Пряме котирування валюти в Нью-Йорку щодо Лондону 10 лютого 2002 року становило:

а) за курсом покупця: 1 фунт стерлінгів= 1,758 долара США;

б) за курсом продавця: 1 фунт стерлінгів = 1,759 долара США;

Потрібно визначити маржу американського банку за 1 реалізований фунт стерлінгів.

Розв’язок:

Маржа = 4,759-1,758=,0001 долара США

Отже, прибуток банку від операції становить 10 пунктів, тобто 0,001 долара США за кожний фунт стерлінгів.


Список використаної літератури (бібліографічний список)

1. Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика. Навч. Посібник. – Львів: «Новий світ-200», 2004. 396 с.

ISBN 196-7827-55-0

2. Вашків П.Г. та ін. С 78 Статистика підприємництва: Навч. посібник, П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач; за ред. П.І. Вашків, В. П. Сторожука. – К.: «Слобожанщина» 1999 – 600 ст.

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів, за ред. І.В. Крамченко, І. В. Багрової. – Київ, центр навчальної літератури, 2004. – 580 с.

4. Статистика зовнішньої торгівлі / В.С. Михайлов та ін., 2-ге видання перероблене і доповнене – К.: КНЕУ, 2000 – 467 с.

5. Методологічні проблеми побудови зведених індексів зовнішньої торгівлі // Статистика України. – 2000. - №1. – с. 24-29.

6. Державний комітет статистики України. «Україна у цифрах у 2005 році» Статистичний довідник. За ред. Осауленка О. Г. ISBN 966-8459-09-1

7. Державний комітет статистики України. «Україна у цифрах у 2004 році» Статистичний довідник. За ред. Осауленка О. Г. ISBN 966-8459-07-5