Смекни!
smekni.com

Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами (стр. 4 из 4)

Ухвалою Уряду також затверджена програма метою якої є попередження соціального сиротіння, створення умов для повноцінного розвитку дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, і забезпечення умов для їх інтеграції в суспільство, соціальній і особовій самореалізації. Програма передбачає формування системи державної підтримки дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків; реформування системи забезпечення життєдіяльності, виховання і навчання дітей; ресурсне забезпечення нових технологій і підтримка регіональних проектів.

На основі програми вже почала розвиватися мережа служб по попередженню соціального сиротіння, розроблено методичне забезпечення цих служб. Створений і ведеться державний банк даних про дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, в даний час діяльність банку регулюється Статтею 14. Банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді координує діяльність щодо виявлення громадян України, які згодні і можуть взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ведення банку даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів покладається на відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Потенційні опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі в разі необхідності зобов'язані пройти курс підготовки з проблем виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, до моменту передачі їм дітей на виховання та для спільного проживання. Розвивається нова форма пристрою дітей-сирот - приміщення дитини на виховання в сім'ї громадян.

Намічається впровадження системи обліку дітей-сиріт, розробка критеріїв відбору сімей, які можуть прийняти дитину на виховання, забезпечення психолого-педагогічного супроводу таких сімей, соціальній захищеності в ній дитину, вдосконалення оплати праці прийомних батьків.

Уряд утвердив зразкові положення про спеціалізовані установи для неповнолітніх, таких, що потребують соціальної реабілітації. У своїй діяльності центр керується федеральними законами, указами і розпорядженнями Уряду, нормативними правовими актами суб'єктів України, Зразковим положенням і своїм статутом. Центр бере участь у виявленні і усуненні причин і умов, сприяючій бездоглядності і безпритульності неповнолітніх, сприяє поверненню дітей в сім'ї; розробляє і реалізує програми соціальної реабілітації неповнолітніх, направлених на вихід з важкої життєвої ситуації; забезпечує захист має рацію і законних інтересів дітей.

Ухвалою Уряду затверджений План першочергових заходів щодо посилення профілактики безпритульності і бездоглядності неповнолітніх. Урядом прийняті вирішення про створення банку даних про безпритульних і бездоглядних неповнолітніх, правопорушниках, дітях, що зловживають психоактивними речовинами, алкоголем і наркотиками; про сім'ї, що знаходяться в соціально небезпечному положенні. Підготовлені пропозиції про посилення відповідальності батьків (законних представників) неповнолітніх за невиконання обов'язків по вихованню, змісту, навчанню неповнолітніх. У федеральних органах виконавчої влади України організовані "гарячі лінії" (телефони довіри) для оперативного вирішення питань по наданню допомоги безпритульним і бездоглядним неповнолітнім. Розробляються програми взаємодії державних органів виконавчої влади з суспільними об'єднаннями і релігійними організаціями при вирішенні питань профілактики безпритульності і бездоглядності неповнолітніх. Ведеться робота по організації пристрою на виховання в сім'ї дітей, позбавлених батьківського піклування. Проблеми профілактики дитячої безпритульності, відповідальність дорослих, що не виконуючих батьківські обов'язки, залучають дітей до протиправної діяльності, якнайгірші форми дитячої праці в рамках даного Плану глибоко освітлюють. Створюється соціальна реклама, що пропагує здоровий спосіб життя, законослухняну поведінку, духовно-моральні цінності сім'ї, залучення дітей і підлітків до праці і занять спортом.

Виходячи з вище переліченого, можна стверджувати, що державою створена нормативно-правова база по профілактиці і боротьбі з безпритульністю і бездоглядністю неповнолітніх, а також соціальній допомозі, але необхідна підтримка всіх відомств, які несуть відповідальність за благополуччя і інтереси дітей. Необхідні матеріально-технічне забезпечення і фінансування заходів для виконання законів на державному рівні.

Список використаної літератури

1. Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

2. Концепція соціального забезпечення населення України від 21 грудня 1993 р. // Голос України. - 19 січня 1994 р. - №10.

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. / Упоряд. Ю.К. Качуренко-2-е вид. - К.: Юрінформ, 1992.

4. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004.

5. Большой экономический словарь. / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М., 1994.

6. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми. Монографія. - Донецьк: Янтар, 2001.

7. Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота: Термінол.-понятійн. слов. / Головатий М.Ф., Панасик М.Б. - К.: МАУП, 2005.