Смекни!
smekni.com

Захисник у кримінальному процесі (стр. 4 из 4)

В кримінальному судочинстві захисник – це учасник кримінального процесу, на якого покладено функцію захисту, і в силу цього він зобо­в’язаний використовувати всі зазначені в законі засоби і спо­соби з метою з’ясування обставин, що виправдовують підза­хисного чи пом’якшують його відповідальність.


Cписок використаної літератури:

1. Конституція України.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України.

3. Закон України "Про адвокатуру".

4. "Загальна декларація прав людини" (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року; ратифікована Україною 19 жовтня 1973 року).

5. "Міжнародний пакт про громадянські і політичні права" (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН на XXІ сесії в 1966 році, резолюція 2200 А/XXІ/ від 16 грудня 1966 року, додаток; ратифікований Україною 19 жовтня 1973 року з додатковою заявою до ч.1 ст.48 цього пакту).

6. М.М. Михеенко Порівняльне судове право. К.- 1993.

7. В.І. Ліфшиць Слово адвокату. М. - 1990.

8. Д.П. Фіолевський Записки адвоката. К. - 1987.

9. Бюлетень Мінюста України. N2 1992p.

10. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. К. - 1995.


[1]ч. 1 ст. 43-1 КПК

[2]ч. 1 ст. 43 КПК

[3]ст. 21 КПК

[4]ст 15 ЗУ “Про адвокатуру”

[5]В.І. Ліфшиць Слово адвокату. М. - 1990.

[6]ст. 45 КПК

[7]ч. 3 ст. 46 КПК

[8]ч. 2, 3, 5, ст. 44 КПК

[9]ст. 54 КПК

[10]ст. 219 КПК

[11]Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. - М., 1968. - С. 246-248