Мир Знаний

Звіт про навчальну практику на посаді командира відділення (стр. 1 из 8)

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

КУРСАНТОМ - ПРАКТИКАНТОМ III-ГО КУРСУ

НА ПОСАДІ КОМАНДИРА ВІДДІЛЕННЯ

Веселуном Петром Олександровичем

Розпорядок дня

особового складу чергового караулу

Розведення караулів 8.00 - 8.30

Організація служби, підготовка до занять 8.30 - 9.30

Заняття 9.30 - 12.15

Обід 12.15 - 13.30

Відпрацювання оперативних планів, карток пожежегасіння, нормативів з ПСП, додаткові заняття 13.30 - 15.30

Догляд за технікою, прибирання приміщень,

господарчі роботи 15.30 - 18.00

Вечеря 18.00 - 19.00

Резервний час караулу 19.00 - 20.00

Культурно - масові заходи, особистий час 20.00 - 23.00

Відпочинок 23.00 - 6.00

Підйом, особиста гімнастика 6.00 - 6.15

Сніданок 6.15 - 7.00

Підготовка до здачі чергування, прибирання

приміщень, підведення підсумків за добу 7.00 - 8.00

Затверджую

Начальник _________

___________________

___________________

___________________

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження практики курсантом 3-го курсу Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України

______________________________________________
найменування заходів термін виконання відмітка про виконання
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1. Робота з особовим складом Вивчити: Посадові обов'язки командира відділення. Форми і методи виховної та навчальної роботи з особовим складом відділення . Робота ради наставників частини, товариського суду рядового та молодшого начальницького складу, а також інших громадських організацій. Основні вимоги і порядок складання документів: - пояснення ; - рапорт про заохочення (стягнення) пожежного. Організація несення служби: - внутрішнього наряду; - дозорної служби; - постової служби. Провести: Бесіди з особовим складом відділення. Інструктажі.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2. Підготовка особового складу Вивчити: Порядок і організація проведення занять з особовим складом відділення. Порядок підготовки до проведення занять з особовим складом. Провести практичні заняття з особовим складом відділення . Взяти участь у розгляді пожеж, в гасінні яких брав участь караул Ознайомитися з організацією роботи ГДЗС в пожежній частині.
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 310 311 312 313
3. Пожежна тактика. Вивчити: Порядок залучення сил та засобів на гасіння пожеж. Порядок взаємодії пожежної охорони з іншими службами під час гасіння пожеж, ліквідації аварій та стихійного лиха. Пожежно - технічну характеристику району виїзду підрозділу (об'єкту що охороняється). Оперативно - технічні особливості району обслуговування, водопостачання. Технічна підготовка. Вивчити: Тактико - технічні можливості основних та спеціальних пожежних автомобілів, які є на озброєнні пожежної частини, порядок їх експлуатації та утримання. Засоби зв'язку, які є на озброєнні пожежної частини, порядок експлуатації, порядок ведення радіообміну. Організацію підготовки газодимозахисників в пожежній частині. Технічні характеристики ізолюючих апаратів та пожежно-технічне озброєння ГДЗС частини. Порядок експлуатації та утримання пожежно-технічного обладнання . - перевірити комплектацію пожежно-технічного озброєння пожежних автомобілів згідно з нормами табельної забезпеченості та його справності . - перевірити відповідність строків випробовування Д-60, ДП, ДШ, рятівних мотузок, діелектричних засобів, пожежних поясів з карабінами. Техніка безпеки. Вивчити: Організацію та порядок забезпечення техніки безпеки під час несення служби, проведення занять та виконання бойових дій на пожежі. Ознайомитись: З документацією щодо питань техніки безпеки, яка ведеться у пожежній частині. Провести інструктаж особового складу відділення : - з техніки безпеки перед заступанням на чергування; - по наданню першої медичної допомоги потерпілому на пожежі.

Згоден: Заступник начальника _____________________________ звання___________ _________________ підпис ініціали, прізвище Дата

Курсант Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України_ _______________ підпис ініціали, прізвище Дата

Затверджую

Начальник _______

________________

________________

Методична розробка

Проведення занять з ПСП_____________________________________________

________________________________________________________________________

Тема: Одягання бойового одягу і спорядження.

Навчальна мета: тренування.

Місце проведення: _____________________

Матеріальне забезпечення: бойовий одяг і спорядження .

Література: Настанова з ПСП.

Порядок проведення занять

Питання що відпрацьовуються Короткий зміст Методичні вказівки
1.Організаторський момент Шикування, прийняття рапорту, перевірка зовнішнього вигляду, оголошення теми, мети. Час 10 хв.
2. Розминка Провести комплекс загальних вправ, пробігти 2 круги навколо стадіону. Час 10 хв.
3. Відпрацювання вправи Бойовий одяг і спорядження складені будь-яким способом. Пожежний знаходиться в одному метрі від бойового одягу і спорядженням обличчям до нього. Командир відділення подає команду, пожежний одягає бойовий одяг. Куртка повинна бути застібнута на всі ґудзики, кінець його заправлений під пряжку, підборідний ремінь заправлений . Вправа виконується кожним пожежним, а потім в складі всього відділення. Час 30 хв.
4. Підведення підсумків Дати оцінку загальному рівню підготовки особового складу, відзначити краще виконання вправи, оголосити оцінки, відповісти на запитання. Час 10 хв.

Склав

курсант - практикант ________________

Тактико - технічні характеристики основних та спеціальних пожежних автомобілів, які є на озброєнні пожежної частини порядок їх експлуатації та утримання

Види технічних обслуговувань
Щоденне технічне обслуговування Технічне обслуговування на пожежі чи навчанні Технічне обслуговування по поверненню в частину з пожежі чи навчання
Періодичність технічних обслуговувань
що денно при зміні караулів на пожежі чи навчанні
По поверненню з пожежі чи навчання Після пробігу 1000 км. Не ріже 1 раз в місяць. Після пробігу 5000 км. Не ріже 1 разу в рік Два рази в рік на весні чи восени
ДПЧ, ППЧ ДПЧ,ППЧ за участю ВАРеМ Загін технічної служби АПО
поточний ремонт середній ремонт (поглиблене технічне обслуговування, пофарбування) капітальний ремонт (відновлення технічного стану всіх вузлів і агрегатів, пофарбування)

Застосування засобів зв'язку передбачає :

- підготовку до роботи в заданому режимі;

- встановлення зв'язку;

- передачу інформації;

- контроль за станом зв'язку і режиму роботи обладнання;

- оперативне переключення;

- введення технічної документації .

Технічна документація включає :

- введення засобів зв'язку в технічну експлуатацію;

- технічне обслуговування, ремонт, планування експлуатації і облік засобів зв'язку;

- контроль за технічним станом;

- статистичний облік і аналіз відказів;

- матеріально-технічне забезпечення;

- рекламаційну роботу і технічне обслуговування;

- категорування і списання.

З організацію технічної експлуатації засобів зв'язку і забезпечення їх постійної готовності до роботи несе відповідальність начальник служб зв'язку гарнізонів і підрозділів пожежної охорони.

Особи, які винні в використанні засобів зв'язку не прямому призначенню, розкомплектації, виводу із ладу обладнання, будуть нести відповідальність.


Копія запису з журналу випробувань.

Дата випробувань Найменування пожежного-технічного обладнання Інвентарний номер Наванта-ження випробу-вання Результат випробувань.
1 2 4 5
Триколінна драбина 300 витрим.
Триколінна драбина 300 витрим.
Триколінна драбина 300 витрим.
Триколінна драбина 300 витрим.
Драбина палка 120/2 витрим.
Драбина палка 120/2 витрим.
Драбина палка 120/2 витрим.
Драбина палка 120/2 витрим.
Штурмова драбина 160/2 витрим.
Штурмова драбина 160/2 витрим.
Штурмова драбина 160/2 витрим.
Штурмова драбина 160/2 витрим.
Штурмова драбина 160/2 витрим.
Штурмова драбина 160/2 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Рятівна мотузка 400/5 витрим.
Пояс пожежний 400/5 витрим.
Пояс пожежний 400/5 витрим.
Ножиці для різки електропроводів 2 кв витрим.
Рукавички діелектричні 6 кв витрим.
Боти 15 кв витрим.

Затверджую